VÄLKOMMEN TILL KULTURSKOLAN!

Kulturskolan är en skola som är till för alla som vill lära sig
Spela – Sjunga  - Dansa – Filma –  Måla - Teater

Vi har kurser i åldrarna 6 - 19 år.
Du söker våra kurser via ”Ansökan”. 
Vill du titta igenom våra kurser innan du registrerar dig, så gör du det under ”Kursutbud”.
Du kan även läsa mer på vår hemsida.