Frågor & svar

E-POSTMEDDELANDE OCH MINA DOKUMENT

Varför har jag har inte fått e-post från er?
Ibland hamnar våra mailutskick i skräpposten.

När du ansöker till Komvux eller gör en SFI-anmälan får du alltid ett mail från oss. Vi skickar även ut besked om antagning via mail. Titta alltid i din e-post när du gjort en ansökan till Komvux, gjort en SFI-anmälan eller en SO-anmälan. Finns den inte i Inkorgen kolla din Skräppost.

Jag kan inte öppna dokument på min sida
Det kan bero på att du använder webbläsare Chrome. Vi rekommenderar att du provar en annan webbläsare för att öppna dokument på "min sida" i din webbansökan.

JAG SKA STUDERA SVENSKA SOM ANDRASPRÅK GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

Jag är klar med SFI D och vill söka svenska som andraspråk grund. Vilken kurs ska jag söka?
Du som är klar med SFI D ska söka till kursen Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2. Om du som elev är i behov av delkurs 1 kommer skolan att hjälpa dig med det.

SVENSKA FÖR INVANDRARE (SFI)

Kan jag ansöka till SFI via webben?
Om du har svenskt personnummer kan du förbereda din ansökan via webben. För att göra klart din ansökan måste du besöka SFI-mottagningen på Kungsgatan 85.

If you have Swedish social security number you can prepare your application on the web. You must visit the SFI-office at Kungsgatan 85 to complete your application.
Kan jag ansöka till SFI om jag inte har svenskt personnummer?
Om du inte har svenskt personnummer måste du besöka SFI-mottagningen på Kungsgatan 85 för att göra din ansökan.

If you don´t have a Swedish social security number you must visit the SFI-office at Kungsgatan 85 to make your application.

VEM KAN LÄSA INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING?

Behörig till kommunal vuxenutbildning
Du ska vara bosatt i Sverige.
Från och med 1 juli det år du fyller 20 år kan du läsa på komvux.
Du som är under 20 år och har avslutat ett nationellt program i gymnasieskolan med Examensbevis eller Studiebevis är också behörig till komvux.

Du ska dels sakna de kunskaper kursen ska ge och dels ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Urval
Antagningen prioriterar enligt förordningen om vuxenutbildning vilket innebär att de som studerat på grundskolenivå eller har långt kvar till slutbetyg/gymnasieexamen prioriteras vid antagning. Om du har ett slutbetyg eller en gymnasieexamen prioriteras du endast till de kurser du behöver för särskild behörighet till en högre utbildning (Universitet / Högskola). Om kursen krävs för särskild behörighet till en högre utbildning är det viktigt att du i din individuella studieplan specificerar vilken högre utbildning du avser att söka.

Prioritering till kommunal vuxenutbildning
Enligt Skollag (2010:800) och Förordning om vuxenutbildning (2011:1108) finns vissa rättigheter att få studera inom kommunal vuxenutbildning.
Utöver dessa rättigheter kan kommunen besluta om ytterligare möjligheter att få studera.

BIFOGA BETYG/INTYG

För att din ansökan ska vara komplett måste du bifoga grundskole-/gymnasiebetyg samt övriga dokument som krävs för den utbildning du söker senast sista ansökningsdag. Utländskt gymnasiebetyg ska vara bedömt av UHR.
Antagningsenheten har inte tillgång till den nationella betygsdatabasen.

OBS! Betyg från kurser som du läst på komvux i Uppsala från år 2003 och framåt behöver inte laddas upp i webbansökan.

ANSÖKAN - HUR GÖR JAG?

Webbansökan
Webbansökan kan göras av alla som har ett svenskt personnummer. Du loggar in med e-legitimation eller lösenord. Om du behöver hjälp med att göra en ansökan är du välkommen till vår Besöksinformation på Kungsgatan 85, där det finns personal som kan hjälpa dig.

Nivåtest
Om du gör nivåtest på Kungsgatan 85 i ämnena Matematik/Engelska/Svenska/Svenska som andraspråk, laddas det upp med automatik i webbansökan. Nivåtest måste göras i god tid, senast tre dagar före sista ansökningsdag för sökt kurs.
Nivåtest får vara högst två år gammalt, annars måste du göra om testet.

Pappersansökan
Pappersansökan görs i vår reception på Kungsgatan 85 för:

 • Sökande med sekretesskydd.
 • EU/EES-medborgare utan svenskt personnummer.
 • Nordiska medborgare utan svenskt personnummer.

  EU/EES-medborgare samt Nordiska medborgare: Kom ihåg att ta med pass samt dina betyg.

  Sökande med sekretesskydd: Bifoga med ansökan betyg/intyg samt ett personbevis där folkbokföringskommun framgår.
 • Folkbokförd i annan kommun
  Om du är folkbokförd i annan kommun och vill läsa i Uppsala kommun ska du göra ansökan och ladda upp dina betyg i vår webbansökan.
  Gå sedan in under Min sida/Dokument och skriv ut ansökan med bilagor och lämna till vuxenutbildningen i din hemkommun för godkännande.
  Din hemkommuns yttrande måste vara oss tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdag.
  Ansökan till annan kommun
  Du som är folkbokförd i Uppsala kommun och vill studera i en annan kommun måste lämna ansökan via Uppsala kommun för beredning.
  Tänk på att du bara kan söka utbildning som anordnas av en kommun, du kan inte söka till en privat anordnare.

 • Ansök på ansökningsformulär/webbansökan i den kommun som anordnar utbildningen. Skriv ut ansökan.
 • Fyll i en individuell studieplan i Uppsala kommuns webbansökan. Skriv ut dokumentet.

  Lämna ansökan, individuell studieplan, betyg, personligt brev om varför du söker studier i annan kommun samt kopia av körkort (om du söker en förarutbildning) till Antagningsenheten för vuxenutbildning.
  Personligt besök: Kungsgatan 85 i Uppsala
  Postadress: Uppsala kommun, Antagningsenheten för vuxenutbildning, 753 75 Uppsala
  E-post: ujc.antagning@uppsala.se

  Du behöver lämna ansökan till Uppsala kommun senast tre veckor före ansökningstidens utgång för att vi säkert ska hinna handlägga den.
 • DE OLIKA STUDIEFORMERNA OCH HUR JAG SÖKER

  Kurser kan läsas:
 • med lärarledning i klassrum
 • som flexstudier med viss lärarledning
 • som distansstudier med webblärare.

  Gör ditt val av studieform utifrån dina behov.
  Kontakta gärna skolorna om du är osäker på studieformerna.

  Grundläggande nivå
  Svenska som andraspråk finns som nationell delkurs 2-4, delkurs 2 bygger på kunskaper från SFI-D.
  Du söker en nationell delkurs i taget alternativt två kurser om poängen inte överskrider 300 poäng på en 10 veckors period.

  Gymnasial nivå - Enstaka kurser/Kurspaket
  Kurserna bygger på kunskaper i Svenska Grund/Svenska som andraspråk Grund, i vissa fall även Matematik Grund och Engelska Grund.
  Matematikkurser måste läsas på minst tio veckor.
 • KARENSTID VID AVBROTT ELLER F-BETYG

  Har jag rätt att läsa samma kurs igen?
  Om du har läst samma kurs på gymnasial nivå två gånger och fortfarande får betyget F, eller om du avbrutit i slutet av kursen, kan du inte bli antagen till samma kurs förrän tidigast ett år efter avslutad kurs.

  Har jag rätt att läsa en till yrkesutbildning?
  Ja, men om du har läst en yrkesutbildning tidigare får du en karenstid på ett år efter avslutad utbildning innan du kan prioriteras till en ny yrkesutbildning. Det gäller även om du har avbrutit din yrkesutbildning.

  INFORMATION OM LÄRLINGSUTBILDNING OCH GYMNASIEARBETE

  Vad innebär lärlingsutbildning?
  Lärlingsutbildningar för vuxna riktar sig till dig som vill skaffa dig en yrkesutbildning genom praktik. Minst 70 % av utbildningen är arbetsplatsförlagd och du har en nära kontakt med arbetslivet under utbildningstiden.

  Du som vill gå en lärlingsutbildning och är folkbokförd i Uppsala är välkommen att kontakta en studie- och yrkesvägledare på Kungsgatan 85 om du har frågor.

  Gymnasiearbete
  För att få studera kursen behöver du göra en examensplan tillsammans med en studie- och yrkesvägledare. Examensplanen laddar du upp under Min sida/Dokument i webbansökan. Kontakta studie- och yrkesvägledare för tidsbokning.
  Telefon: 018-727 21 60, måndag - torsdag kl 13-15
  E-post: studievagledning@uppsala.se

  ANSÖKNINGSPERIOD - HUR FUNGERAR DET?

  Söka många kurser i samma period
  Om du söker fler kurser än vad som motsvarar heltidsstudier i sökperioden stryks dina val nedifrån när du blivit antagen till kurser på heltid. Därför är det viktigt att du rangordnar dina val och lägger de kurser du helst vill läsa överst i din ansökan.
  Schemakrock
  När du söker flera kurser i samma period behöver du själv bevaka att du inte drabbas av schemakrock.
  Söka kurs efter sista ansökningsdag
  Du kan inte göra efteranmälan till kurs och vi har inga restplatser. Du hänvisas till nästa sökbara kursstart.
  Ändra i ansökan efter sista ansökningsdag
  Du kan radera en kurs i webbansökan efter ansökningstidens slut och innan vi skickar besked om antagning till dig. Var noga så du inte raderar en kurs av misstag!

  Om du ändrar rangordning bland dina kurser behöver du också meddela ujc.antagning@uppsala.se så vi blir uppmärksammade på det.

  HELTIDSSTUDIER / DELTIDSSTUDIER - VAD INNEBÄR DET?

  Poäng per kurs
  Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna):
  Studietakt / Poäng per vecka
  100% / 20
  75% / 15-19
  50% / 10-14

  Om du söker studiestöd från CSN, eller har annan ekonomisk försörjning som kräver studier av viss omfattning, behöver du känna till den här poängberäkningen.
  I annat fall kan du se det som ett riktmärke för hur mycket tid du bör lägga på dina studier.
  Ändra studietakten på sökt kurs
  Varje sökperiod är på minst tio veckor. Vid några skolor kan studietakten ändras utifrån dina önskemål. Hör med din skola när du börjat kursen.

  PRÖVNING

  Det står "Kan ej väljas" på den kurs som jag vill söka, varför?
  Du har redan sökt en prövning och vill lägga till ännu ett ämne att göra prövning i innan du skickar in din ansökan och det går tyvärr inte.
  För att kunna välja fler kurser att göra prövning i så behöver du skicka in en ansökan per kurs.

  BESKED OM ANTAGNING

  När får jag mitt besked?
  Besked om antagning/avslag skickas med e-post cirka 2-3 veckor före kursstart. Då kan du även se beskedet i ditt konto i webbansökan.
  Skäl till avslag på sökt kurs/kurspaket
  Avslag kan ha olika skäl. Det kan bero på att:

 • du sökt mer än heltidsstudier för den tidsperiod ansökan gäller. Vi gör antagning av kurser efter den rangordning du valt för kurserna.
 • du sökt flera kurspaket och då bara prioriteras till ditt förstahandsval. Inga byten mellan kurspaket godkänns efter det att antagningsbesked skickats.
 • du inte tillhör den prioriterade målgruppen på grund av att du har mycket studier sedan tidigare.
 • sökt kurs inte är behörighetsgivande till högre studier i Sverige.
 • du har uppnått poänggräns vilket innebär att du redan är antagen till kurser som poängmässigt motsvarar heltidsstudier för sökt period.
 • du nyligen har studerat en yrkesutbildning.
 • SJUKANMÄLAN TILL CSN

  Hur sjukanmäler jag mig till CSN?
  Du sjukanmäler dig via Försäkringskassan. Gå in på Försäkringskassans webbplats och gör så här:

  1. Gör en sjukanmälan.
  2. Ansök om att behålla studiestödet under sjukdom i tjänsten. Ansök om sjukpenning.

  Sjukanmäl dig helst första dagen du är sjuk. Om din anmälan kommer in senare än sju dagar efter den första sjukdagen, måste du ha särskilda skäl.