Information saknas
Information saknas
 • Vem kan söka?  Webbansökan för höstterminen 2019 är nu stängd!

  Ifall du har behov att få vägledning kring dina studier eller ansöka är du välkommen att besöka studie-och yrkesvägledare (SYV) på C3L/ Vuxenutbildningen i Tyresö på Farmarstigen 7. Eller kontakta SYV via mail/ telefon för information samt boka samtal.

  Höstterminen pågår mellan 2019-08-15 - 2019-12-18

  Välkommen!

  OBS! Om du har skyddad identitet ska du kontakta ansvarig på C3L, Therese Sarocchi, therese.sarocchi@tyreso.se, 08-578 275 09.

  GDPR (General Data Protection Regulation)

  är en ny dataskyddsförordning som gäller i hela EU fr.o.m. den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL).

   

  C3L registrerar dina personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Registreringen görs utifrån ’hänsyn till ett viktigt allmänt intresse’* och är nödvändig för att du ska kunna ansöka till kurser och utbildningar.

   

  Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade och att få ovidkommande eller felaktiga uppgifter strukna. Du har också rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig. Kontakta expeditionen: info-c3l@tyreso.se

   

  *Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, 2 kap. 2§.

   


  Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har ett slutbetyg/examensbevis/ studiebevis från gymnasieskolan. Är du skriven i annan kommun ansöker du via vårt system och skriver ut ansökan och lämnar till din hemkommun.

  Frågor & Svar

 • Vad kan jag läsa?

  Vi erbjuder ett brett urval av kurser på grundläggande och gymnasienivå. Du kan också läsa en yrkesutbildning, enstaka kurser eller som lärling.