Frågor & svar

Vem får studera inom C3L Tyresö vuxenutbildning?
  • Du som är folkbokförd i Tyresö.
  • Du som fyller 20 år under året får börja studera fr o m den 1 juli
  • Du som är under 20 år och har gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasieskolan.
Kan jag läsa i Tyresö om jag bor i en annan kommun?
Om du är folkbokförd i annan kommun och vill läsa kurser hos oss på C3L ska du skriva ut din ansökan och skicka den direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun som måste godkänna kurserna du sökt. Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun skall yttra sig.
Får jag läsa om kurser för att höja mina betyg?
Fr o m januari 2007 är det inte längre möjligt att läsa om kurser med betyg G eller högre. För att höja betyg hänvisas du att göra prövning.
Kan jag anmäla mig till kurser efter sista ansökningsdag?
Ja, efter sista ansökningsdag kan du anmäla dig. Om det finns plats i de kurser du sökt blir du antagen..

Söker du till grundläggande nivå finns det ingen sista ansökningsdag. Du kan söka när som helst under året och starta dina studier så snart en plats/kursstart kan erbjudas.
Kan jag söka flera kurspaket?
Nej, du kan bara ansöka till ett kurspaket, dvs göra ett förstahandsval.
Kan jag göra andrahandsval av kurser?
Nej, du gör endast förstahandsval av kurser/kurspaket. Om någon av dina sökta kurser skulle bli inställd får du särskilt besked om detta från C3L Vuxenutbildningen i Tyresö. Du gör alltså ett eventuellt andrahandsval i efterhand.
Hur mycket behöver jag läsa för att få heltidsstudier?
Det beror på hur många poäng dina kurser omfattar och under hur många veckor du kommer att studera.

Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

StudietaktPoäng per vecka
100%20
75%15 - 19
50%10 - 14
Kostar det något att studera?
All undervisning hos oss är kostnadsfri.
Kurslitteratur som används i undervisningen bekostar du själv samt en låg kopieringsavgift.
När får jag besked om jag kommit med på sökta kurser?
Antagningsbesked till kurser skickas till dig före första juli för höstens kurser och före årsskiftet för vårens kurser.Skulle du inte vara behörig eller om någon av dina sökta kurser blivit inställd får du särskilt besked om detta från C3L. Du hittar information om din ansökan genom att logga in på Min sida.
Hur hanterar C3L GDPR?
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning som gäller i hela EU fr.o.m. den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL).

C3L registrerar dina personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Registreringen görs utifrån ’hänsyn till ett viktigt allmänt intresse’* och är nödvändig för att du ska kunna ansöka till kurser och utbildningar.

Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade och att få ovidkommande eller felaktiga uppgifter strukna. Du har också rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig. Kontakta expeditionen: info-c3l@tyreso.se

*Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, 2 kap. 2§.