Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad.
Söker...
97 kurser
GR Engelska
Centrum för LivsLångt Lärande, GRNENG2, 200 poäng
16 augusti - 19 december, 18 veckor
Ansök senast 19/12
VALIDERINGSTRÄFF! Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Du läser grundläggande utbildning på kvartsfart upp till heltid. Vid kursstart kommer läraren att kartlägga dina aktuella ämneskunskaper. I samråd med undervisande lärare planerar du nivån för dina ämnesstudier. Efter godkänt betyg i delkurs 4 kan du fortsätta på gymnasiekurs Engelska 5. Delkurs 1 100 poäng Delkurs 2 100 poäng Delkurs 3 200 poäng Delkurs 4 200 poäng
Övrig kursfakta
 • Kursgrupp: C3LH8GRNENG2
Länkar
Centralt kursinnehåll
GR Matematik
Centrum för LivsLångt Lärande, GRNMAT2, 200 poäng
16 augusti - 19 december, 18 veckor
Ansök senast 19/12
VALIDERINGSTRÄFF! Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Du läser grundläggande utbildning på kvartsfart upp till heltid. Vid kursstart kommer läraren att kartlägga dina aktuella ämneskunskaper. I samråd med undervisande lärare planerar du nivån för dina ämnesstudier. Efter godkänt betyg i delkurs 4 kan du fortsätta på gymnasiekurs Matematik 1. Delkurs 1 100 poäng Delkurs 2 100 poäng Delkurs 3 200 poäng Delkurs 4 200 poäng
Övrig kursfakta
 • Kursgrupp: C3LH8GRNMAT2
Länkar
Centralt kursinnehåll
GR Matematik
Centrum för LivsLångt Lärande, GRNMAT2, 200 poäng
16 augusti - 19 december, 18 veckor
Ansök senast 19/12
VALIDERINGSTRÄFF! KVÄLLSUNDERVISNING! Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Du läser grundläggande utbildning på kvartsfart upp till heltid. Vid kursstart kommer läraren att kartlägga dina aktuella ämneskunskaper. I samråd med undervisande lärare planerar du nivån för dina ämnesstudier. Efter godkänt betyg i delkurs 4 kan du fortsätta på gymnasiekurs Matematik 1. Delkurs 1 100 poäng Delkurs 2 100 poäng Delkurs 3 200 poäng Delkurs 4 200 poäng
Övrig kursfakta
 • Kursgrupp: C3LH8GRNMAT2-K
Länkar
Centralt kursinnehåll
GR Svenska
Centrum för LivsLångt Lärande, GRNSVE2, 200 poäng
16 augusti - 19 december, 18 veckor
Ansök senast 19/12
GRUNDLÄGGANDE SVENSKA, EJ ANDRA SPRÅK!!
Förkunskaper
-
Övrig kursfakta
 • Kursgrupp: C3LH8GRNSVE2
Länkar
Centralt kursinnehåll
GR Svenska som andraspråk
Centrum för LivsLångt Lärande, GRNSVA2, 200 poäng
16 augusti - 19 december, 18 veckor
Ansök senast 19/12
VALIDERINGSTRÄFF FÖRST! Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Du läser grundläggande utbildning på kvartsfart upp till heltid. Vid kursstart kommer läraren att kartlägga dina aktuella ämneskunskaper. I samråd med undervisande lärare planerar du nivån för dina ämnesstudier. Efter godkänt betyg i delkurs 4 kan du fortsätta på gymnasiekurs Svenska/Svenska som andraspråk 1. Delkurs 1 100 poäng Delkurs 2 200 poäng Delkurs 3 200 poäng Delkurs 4 200 poäng
Övrig kursfakta
 • Kursgrupp: C3LH8GRNSVA2
Länkar
Centralt kursinnehåll
GR Svenska som andraspråk
Centrum för LivsLångt Lärande, GRNSVA2, 200 poäng
16 augusti - 19 december, 18 veckor
Ansök senast 19/12
KVÄLLSUNDERVISNING! VALIDERINGSTRÄFF FÖRST.. Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Du läser grundläggande utbildning på kvartsfart upp till heltid. Vid kursstart kommer läraren att kartlägga dina aktuella ämneskunskaper. I samråd med undervisande lärare planerar du nivån för dina ämnesstudier. Efter godkänt betyg i delkurs 4 kan du fortsätta på gymnasiekurs Svenska/Svenska som andraspråk 1. Delkurs 1 100 poäng Delkurs 2 200 poäng Delkurs 3 200 poäng Delkurs 4 200 poäng
Övrig kursfakta
 • Kursgrupp: C3LH8GRNSVA2-K
Länkar
Centralt kursinnehåll
GY Arbetsminnesträning
Centrum för LivsLångt Lärande, KGYORI11B, 50 poäng
16 augusti - 19 december, 18 veckor
Ansök senast 13/8
Förkunskaper
Grundläggande svenska
Övrig kursfakta
 • Kursgrupp: C3LH8KGYORI11BA
Länkar
Centralt kursinnehåll
GY Biologi 1
Centrum för LivsLångt Lärande, BIOBIO01, 100 poäng
16 augusti - 19 december, 18 veckor
Ansök senast 13/8
DISTANSKURS
Övrig kursfakta
 • Kursgrupp: NTIBIOBIO01-D
 • Distans
Länkar
Centralt kursinnehåll
GY Biologi 2
Centrum för LivsLångt Lärande, BIOBIO02, 100 poäng
16 augusti - 19 december, 18 veckor
Ansök senast 13/8
DISTANSKURS
Övrig kursfakta
 • Kursgrupp: NTIBIOBIO02-D
 • Distans
Länkar
Centralt kursinnehåll
GY Digitalt skapande 1
Centrum för LivsLångt Lärande, DIGDIG01, 100 poäng
16 augusti - 19 oktober, 9 veckor
Ansök senast 13/8
DISTANSKURS!! Avslutad grundskola med betyg i svenska eller betyg i svenska som andraspråk grundläggande.
Övrig kursfakta
 • Kursgrupp: C3LH8DIGDIG01-D1
 • Distans
Kursstartsinformation
Maila till eniko.bognarkovacs@tyreso.se 7 Aug för uppstartsinformation
Länkar
Centralt kursinnehåll