Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad.
Söker...
165 kurser
GR Engelska
Centrum för LivsLångt Lärande, GRNENG2, 200 poäng
16 augusti - 19 december, 18 veckor
Ansök senast 19/12
VALIDERINGSTRÄFF! Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Du läser grundläggande utbildning på kvartsfart upp till heltid. Vid kursstart kommer läraren att kartlägga dina aktuella ämneskunskaper. I samråd med undervisande lärare planerar du nivån för dina ämnesstudier. Efter godkänt betyg i delkurs 4 kan du fortsätta på gymnasiekurs Engelska 5. Delkurs 1 100 poäng Delkurs 2 100 poäng Delkurs 3 200 poäng Delkurs 4 200 poäng
Övrig kursfakta
  • Kursgrupp: C3LH8GRNENG2
Länkar
Centralt kursinnehåll
GR Engelska
Centrum för LivsLångt Lärande, GRNENG2, 200 poäng
10 januari - 31 maj, 20 veckor
Denna kurs är inte sökbar ännu
VALIDERINGSTRÄFF! Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Du läser grundläggande utbildning på kvartsfart upp till heltid. Vid kursstart kommer läraren att kartlägga dina aktuella ämneskunskaper. I samråd med undervisande lärare planerar du nivån för dina ämnesstudier. Efter godkänt betyg i delkurs 4 kan du fortsätta på gymnasiekurs Engelska 5. Delkurs 1 100 poäng Delkurs 2 100 poäng Delkurs 3 200 poäng Delkurs 4 200 poäng
Övrig kursfakta
  • Kursgrupp: C3L191GRNENG2
Länkar
Centralt kursinnehåll
GR Matematik
Centrum för LivsLångt Lärande, GRNMAT2, 200 poäng
16 augusti - 19 december, 18 veckor
Ansök senast 19/12
VALIDERINGSTRÄFF! Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Du läser grundläggande utbildning på kvartsfart upp till heltid. Vid kursstart kommer läraren att kartlägga dina aktuella ämneskunskaper. I samråd med undervisande lärare planerar du nivån för dina ämnesstudier. Efter godkänt betyg i delkurs 4 kan du fortsätta på gymnasiekurs Matematik 1. Delkurs 1 100 poäng Delkurs 2 100 poäng Delkurs 3 200 poäng Delkurs 4 200 poäng
Övrig kursfakta
  • Kursgrupp: C3LH8GRNMAT2
Länkar
Centralt kursinnehåll
GR Matematik
Centrum för LivsLångt Lärande, GRNMAT2, 200 poäng
16 augusti - 19 december, 18 veckor
Ansök senast 19/12
VALIDERINGSTRÄFF! KVÄLLSUNDERVISNING! Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Du läser grundläggande utbildning på kvartsfart upp till heltid. Vid kursstart kommer läraren att kartlägga dina aktuella ämneskunskaper. I samråd med undervisande lärare planerar du nivån för dina ämnesstudier. Efter godkänt betyg i delkurs 4 kan du fortsätta på gymnasiekurs Matematik 1. Delkurs 1 100 poäng Delkurs 2 100 poäng Delkurs 3 200 poäng Delkurs 4 200 poäng
Övrig kursfakta
  • Kursgrupp: C3LH8GRNMAT2-K
Länkar
Centralt kursinnehåll
GR Matematik
Centrum för LivsLångt Lärande, GRNMAT2, 200 poäng
10 januari - 31 maj, 20 veckor
Denna kurs är inte sökbar ännu
VALIDERINGSTRÄFF! Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Du läser grundläggande utbildning på kvartsfart upp till heltid. Vid kursstart kommer läraren att kartlägga dina aktuella ämneskunskaper. I samråd med undervisande lärare planerar du nivån för dina ämnesstudier. Efter godkänt betyg i delkurs 4 kan du fortsätta på gymnasiekurs Matematik 1. Delkurs 1 100 poäng Delkurs 2 100 poäng Delkurs 3 200 poäng Delkurs 4 200 poäng
Övrig kursfakta
  • Kursgrupp: C3L191GRNMAT2
Länkar
Centralt kursinnehåll
GR Matematik
Centrum för LivsLångt Lärande, GRNMAT2, 200 poäng
10 januari - 31 maj, 20 veckor
Denna kurs är inte sökbar ännu
VALIDERINGSTRÄFF! KVÄLLSUNDERVISNING! Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Du läser grundläggande utbildning på kvartsfart upp till heltid. Vid kursstart kommer läraren att kartlägga dina aktuella ämneskunskaper. I samråd med undervisande lärare planerar du nivån för dina ämnesstudier. Efter godkänt betyg i delkurs 4 kan du fortsätta på gymnasiekurs Matematik 1. Delkurs 1 100 poäng Delkurs 2 100 poäng Delkurs 3 200 poäng Delkurs 4 200 poäng
Övrig kursfakta
  • Kursgrupp: C3L191GRNMAT2_1
Länkar
Centralt kursinnehåll
GR Svenska
Centrum för LivsLångt Lärande, GRNSVE2, 200 poäng
16 augusti - 19 december, 18 veckor
Ansök senast 19/12
GRUNDLÄGGANDE SVENSKA, EJ ANDRA SPRÅK!!
Förkunskaper
-
Övrig kursfakta
  • Kursgrupp: C3LH8GRNSVE2
Länkar
Centralt kursinnehåll
GR Svenska som andraspråk
Centrum för LivsLångt Lärande, GRNSVA2, 200 poäng
16 augusti - 19 december, 18 veckor
Ansök senast 19/12
VALIDERINGSTRÄFF FÖRST! Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Du läser grundläggande utbildning på kvartsfart upp till heltid. Vid kursstart kommer läraren att kartlägga dina aktuella ämneskunskaper. I samråd med undervisande lärare planerar du nivån för dina ämnesstudier. Efter godkänt betyg i delkurs 4 kan du fortsätta på gymnasiekurs Svenska/Svenska som andraspråk 1. Delkurs 1 100 poäng Delkurs 2 200 poäng Delkurs 3 200 poäng Delkurs 4 200 poäng
Övrig kursfakta
  • Kursgrupp: C3LH8GRNSVA2
Länkar
Centralt kursinnehåll
GR Svenska som andraspråk
Centrum för LivsLångt Lärande, GRNSVA2, 200 poäng
16 augusti - 19 december, 18 veckor
Ansök senast 19/12
KVÄLLSUNDERVISNING! VALIDERINGSTRÄFF FÖRST.. Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Du läser grundläggande utbildning på kvartsfart upp till heltid. Vid kursstart kommer läraren att kartlägga dina aktuella ämneskunskaper. I samråd med undervisande lärare planerar du nivån för dina ämnesstudier. Efter godkänt betyg i delkurs 4 kan du fortsätta på gymnasiekurs Svenska/Svenska som andraspråk 1. Delkurs 1 100 poäng Delkurs 2 200 poäng Delkurs 3 200 poäng Delkurs 4 200 poäng
Övrig kursfakta
  • Kursgrupp: C3LH8GRNSVA2-K
Länkar
Centralt kursinnehåll
GY Arbetsminnesträning
Centrum för LivsLångt Lärande, KGYORI11B, 50 poäng
16 augusti - 19 december, 18 veckor
Denna kurs är inte längre sökbar
Förkunskaper
Grundläggande svenska
Övrig kursfakta
  • Kursgrupp: C3LH8KGYORI11BA
Länkar
Centralt kursinnehåll