Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad.
Söker...
103 kurser
GR Engelska
Centrum för LivsLångt Lärande, GRNENG2, 200 poäng
10 januari - 31 maj, 20 veckor
Ansök senast 31/5 2019
VALIDERINGSTRÄFF! Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Du läser grundläggande utbildning på kvartsfart upp till heltid. Vid kursstart kommer läraren att kartlägga dina aktuella ämneskunskaper. I samråd med undervisande lärare planerar du nivån för dina ämnesstudier. Efter godkänt betyg i delkurs 4 kan du fortsätta på gymnasiekurs Engelska 5. Delkurs 1 100 poäng Delkurs 2 100 poäng Delkurs 3 200 poäng Delkurs 4 200 poäng
Övrig kursfakta
 • Kursgrupp: C3LV9GRNENG2
Länkar
Centralt kursinnehåll
GR Matematik
Centrum för LivsLångt Lärande, GRNMAT2, 200 poäng
10 januari - 31 maj, 20 veckor
Ansök senast 31/5 2019
VALIDERINGSTRÄFF! Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Du läser grundläggande utbildning på kvartsfart upp till heltid. Vid kursstart kommer läraren att kartlägga dina aktuella ämneskunskaper. I samråd med undervisande lärare planerar du nivån för dina ämnesstudier. Efter godkänt betyg i delkurs 4 kan du fortsätta på gymnasiekurs Matematik 1. Delkurs 1 100 poäng Delkurs 2 100 poäng Delkurs 3 200 poäng Delkurs 4 200 poäng
Övrig kursfakta
 • Kursgrupp: C3LV9GRNMAT2
Länkar
Centralt kursinnehåll
GR Matematik
Centrum för LivsLångt Lärande, GRNMAT2, 200 poäng
10 januari - 31 maj, 20 veckor
Denna kurs är inte längre sökbar
VALIDERINGSTRÄFF! KVÄLLSUNDERVISNING! Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Du läser grundläggande utbildning på kvartsfart upp till heltid. Vid kursstart kommer läraren att kartlägga dina aktuella ämneskunskaper. I samråd med undervisande lärare planerar du nivån för dina ämnesstudier. Efter godkänt betyg i delkurs 4 kan du fortsätta på gymnasiekurs Matematik 1. Delkurs 1 100 poäng Delkurs 2 100 poäng Delkurs 3 200 poäng Delkurs 4 200 poäng
Övrig kursfakta
 • Kursgrupp: C3LV9GRNMAT2-K
Länkar
Centralt kursinnehåll
GR Svenska
Centrum för LivsLångt Lärande, GRNSVE2, 200 poäng
10 januari - 31 maj, 20 veckor
Ansök senast 31/5 2019
GRUNDLÄGGANDE SVENSKA, EJ ANDRA SPRÅK!!
Förkunskaper
-
Övrig kursfakta
 • Kursgrupp: C3LV9GRNSVE2
Länkar
Centralt kursinnehåll
GR Svenska som andraspråk
Centrum för LivsLångt Lärande, GRNSVA2, 200 poäng
10 januari - 31 maj, 20 veckor
Ansök senast 31/5 2019
VALIDERINGSTRÄFF FÖRST! Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Du läser grundläggande utbildning på kvartsfart upp till heltid. Vid kursstart kommer läraren att kartlägga dina aktuella ämneskunskaper. I samråd med undervisande lärare planerar du nivån för dina ämnesstudier. Efter godkänt betyg i delkurs 4 kan du fortsätta på gymnasiekurs Svenska/Svenska som andraspråk 1. Delkurs 1 100 poäng Delkurs 2 200 poäng Delkurs 3 200 poäng Delkurs 4 200 poäng
Övrig kursfakta
 • Kursgrupp: C3LV9GRNSVA2
Länkar
Centralt kursinnehåll
GR Svenska som andraspråk
Centrum för LivsLångt Lärande, GRNSVA2, 200 poäng
10 januari - 31 maj, 20 veckor
Ansök senast 31/5 2019
KVÄLLSUNDERVISNING! VALIDERINGSTRÄFF FÖRST.. Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Du läser grundläggande utbildning på kvartsfart upp till heltid. Vid kursstart kommer läraren att kartlägga dina aktuella ämneskunskaper. I samråd med undervisande lärare planerar du nivån för dina ämnesstudier. Efter godkänt betyg i delkurs 4 kan du fortsätta på gymnasiekurs Svenska/Svenska som andraspråk 1. Delkurs 1 100 poäng Delkurs 2 200 poäng Delkurs 3 200 poäng Delkurs 4 200 poäng
Övrig kursfakta
 • Kursgrupp: C3LV9GRNSVA2-K
Länkar
Centralt kursinnehåll
GY Arbetsminnesträning
Centrum för LivsLångt Lärande, KGYORI11B, 50 poäng
10 januari - 31 maj, 20 veckor
Ansök senast 6/1 2019
Förkunskaper
Grundläggande svenska
Övrig kursfakta
 • Kursgrupp: C3LV9KGYORI11BA
Länkar
Centralt kursinnehåll
GY Biologi 1
Centrum för LivsLångt Lärande, BIOBIO01, 100 poäng
10 januari - 31 maj, 20 veckor
Ansök senast 6/1 2019
DISTANSKURS VIA NTI
Övrig kursfakta
 • Kursgrupp: NTIV9BIOBIO01
 • Distans
Länkar
Centralt kursinnehåll
GY Biologi 2
Centrum för LivsLångt Lärande, BIOBIO02, 100 poäng
10 januari - 31 maj, 20 veckor
Ansök senast 6/1 2019
DISTANSKURS VIA NTI
Övrig kursfakta
 • Kursgrupp: NTIV9BIOBIO02
 • Distans
Länkar
Centralt kursinnehåll
GY Digitalt skapande 1
Centrum för LivsLångt Lärande, DIGDIG01, 100 poäng
10 januari - 22 mars, 10 veckor
Ansök senast 6/1 2019
DISTANSKURS!! Avslutad grundskola med betyg i svenska eller betyg i svenska som andraspråk grundläggande.
Övrig kursfakta
 • Kursgrupp: C3LV9DIGDIG01-D1
 • Distans
Kursstartsinformation
Maila till eniko.bognarkovacs@tyreso.se 7 Aug för uppstartsinformation
Länkar
Centralt kursinnehåll