• På grund av systembyte så tas ansökan till vårterminens kurser emot via pappersansökan. För mer information och ansökan vänligen kontakta en studie- och yrkesvägledare via nedan mejladress. Vagledning.Vuxenutbildning@Trelleborg.se Alternativt kom till vår Drop-in, måndagar-torsdagar kl 10:00-13:00, Söderslättsgymnasiet byggnad H
Ansökningsperioden till våren 2020 med start 21/1 är nu sökbar.

OBS!!!
Första antagningen kommer att ske den 21/11.

På grund av systembyte den 22/11 så kommer ansökningarna efter detta datum att tas emot via pappersansökan.
För mer information och ansökan vänligen kontakta en studie- och yrkesvägledare via nedan mejladress.
Vagledning.Vuxenutbildning@Trelleborg.se
Alternativt kom till vår Drop-in, måndagar-torsdagar kl 10:00-13:00, Söderslättsgymnasiet byggnad H

Välkommen!
Vård- och omsorgscollege i Trelleborg erbjuder en utbildning inom Rättspsykiatri. I utbildningen ingår teoretiska kurser samt APL, Arbetsplatsförlagt lärande.

Hos Vägledningscentrum kan du få mer information om utbildningen, kursupplägg, behörighetskrav och hur du ansöker.

Kontakt Vägledningscentrum
Telefon:0410-73 33 84/ 0410-73 36 59 /0410-73 36 86
E-Post: vagledning.vuxenutbildning@trelleborg.se

Välkommen till Vuxenutbildningen i Trelleborg!

Vill du läsa en gymnasial kurs hos oss? De fristående gymnasiala kurserna motsvarar kurserna inom den svenska gymnasieskolan.

Du som vill läsa kurser på gymnasial nivå hos oss kan vi erbjuda olika studieformer:

Du kan läsa dina kurser med klassrumsundervisning bestående av lärarledda lektioner ett par gånger i veckan med individuell stöttning och interaktion-för dig som vill vara säker på att du får det stöd som du behöver med dina studier och får extra möjlighet att utvecklas tillsammans med din lärare och dina kurskamrater. Vi rekommenderar denna studieform om du vill ha undervisning och hjälp i dina studier eller om det var längesedan du studerade.

Om du är studievan och kanske arbetar samtidigt, då kan vi erbjuda dig nätbaserad undervisning (fd. distans).
Du måste då vara beredd på att kunna hålla ett högt tempo och ta ett stort egenansvar för dina studier, eftersom denna studieform innebär mycket självständigt arbete. Du måste räkna med att det ingår ett antal fysiska och digitala träffar under din kurs samt bedömningstillfällen, som är på plats här hos oss på Vuxenutbildningen.

Kontakta gärna respektive lärare för mer information (se kontaktuppgift under respektive kurs).

Vad passar dig? Innan du söker-ta kontakt med våra studie- och yrkesvägledare på vårt Vägledningscentrum och diskutera dina studieval, så du kan lyckas med dina studier så bra som möjligt! Allmänna frågor kan du ställa till våra administratörer på komvux@trelleborg.se.

Kontakt Vägledningscentrum
Telefon: 0410-73 36 59 /0410-73 36 86 /0410-73 33 84
E-Post: vagledning.vuxenutbildning@trelleborg.se
Besök: Komvux, S:t Nicolai plan 2 Byggnad H, 231 43 Trelleborg

Aktuella sökbara datum ser du under “Kursperioder” och under respektive kurs här på vår Ansökningswebb.


Välkommen till Vuxenutbildningen i Trelleborg!

Utbildningen på grundläggande nivå motsvarar studier i den nioåriga grundskolan, men innehållet och undervisningen är anpassade för vuxna.

Kurser som du kan läsa på grundläggande nivå här hos oss är Engelska, Matematik, Svenska och Svenska som andraspråk. Om intresse eller behov finns för någon annan kurs på grundläggande nivå är du välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Innan du söker-ta gärna kontakt med våra studie- och yrkesvägledare på vårt Vägledningscentrum och diskutera dina studieval, så du kan lyckas med dina studier så bra som möjligt!

Kontakt Vägledningscentrum
Telefon: /0410-73 36 86 /0410-73 33 84/ 0410-73 36 59
E-Post: vagledning.vuxenutbildning@trelleborg.se
Besök: Vuxenutbildningen, S:t Nicolai, 231 43 Trelleborg
Byggnad H, våning 2

Aktuella sökbara datum ser du under “Kursperioder” och under respektive kurs här på vår Ansökningswebb.

Nu kan du söka till våra orienteringskurser med start 8 november.
Kurserna är till dig som vill och är intresserad av att få utbilda dig eller arbeta inom nedan arbetsområden.

Barn och fritid
Restaurang och livsmedel
Vård och omsorg
Industriteknik

Förkunskap: Godkänt betyg i SFI, D-nivå
För mer information hittar du under fliken "kursutbud"
OBS! På grund av systembyte den 22/11 så kommer ansökningarna efter detta datum att tas emot via pappersansökan.

Du är välkommen till Vägledningen på Vuxenutbildningen, St: Nicolai plan 1,
Byggnad H, våning 2

Öppettiderna är måndagar till torsdagar mellan
kl. 10:00 och 13:00.

Ta med med ID/pass!

För mer information: www.trelleborg.se/vux
Följande kurser kan läsas i klassrum på Komvux i Vellinge eller på distans hos externa utbildningsanordnare:

*Samhällskunskap grund
*Samhällskunskap 1a1
*Samhällskunskap 1a2
*Samhällskunskap 1b

Ansökan till distanskurser hos extern utbildningsanordnare se flik INFORMATION ovan.

Ansökan till kurser i Vellinge kontakta studie- och yrkesvägledare.
De flesta av våra gymnasiekurser samt flera av våra grundläggande kurser kan du läsa nätbaserat (fd. distans).

Om du är studievan och kanske arbetar samtidigt-dig kan vi erbjuda nätbaserad undervisning. Du måste då vara beredd på att kunna hålla ett högt tempo och ta ett stort egenansvar för dina studier, eftersom denna studieform innebär mycket självständigt arbete. Du måste räkna med att det ingår ett antal fysiska och digitala träffar under din kurs samt bedömningstillfällen, som är på plats här hos oss på Vuxenutbildningen.

Vi på Vuxenutbildningen i Trelleborg arbetar mycket med att utveckla vår nätbaserade undervisning, så att du som elev ska få så bra förutsättningar som möjligt för att lyckas med denna studieform. Vi har valt att ta bort funktionen att direkt söka den nätbaserade kursen här på webbsidan, då många av våra elever har tyckt det har varit för svårt att komma igång med sin kurs helt själv, många har tappat sin motivation och har misslyckats med sina studier, då man har känt sig väldigt utelämnad och ensam med sina studier.

Därför söker du nu enbart ditt ämne här på webben och sedan kommer du att kallas till ett informationsmöte där du får träffa din undervisande lärare som går igenom kursens upplägg och de studieformer som erbjuds för kursen. Här går din lärare igenom med dig hur du kan läsa din kurs, vilka stödfunktioner som vi erbjuder och hjälper dig med ett upplägg av kursen, så att du ska kunna läsa den nätbaserat.

Datum, tid och plats till informationsträffen får du tillsammans med ditt antagningsbesked, som vanligtvis skickas till dig några veckor före din kursstart.

Har du frågor eller funderingar kring den nätbaserade undervisningen?
Du hittar kontaktuppgifter/mejladress till den ansvarige läraren under de olika kurserna här på ansökningswebben. Du kan även kontakta våra studie- och yrkesvägledare, se kontaktuppgifter nedan. (Tänk på att mejlen läses sporadiskt nu under sommaren, då många är på semester. Full bemanning är det först från den 12 augusti.)

Kontakt Vägledningscentrum
Telefon: 0410-73 36 59 /0410-73 36 86 /0410-73 33 84
E-Post: vagledning.vuxenutbildning@trelleborg.se
Besök: Komvux, S:t Nicolai plan 2 Byggnad H, 231 43 Trelleborg
För att möta arbetsmarknadens behov tar vi fram vårt utbud av yrkesutbildningar i samverkan med arbetslivet.
Vuxenutbildningen erbjuder kurser och yrkesutbildningar som riktar sig till dig som vill vara väl förberedd för arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Utbildningarna bygger på att du varvar teori med praktik och arbetsplatsförlagt lärande.
Vi erbjuder även validering. Detta innebär att kunskaper som du har inhämtat på annat sätt än genom studier exempelvis lång yrkeserfarenhet bedöms och värderas. Resultatet av en validering kan innebära att du har möjlighet att förkorta dina studier.
Kursutbud
I januari startar vi i egen regi utbildningar inom tre yrkesområden där det finns en stor efterfrågan av kompetens på arbetsmarknaden.

Barn och fritid
Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som barnskötare. I yrket arbetar du pedagogiskt med barn och ungdomar inom till exempel barnomsorg, skola och fritidsverksamhet. Du leder och stimulerar barn och ungdomar för att skapa lärande och trygga miljöer.
Utbildningen ges som en lärlingsutbildning vilket innebär att en stor del av lärandet är förlagt till en arbetsplats. För att arbeta med barn och ungdomar krävs ett rent belastningsregister.

Industri och Teknik
Som svetsare kommer du att ha mycket stor chans till arbete i en spännande bransch med avancerad teknik. Det är ett självständigt arbete som ofta fodrar kreativitet för att lösa uppgifterna på bästa sätt. Hos oss får du en 40 veckors utbildning till Internationell svetsare (IW) vilket innebär att du kommer att jobba mot de senaste kravstandarderna som finns i Europa.
Huvudmomenten i utbildningen är de tre svetsmetoderna MIG/MAG, TIG och metallbågsvetsning. Utbildningen är flexibel där praktik varvas med teori och dina tidigare kunskaper och erfarenheter tas tillvara. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL). Omfattning cirka 6-8 veckor, tre dagar per vecka.
Kurstiden är beräknad till 40 veckor men kortare kurstid kan förekomma efter individuell studieplanering.


Vård och omsorg
I våra vård- och omsorgsutbildningar får du den kunskap som krävs för att arbeta inom äldreomsorg, sjukvård, psykiatri och LSS. Vi erbjuder olika utbildningspaket med variation i såväl innehåll som upplägg av utbildningen.
När du efter avslutad utbildning har 1500 godkända gymnasiepoäng är du berättigad till ett kvalitetsbevis i form av ett diplom som visar att du har genomfört din utbildning på ett certifierat Vård – och omsorgscollege. Detta diplom gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Välkommen med din ansökan!

För mer information vänligen kontakta vägledningcentrum
på vagledning.vuxenutbildning@trelleborg.seBarn och fritid, barnskötare

Vuxenutbildningen Trelleborg
Start 21/1 2020, tre terminer
Studiestödspoäng: 1300
Första antagning sker 22/11, i mån av platser öppnar ansökan åter 25/11.

För att göra en ansökan vänligen kontakta en studie- och yrkesvägledare på nedan mejladress:
Vagledning.Vuxenutbildning@Trelleborg.se
Alternativt kom in på vår Drop-in
Måndag-torsdag 10:00-13:00 plats byggnad H Söderslättsgymnasiet

Förkunskaper
Betyg i SFI D

Målgrupp
Utbildningen är på tre terminer i form av lärlingsutbildning. Detta innebär att en stor del av lärandet sker på en arbetsplats till exempel inom barnomsorg, skola och fritidsverksamhet.

Utbildningen ges som ett av skolverkets nationella yrkespaket och ger dig kompetens att arbeta som barnskötare. För att arbeta med barn och ungdomar krävs ett rent belastningsregister som bifogas din ansökan. Du kan beställa utdraget här https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Kurser som ingår i kurspaketet:

• Kurs Etnicitet och kulturmöten 100 poäng,
kurskod SOIETN0 100
• Kurs Grundläggande vård och omsorg, 100 poäng,
kurskod GRUGRD0
• Kurs Hälsopedagogik 100 poäng,
kurskod HALHAL0
• Kurs Kommunikation, 100 poäng,
kurskod PEDKOU0
• Kurs Lärande och utveckling, 100 poäng,
kurskod PEDLÄR0
• Kurs Människors miljöer, 100 poäng,
kurskod PEDMÄI0
• Kurs Pedagogiska teorier och praktiker, 100 poäng,
kurskod PEDPED0
• Kurs Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng,
kurskod PEDPEG0
• Kurs Specialpedagogik 1, 100 poäng,
kurskod SPCSPE01
• Kurs Barns lärande och växande, 100 poäng,
kurskod PEDBAS0
• Kurs Pedagogiskt arbete, 200 poäng,
kurskod PEGPEA0
• Kurs Skapande verksamhet, 100 poäng,
kurskod PEGSKP
Industriutbildning, svetsinriktning

Vuxenutbildningen Trelleborg
Start 20/1, två terminer
Studiestödspoäng: 1300

För att göra en ansökan vänligen kontakta en studie- och yrkesvägledare på nedan mejladress:
Vagledning.Vuxenutbildning@Trelleborg.se
Alternativt kom in på vår Drop-in
Måndag-torsdag 10:00-13:00 plats byggnad H Söderslättsgymnasiet

Antagning till Industriutbildning, vuxenutbildningen

Behörighet till kommunal vuxenutbildning regleras i skollagen (2010:800). För att anses behörig till en utbildning ska, enligt 20 kap §20, 3., den sökande ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Följande behörighetskrav har bedömts utgöra grund för att kunna tillgodogöra sig utbildningen Industriteknisk utbildning, svetsinriktning.

Behörighetskrav

- Betyg i grundläggande SvA/ Sv
Eller:
- Ett års arbetslivserfarenhet inom industri
Eller:
- Påbörjad kurs i SFI D och muntlig bedömning gällande möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen.


Muntligt bedömning gällande möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen.
Om den sökande har godkänt betyg i SFI kurs D kan hen erbjudas ett muntligt bedömning om möjligheten att tillgodogöra sig utbildningen. Följande rutin är då gällande:

1. Tid bokas med yrkeslärare på Industriutbildningen för genomförande av bedömningen.
2. Den sökande genomför den muntliga bedömningen som dokumenteras.
3. Utlåtande om behörighet lämnas till sökande via studie- och yrkesvägledare.


Målgrupp
Utbildningstiden är på 40 veckor fördelat på två terminer. Utbildningen är kostnadsfri men eventuella utgifter för studiebesök, kurslitteratur samt arbetskläder står den studerande för.

Utbildningen är yrkesinriktad mot industri i samarbete med svetskommissionen och skolverket. Under utbildningen kommer du att studera i skolans verkstad. Utbildningen varvas teoretiskt med praktiskt. En svetsare använder olika svetsmetoder. Med svetsning avses fogning eller sammanfogning av grundmaterial genom uppvärmning och/ eller tryck. Som svetsare kan du bli anställd vid bygg-och anläggningsföretag och svetsföretag. Utbildningen ger kunskaper inom olika standarder för bärande stålkonstruktioner SS EN 1090-1, kvalitetsstandarden SS EN 3834, svetsklasser SS EN 5817. Utbildningen ingår i konceptet Teknikcollege och det innebär att utbildningen är kvalitetssäkrad och certifierad av industrikommittén.

Kurser som ingår:

• Människan och industri 1, 100p
Kurskod: MÄIMÄN01

• Produktionsutrustning 1, 100p
Kurskod: PRUPRD01S

• Svetsgrund, 100p
Kurskod: SAASVT00S

• Kälsvets 1 (3metoder), 300p
Kurskod: SAAKÄL01S

• Tillverkningsunderlag 1, 100p
Kurskod: TILTIL01

• Kälsvets 2 (3metoder), 300p
Kurskod: SAAKÄL02S

• Materialkunskap 1, 100
Kurskod: MAEMAT01

• CAD 1, 50p
Kurskod:CADCAD01

• Interna transporter, 50p
Kurskod: PRUINE00S

• Produktionskunskap 1, 100p
Kurskod: PRDPRO01Vård och omsorg, dagtid

Vuxenutbildningen Trelleborg
Start 21/1 2020, tre terminer
Studiestödspoäng: 1500
Första antagning sker 22/11, i mån av platser öppnar ansökan åter 25/11.

För att göra en ansökan vänligen kontakta en studie- och yrkesvägledare på nedan mejladress:
Vagledning.Vuxenutbildning@Trelleborg.se
Alternativt kom in på vår Drop-in
Måndag-torsdag 10:00-13:00 plats byggnad H Söderslättsgymnasiet
Förkunskaper
Genomgången grundskola med godkänt betyg i Svenska och Samhällskunskap.

Målgrupp
Utbildningen är på tre terminer och ger dig kompetens att arbeta inom vård, omsorg och socialt arbete. Utbildningen bedrivs inom ett certifierat vård- och omsorgscollege vilket innebär att du efter avslutad utbildning med godkända betyg erhåller ett kvalitetsbevis i form av ett diplom.

I utvalda kurser ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande). Du är då på en arbetsplats och följer din handledares schema, vilket kan innebära arbete dag/ kväll/ helg. APL- platserna är främst förlagda till Trelleborg/ Vellinge/ Svedala.

Kurser som ingår i kurspaketet:
• Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1, 100p
Kurskod: SVESVE01

• Medicin 1, 150p
Kurskod: MEDMED01

• Vård och omsorgsarbete 1, 200p
Kurskod: VÅRVÅR01

• Samhällskunskap 1a1, 50p
Kurskod: SAMSAM01a

• Psykologi1, 50p
Kurskod: PSKPSY01

• Psykiatri 1, 100p
Kurskod: PSYPSY01

• Specialpedagogik 1, 100p
Kurskod: SPCSPE01

• Vård och omsorgsarbete 2, 150p
Kurskod: VÅRVÅR02

• Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100p
Kurskod: GERVÅR0

• Etik och människans livsvillkor, 100p
Kurskod: MÄNETI0

• Hälsopedagogik, 100p
Kurskod: HÄLHÄL0

• Gymnasiearbete, 100p
Kurskod: GYARVO

• Kurs/ kurser ej specificerad ännu 200p

För ansökan till kurser hos externa utbildningsanordnare, se flik INFORMATION ovan för länk till de olika skolorna.

Under FRÅGOR & SVAR finns information om vad som gäller vid en ansökan till någon av dessa.

Vägledningscentrum
0410-73 36 59 / 0410-73 36 86 /0410-73 33 84
Administrationen
0410-73 36 26

E-Post: vagledning.vuxenutbildning@trelleborg.se
eller komvux@trelleborg.se
Nedan finner du länken till schema.

https://cloud.timeedit.net/trelleborg/web/studerande/

• Välj ”Schema Komvux”
• I sök rutan välj kurs
• Skriv in sedan din ” grupp” (ex: KV182ENGENG06)
som du hittar på ditt antagningsbesked.
• Klicka sedan på sökresultatet så kommer kursen
sedan att hamna under ”Mina val”
• Klicka på knappen ”Visa schema”

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta administrationen på mejladress komvux@trelleborg.se

Prövning:
Alla de kurser som vi har i vårt eget kursutbud kan du genomföra en prövning i.

För att kunna genomföra en prövning hos oss på Vuxenutbildningen i Trelleborg är det viktigt att du noga läser igenom våra rutiner, så du vet hur du ska göra. Har du frågor? Du är välkommen att kontakta våra administratörer på mejladressen komvux@trelleborg.se så hjälper de dig!

Rutiner vid prövning - Vuxenutbildningen i Trelleborg

Anmälningsblankett/prövningsblankett hämtas hos administrationen på S:t Nicolaiplan 2 (byggnad H, våning 1) eller skrivs ut via Trelleborgs hemsida.

Prövningsblanketten fylls i och lämnas till Administrationen på Vuxenutbildningen alternativt mejlas in till komvux@trelleborg.se.

Vid anmälan får du som elev ett inbetalningskort alternativt information om hur betalningen genomförs via din e-postadress.

I samband med din anmälan får du ett prövningsbrev för den kurs där prövning ska ske. I prövningsbrevet finns information om prövningen och kontaktuppgifter till den aktuella läraren.

Vid behov kontaktar du studie- och yrkesvägledare som hjälper till att det blir rätt kurs, som du anmäler prövning i.

Originalblanketten skickas till berörd lärare.

Du som studerande ska ta kontakt med den lärare som ska utföra prövningen.

Du kommer att kunna genomföra din prövningen först efter att du har betalt för prövningen och betalningen är OK!

Vår ekonomiansvarige kontrollerar att betalningen kommit in i ekonomisystemet. Alternativt kan du som studerande visa upp ett kvitto på att du har betalat.

Information om att du ska göra en prövning skickas till läraren först efter att betalningen har skett.

Efter prövningen är genomförd skriver läraren in ett betyg och betygskatalog lämnas till administratör som i sin tur skriver ut ett utdrag ur betygskatalogen, som sedan skickas till dig som elev.
  • Vem kan söka?

    Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har ett slutbetyg/examensbevis från gymnasieskolan. Är du skriven i annan kommun ansöker du via din hemkommun.

    Frågor & Svar

  • Vad kan jag läsa?

    Vi erbjuder ett brett urval av kurser på grundläggande och gymnasienivå. Du kan också läsa en yrkesutbildning, enstaka kurser eller som lärling.