Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad.
Söker...
3 kurspaket
GY Vård och omsorg, modul 1 - distansutbildning, KVFLEXVO1
Vuxenutbildningen Trelleborg
Studiestödspoäng: 500
Kurserna VÅRVÅR01 och MEDMED01 är terminsbundna med start VT20. Första antagning görs 22/11.
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
• Genomgången grundskola med godkänt betyg i Svenska och Samhällskunskap. • Minst 3 månaders arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg

Målgrupp
Utbildningen är en utbildning inom vård och omsorg. Utbildningen ges i tre efterföljande moduler där vissa kurser läses på distans i egenregi vid Vuxenutbildningen Trelleborg med obligatorisk träff vid 7 tillfälle per termin. Kurserna Psykologi 1 och Hälsopedagogik läses på distans via externa utbildningsanordnare och sökes på speciell ansökningsblankett. Kurserna som läses i egen regi Medicin och Vård- och omsorgsarbete 1 är terminsbundna med start VT20. I en del kurser ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL, vilket sker dagtid/kvällstid/helg/natt på heltid. APL-placeringar finns i Trelleborg, Vellinge, Svedala och Malmö. Efter utbildningen har du kunskap att arbeta som undersköterska, vårdare/skötare inom psykiatrin och som stödassistent inom funktionshinderområdet. Med 1500 godkända gymnasiepoäng är du berättigad till ett kvalitetsbevis i form av ett diplom från certifierat Vård- och omsorgscollege. Observera att du måste ha lägst betyg E i kurserna Samhällskunskap 1a1 och Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 för att erhålla ett diplom. Utbildningen är kostnadsfri. Ev utgifter för studiebesök, kurslitteratur, transport och arbetskläder står den studerande själv för. Utbildningen berättigar dig till att söka studiemedel hos CSN.

Kursstartsinformation

Ingående kurser

Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01, 200 poäng
Kursgrupp: KVFLEXVÅRVÅR01/MOD1
Kurstid: 21 januari - 8 juni, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Medicin 1
MEDMED01, 150 poäng
Kursgrupp: KVFLEXMEDMED01/MOD1
Kurstid: 21 januari - 8 juni, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Vård och omsorg, modul 2 - distansutbildning, KVFLEXVO2
Vuxenutbildningen Trelleborg
Studiestödspoäng: 550
Kurserna VÅRVÅR02 och SJUAKU0 är terminsbundna med start VT20. Första antagning görs 22/11.
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
• Genomgången grundskola med godkänt betyg i Svenska och Samhällskunskap. • Minst 3 månaders arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg.

Målgrupp
Utbildningen är en utbildning inom vård och omsorg. Utbildningen ges i tre efterföljande moduler där vissa kurser läses på distans i egenregi vid Vuxenutbildningen Trelleborg med obligatorisk träff vid 7 tillfälle per termin. Kurserna Specialpedagogik 1 och Psykiatri 1 läses på distans via externa utbildningsanordnare och sökes på speciell ansökningsblankett. Dessa är alltid sökbara. Kurserna som läses i egen regi, Vård och omsorgsarbete 2 samt Akutsjukvård är terminsbundna med start VT2020. I en del kurser ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL, vilket sker dagtid/kvällstid/helg/natt på heltid. APL-placeringar finns i Trelleborg, Vellinge, Svedala och Malmö. Efter utbildningen har du kunskap att arbeta som undersköterska, vårdare/skötare inom psykiatrin och som stödassistent inom funktionshinderområdet. Med 1500 godkända gymnasiepoäng är du berättigad till ett kvalitetsbevis i form av ett diplom från certifierat Vård- och omsorgscollege. Observera att du måste ha lägst betyg E i kurserna Samhällskunskap 1a1 och Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 för att erhålla ett diplom. Utbildningen är kostnadsfri. Ev utgifter för studiebesök, kurslitteratur, transport och arbetskläder står den studerande själv för. Utbildningen berättigar dig till att söka studiemedel hos CSN.

Kursstartsinformation
Programutvecklare camilla.kronholm@trelleborg.se

Ingående kurser

Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02, 150 poäng
Kursgrupp: KVFLEXVÅRVÅR02/MOD2
Kurstid: 21 januari - 8 juni, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Akutsjukvård
SJUAKU0, 200 poäng
Kursgrupp: KVFLEXSJUAKU0/MOD2
Kurstid: 21 januari - 8 juni, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Vård och omsorg, modul 3 - distansutbildning, KVFLEXVO3
Vuxenutbildningen Trelleborg
Studiestödspoäng: 500
Kurserna GYARVO och MÄNET0 är terminsbundna med start VT20. Första antagning görs 22/11.
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
• Genomgången grundskola med godkänt betyg i Svenska och Samhällskunskap. • Minst 3 månaders arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg.

Målgrupp
Utbildningen är en utbildning inom vård och omsorg. Utbildningen ges i tre efterföljande moduler där vissa kurser läses på distans i egenregi vid Vuxenutbildningen Trelleborg med obligatorisk träff vid 7 tillfälle per termin. Övriga kurser Psykologi 1 och Hälsopedagogik läses på distans via externa utbildningsanordnare och sökes på speciell ansökningsblankett. Dessa kurser är alltid sökbara. Kurserna som läses i egen regi är terminsbundna med start VT2020. I en del kurser ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL, vilket sker dagtid/kvällstid/helg/natt på heltid. APL-placeringar finns i Trelleborg, Vellinge, Svedala och Malmö. Efter utbildningen har du kunskap att arbeta som undersköterska, vårdare/skötare inom psykiatrin och som stödassistent inom funktionshinderområdet. Med 1500 godkända gymnasiepoäng är du berättigad till ett kvalitetsbevis i form av ett diplom från certifierat Vård- och omsorgscollege. Observera att du måste ha lägst betyg E i kurserna Samhällskunskap 1a1 och Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 för att erhålla ett diplom. Utbildningen är kostnadsfri. Ev utgifter för studiebesök, kurslitteratur, transport och arbetskläder står den studerande själv för. Utbildningen berättigar dig till att söka studiemedel hos CSN.

Kursstartsinformation
Programutvecklare camilla.kronholm@trelleborg.se

Ingående kurser

Gymnasiearbete VO
GYARVO, 100 poäng
Kursgrupp: KVFLEXGYARVO/MOD3
Kurstid: 21 januari - 8 juni, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0, 100 poäng
Kursgrupp: KVFLEXMÄNETI0/MOD3
Kurstid: 21 januari - 8 juni, 20 veckor
Centralt kursinnehåll