Kulturskolan vill stimulera barn och ungdom genom konstnärligt arbete så att eleverna får känna
glädje inför kulturella uttryck, få redskap för eget skapande och möjlighet att kunna utveckla sitt kulturintresse.

Välkommen!

På Kulturskolan undervisar vi barn och ungdomar i musik, dans, och drama men vi vill också vara en mötesplats för våra elever, lärare, föräldrar och andra kulturintresserade. Huvudsysslan är undervisning men vi gör mycket annat också. Vi anordnar konserter, föreställningar och dansshower. Vi genomför läger, workshops och resor. 
Vi hoppas att tiden på Kulturskolan ska vara värdefull på många sätt. Vi hoppas kunna lära ut ett eller flera uttryckssätt som berikar oss som människor och vi hoppas att man trivs hos oss och träffar vänner.Anmälan och avanmälan.

På denna sida görs anmälan till Kulturskolans kurser. Man skapar ett konto och loggar in med hjälp av Mobilt BankID. Här ser man sedan sin anmälan och pågående kurser. Vill man göra en avanmälan sker det också på samma sida. Observera att kulturskolan fakturerar terminsvis och har man deltagit vid tre tillfällen eller fler är man betalningsskyldig.