Kulturskolan vill stimulera barn och ungdom genom konstnärligt arbete så att eleverna får känna
glädje inför kulturella uttryck, få redskap för eget skapande och möjlighet att kunna utveckla sitt kulturintresse.

Välkommen!

På Kulturskolan undervisar vi barn och ungdomar i musik, och drama men vi vill också vara en mötesplats för våra elever, lärare, föräldrar och andra kulturintresserade. Huvudsysslan är undervisning men vi gör mycket annat också. Vi anordnar konserter, föreställningar Vi genomför läger, workshops och resor. 
Vi hoppas att tiden på Kulturskolan ska vara värdefull på många sätt. Vi hoppas kunna lära ut ett eller flera uttryckssätt som berikar oss som människor och vi hoppas att man trivs hos oss och träffar vänner.Instrumentalundervisning

Är du sugen att lära dig spela ett instrument så är du välkommen med din ansökan till Kulturskolan.

Anmälan och avanmälan.

På "din sida" görs anmälan och avanmälan till Kulturskolan.