Skolor

Tidaholms kommun (MU)

Kurslokal:
Kulturskolan Smedjan har sina lokaler på Smedjegatan 11.

Adress:
Kulturskolan Smedjan Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Besöksadress:
Smedjegatan 11

Telefon: 0502-60 61 44

E-post: kulturskolan@tidaholm.se

Hemsida: www.tidaholm.se

Kulturskolan Smedjan bedriver undervisning i ämnena musik, dans och drama.