Välja musik-, teater- eller konstundervisning

Vill ditt barn/ungdom delta i musik, teater eller konstundervisning  på fritiden? Här kan du se kursutbud och göra anmälan till respektive musik- och kulturskola.
 
Barn och ungdomar som är skrivna i Täby och är mellan 7-20 år kan delta i undervisning i Täby kulturskola eller i någon av de fristående musikskolor som Täby kommun anlitar. Deltagande i ämneskurs och ensemble kan påbörjas tidigast höstterminen det år barnet fyller 7 år.  I musikskolan  kan man bara gå en kurs plus en ensemble per elev och termin. Det går bra att välja ämneskurs och ensemble musik samtidigt som eleven deltar i en konst- och/eller teaterkurs.
På teaterkurser och konstkurser kan elever från andra kommuner få delta i mån av plats.

För att se hela kursutbudet och göra anmälan, gå in via fliken Kursutbud i menyn.