Frågor & svar

Vem kan studera på komvux?

Får jag studera på Lärcentrum i Svenljunga?
Ja, om du:

• är folkbokförd i kommunen som heter Svenljunga kommun
• saknar betyg från grundskolan, saknar examen eller slutbetyg från gymnasiet eller saknar betyg för särskild behörighet till universitet/högskola/yrkeshögskola
• behöver läsa en gymnasieutbildning mot ett yrke.

Du som har en gymnasieutbildning eller högre utbildning får läsa yrkesutbildningar om vi har ekonomiska resurser.

Om du saknar examen eller studiebevis från gymnasiet får du börja studera på komvux tidigast den 1 juli det år du fyller 20 år.
Hur gör jag om jag bor i en annan kommun, men vill söka till Lärcentrum i Svenljunga?
Om du bor i en annan kommun än Svenljunga kommun är det din hemkommun som bestämmer om du får studera på Lärcentrum i Svenljunga eller inte.

När du har gjort ansökan i vår webbkatalog ska du skriva ut den och lämna den till vuxenutbildningen i den kommun där du är folkbokförd.
Hur gör jag om jag bor i Svenljunga kommun, men vill söka till en skola i annan kommun?
Om du bor i Svenljunga kommun är det kommunen Svenljunga som bestämmer om du får studera i en annan kommun eller inte. Kurser på gymnasienivå som finns på Lärcentrum i Svenljunga får du läsa i annan kommun endast om du har särskilda skäl.

När du har ansökt till den skola du vill gå på, ska du skicka en kopia på ansökan till oss på Lärcentrum. Sedan bedömer vi om du får gå utbildningen eller inte.

Skicka en kopia på din ansökan till

Lärcentrum i Svenljunga
Torggatan 9
512 50 Svenljunga

Studie- och yrkesvägledning

Hur kommer jag i kontakt med Studie och Yrkesvägledare?
Du kommer i kontakt med vår studie- och yrkesvägledare: Pia Hagrenius via
e-post pia.hagrenius@svenljunga.se
eller telefon 0325-182 13

CSN

Jag har inte fått csn. Vad ska jag göra?
Du måste själv ansöka om att få studiemedel och studielån. Ansökan ska lämnas till Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Läs mer om studiemedel på CSN:s webbplats: csn.se
eller ring: 0771-276 000
Hur många poäng måste jag läsa för att få fullt studiemedel?
På komvux behöver du läsa 20 poäng per vecka för att få rätt till studiemedel för heltidsstudier.

Om du läser i 20 veckor innebär det att du måste läsa 400 poäng för att få fullt studiemedel.
Heltid eller deltid?
Takten på dina studier påverkar hur mycket studiemedel du får. Studietakten är ett mått som visar hur mycket du läser i genomsnitt under en termin eller studieperiod. Den kan vara på heltid (100 procent) eller deltid (50 eller 75 procent). Om du läser mindre än 50 procent, kan du inte få studiemedel.

SFI

E-legitimation

Vad är e-legitimation?
E-legitimation är en säker identifiering av dig som person i digitala kanaler. Det fungerar som en vanlig legitimation, till exempel ett pass eller id-kort, fast på nätet.

E-legitimation är ett samlingsnamn för flera olika tekniska lösningar. I Sverige i dag finns det tre olika typer av e-legitimation:

•Bank-id (nedsparad säkerhetsfil och/eller chip på kort)
•Mobilt bank-id
•Skatteverkets id-kort med e-legitimation
Hur skaffar jag e-legitimation
Om du inte har någon e-legitimation redan går det snabbt att skaffa. Det smidigaste och enklaste sättet är att du skaffar ett mobilt bank-id via din internetbank. Det tar bara några minuter. Även om det skiljer sig lite mellan bankerna, är det oftast bara fyra steg innan du är igång:

•Logga in på din internetbank
•Ansök om mobilt bank-id
•Ladda ner ”BankID säkerhetsapp” till din mobil (App Store, Google Play, Windows Store)
•Koppla ihop ditt mobila bank-id med ”BankID säkerhetsapp” genom att starta appen och välj ”Hämta BankID” – fyll i ditt personnummer och den aktiveringskod som du har fått av din internetbank.

Det som krävs för att du ska kunna använda ett mobilt bank-id, förutom ett bankkonto, är en mobiltelefon som du kan installera appar på (så kallad smartphone, exempelvis Apple iPhone, Samsung Galaxy, Sony Experia eller HTC One). Om du inte har det kan du ringa direkt till din banks kundtjänst eller gå in på närmaste bankkontor, så hjälper de dig att skaffa ett vanligt bank-id.

GDPR - Dataskyddsförordning

Hur hanterar vi personuppgifter?
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Personuppgifter som vi behandlar är de som du angett i webbansökan. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga ditt ärende. Svenljunga kommun har begärt att få dina uppgifter från dig för att kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt sätt. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgifter av allmänt intresse. Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. I de fall kommunen anlitar ett personuppgiftsbiträde som har tillgång till dina personuppgifter får personuppgiftsbiträdet inte använda personuppgifterna i strid med vad kommunen har bestämt. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är barn och utbildningsnämnden i Svenljunga kommun, 512 80 Svenljunga, org nr: 212000-1512. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-post: barnutbildning@svenljunga.se alternativt på telefonnummer: 0325-180 00.

Du når vårt dataskyddsombud på e-post: dso@borasregionen.se alternativt på telefonnummer 0709-48 78 36 eller 0709-48 73 31.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. På Svenljunga kommuns hemsida kan du läsa mer om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.