Frågor & Svar

Vem kan deltaga i musikskolorna?
Vi vänder oss främst till er mellan 7 och 20 år, och som är folkbokförda i Staffanstorps kommun. För de barn som fyller 7 år i år, gäller musikskolechecken fr.o.m höstterminen. Check gäller t.o.m den terminen man fyller 20 år.
Vilka är turordningsreglerna?
Ansökning gäller som ködatum. Vid samma ködatum till samma aktivitet hos samma anordnare, gäller födelsedatum som nästa sorteringsbegrepp. Det innebär att äldre barn får plats före yngre barn.
När kan jag ställa mitt barn i kö?
Det går bra att anmäla ett år innan man vill börja. 
Kan jag stå i kö till flera musikskolor?
Du kan välja fritt mellan skolor och ämnen. När du blir antagen går du själv in under ”Mina sidor” och tar bort de val som inte längre är aktuella. Om alternativ två eller tre erbjuds är det möjligt att fortsätta stå i kö till alternativ med högre prioritet.
Hur betalar jag för musikundervisningen?
Vårdnadshavare/myndig elev betalar avgift till Staffanstorps kommun oavsett vilken anordnare som valts. Avgiften debiteras två gånger per termin. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta. Är avgiften fortfarande obetald går ärendet till inkasso. En ämneskurs kostar 1300 kr per termin. Att spela i en liten grupp kostar 650 kr, och en stor grupp kostar 500 kr per termin. Du kan välja att få en e-faktura eller betala med autogiro.
Provgång?
Är du ny elev hos oss så har du rätt att prova kursen en gång. Fr.o.m gång nummer två så räknas du som inskriven och räkningsmottagaren blir betalningsskyldig.
Uppsägning av plats
Platsen skall sägas upp av räkningsmottagare i fliken "Min sida". Under fliken Hantera mina kurser finns Ja/Nej. En ruta öppnas där du skriver avbrottsorsak, börja med att skriva datum, därefter orsak. Vi tillämpar två månaders uppsägningstid.
Antal gånger
Eleverna garanteras 30 lektionstillfällen per läsår.
Avstängning
Betalas inte fakturan har Musikskolan rätt att stänga av elev från undervisningen.
Hur många olika alternativ får ansökan innehålla?
Du kan önska högst 6 kurser, men endast bli antagen till 2, varav en kan vara en ämneskurs.
Hyr Musikskolorna ut instrument?
Vissa skolor hyr ut instrument i begränsad omfattning. Om du kan hyra instrument på den valda kursen finns det en ruta att bocka i. Skolan kontaktar dig.
Kan jag anmäla mig till kurser efter sista ansökningsdag?
Om kursen finns kvar i utbudet kan du anmäla dig till den.
Får jag säkert börja när jag anmält mig?
Till vissa kurser/instrument är det kö och vi tar då in så snart det finns en ledig plats.
Närvaro
Musikskolorna följer grundskolans läsårstider med undantag för vissa studiedagar. Tillfälliga lovdagar inom grundskola och gymnasium (idrottsdagar, studiebesök mm) inverkar som regel inte på musikskolornas undervisning. För ytterligare information se respektive musikskolas hemsida.
Sjukanmälan/ Frånvaro
Sjukanmälan görs direkt till din lärare på telefon eller epost. Dessa uppgifter får du av din lärare. Du kan inte få igen ett missat lektionstillfälle.
Var sker undervisningen?
Undervisningen sker huvudsakligen i respektive anordnares lokal. Läs mer om lokal under fliken Skolor.
När sker undervisningen?
Undervisningen sker huvudsakligen på eftermiddags- och kvällstid. 
Hur lång är en lektion?
Lektionerna är mellan 20 och 80 minuter beroende på gruppstorlek.
Får jag spela i orkester eller ensemble?
I vissa kurser ingår ensemblemedverkan. Läs mer hos varje anordnare
När startar terminen?
Höstterminen brukar starta i månadsskiftet augusti/september, det kan variera lite. Vårterminen startar direkt efter helgerna i början av januari.