Gå vidare till innehåll
Har du funderingar på att börja studera? Är du osäker på vilka kurser du ska välja och hur du ska lägga upp din studieplan?

Välkommen att boka möte med vår studie- och yrkesvägledare.

Louise Tygewall
louise.tygewall@skurup.se
0411-53 63 42
Telefontid måndag-fredag kl. 08.30-10.00
Som folkbokförd i Skurups kommun gör du anmälan/ansökan till sfi här på sidan. Skapa ett konto och logga in för att göra en anmälan/ansökan. Sfi har inga sökperioder utan går att söka hela tiden.

Om du har läst sfi tidigare så ansöker du direkt till den kurs som kommer efter den du läste sist. Har du gjort ett avbrott så söker du den kurs som du senast gjort avbrott från.

Vill du ha hjälp att söka sfi är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

Grundläggande kurser i matematik och engelska erbjuds som platsförlagd, flexibel undervisning. Samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk erbjuds som distansundervisning via Hermods.
Lärcentrum är en studiemiljö för dig som studerar i någon form av utbildning och behöver studiero eller tillgång till teknik som krävs för din utbildning. Du kan komma hit för att tentera, grupparbeta, bedriva självstudier, träffa andra studerande samt få handledning av våra lärare.

På vårt lärcentrum finns arbetsplatser och grupprum för självstudier. Det finns även möjlighet att låna datorer.

Lärcentrum är öppet:
Måndag - torsdag kl. 10.00 -16.00
Fredagar är lärcentrum öppet kl. 09.00-15.00. Det är obemannat men det finns möjlighet att studera på egen hand.
Vi erbjuder gymnasiala kurser som distansundervisning via Hermods.

Du kan söka flera kurser men du kan bara bli antagen till max 400 poäng åt gången. Tänk på att välja kurser i den ordning du vill läsa dem då de automatiskt hamnar i den rangordningen. Kurser överstigande 400 poäng kommer att strykas.

Kursstart varje måndag.
Sista ansökningsdag är två veckor innan önskad kursstart.
Yrkesutbildning på gymnasial nivå kan ske både på distans och på plats i Skurup.

* Barn- och fritidsprogrammet, inriktning barnskötare/elevassistent (distans)
Löpande intag

* Vård- och omsorgsprogrammet (platsförlagd)
Nästa kursstart: Preliminärt juni 2023

* Yrkesförarutbildning - lastbil (platsförlagd)
Nästa kursstart: Februari 2023

Om du INTE är folkbokförd i Skurups kommun och vill gå någon av dessa utbildningar så måste du skriva ut din ansökan och skicka den till din hemkommun för att få den beviljad av dem.

Sydöstra Skånes yrkesvux presenterar tillsammans ett brett utbud av yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar.
Dessa kan du läsa mer om på vår hemsida:
www.skurup.se/vuxenutbildning

Har du hittat en utbildning på annan ort kontaktar du vår studie- och yrkesvägledare.
För information om personuppgifter

Skurups kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna administrera din ansökan om studier på vuxenutbildningen, (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och överföring).

De personuppgifter som hanteras för detta ändamål är följande: namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.

De personuppgifter som behandlas sker med stöd av myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att sparas i våra verksamhetssystem IST VUX & SFI, IST Extens, IST Dexter, IST Lärande. Dina personuppgifter kommer att hanteras av administrationen på vuxenutbildningen.

Skurups kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är kommunstyrelsen som kan kontaktas på kansli@skurup.se.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.skurup.se/personuppgifter. Dataskyddsombudet för Skurups kommun nås på patrik.siltanen@skurup.se. eller 0411-53 60 00.
  • Vem kan söka?

    Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har ett slutbetyg/examensbevis från gymnasieskolan. Är du skriven i annan kommun ansöker du via din hemkommun.

    Frågor & Svar

  • Vad kan jag läsa?

    Vi erbjuder ett brett urval av kurser på grundläggande och gymnasienivå. Du kan också läsa en yrkesutbildning, enstaka kurser eller som lärling.