Frågor & svar

Vem får studera inom Nils Holgersson vuxenutbildning?
Den grundläggande vuxenutbildningen är öppen för dig som är minst 20 år och som saknar kunskaper motsvarande dem man får i grundskolan. Alla som är i behov av utbildning är garanterade plats.

För att få tillträde till den gymnasiala vuxenutbildningen måste du antingen vara minst 20 år och ha grundskolekompetens, eller så måste du ha slutfört en minst 3-årig gymnasieutbildning.

På den gymnasiala vuxenutbildningen kan antalet platser vara begränsat. Förtur ges till sökande som anses ha störst behov och vara mest motiverade att gå utbildningen.

För både grundläggande och gymnasial vuxenutbildning gäller att den i första hand är till för kommunens egna invånare. Om du vill studera i en annan kommun än den du bor och är skriven i måste din hemkommun bevilja din ansökan och betala för din studieplats.
Kan jag läsa här om jag bor i en annan kommun?
Om du är folkbokförd i en annan kommun och vill läsa kurser/utbildningar i Skurup ska du skriva ut och skicka din ansökan direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun som måste godkänna kurserna du sökt. Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun skall yttra sig.
Får jag läsa om kurser för att höja mina betyg?
Enligt prioriteringsordningen har vi inte längre möjligt att erbjuda kursplats till dig som redan har lägst betyget G eller E. För att höja ditt betyg hänvisas du att göra prövning.
Kan jag söka kurser hos flera olika skolor?
Du kan söka till kurser hos flera olika skolor, du kan dock inte söka samma kurs hos olika skolor, dvs göra "andrahandsval". Om du söker kurser hos flera olika skolor behöver du bara göra en ansökan. Du kan söka till flera perioder på samma ansökan.
Kan jag söka flera kurspaket?
Nej, du kan bara ansöka till ett kurspaket, dvs göra ett förstahandsval.
Hur mycket behöver jag läsa för att få heltidsstudier?
Det beror på hur många poäng dina kurser omfattar och under hur många veckor du kommer att studera. Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

StudietaktPoäng per vecka
100%20
75%15 - 19
50%10 - 14
Kostar det något att studera?
All undervisning hos oss är kostnadsfri. Kurslitteratur, eventuella skyddskläder, intyg mm. som används i undervisningen bekostar du själv.
När får jag besked om jag kommit med på sökta kurser?
Antagningsbesked till kurser skickas till dig senast 1 vecka före kursstart. Skulle du inte vara behörig eller om någon av dina sökta kurser blivit inställda får du särskilt besked om detta. Du hittar information om din ansökan genom att logga in och gå till översikten.

Om du blivit antagen till distansutbildning via Hermods så får du ett informationsmail från Hermods med inloggningsuppgifter till lärplattformen NOVO. Där kan du logga in och se din studieplan samt vilken kurslitteratur du behöver till dina kurser. OBS! Första kursstart är ca 2 veckor efter att du mottagit informationsmailet.