Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad.
Söker...
5 kurspaket
GY Barnskötare - Elevassistent BAS 900 p, HEFLEXBFXAAN
2. Distans Hermods
Studiestödspoäng: 900
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Motsvarande grundläggande svenska/svenska som andraspråk

Målgrupp
Utbildningen barnskötare/elevassistent BAS ger dig kunskaper om barn och ungas utveckling, lärande, behov, rättigheter och om de olika pedagogiska verksamheterna. Denna utbildning förbereder dig för ett arbete som till exempel barnskötare i förskolan eller som elevassistent i skolan. Kurserna Pedagogiskt ledarskap och Pedagogiska teorier och praktiker innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande). Detta utbildningspaket kombineras med ett påbyggnadspaket mot barnskötare eller elevassistent.

Ingående kurser

Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBFHAL0
Centralt kursinnehåll
Kommunikation
PEDKOU0, 100 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBFKOU0
Centralt kursinnehåll
Lärande och utveckling
PEDLÄR0, 100 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBFLÄR0
Centralt kursinnehåll
Människors miljöer
PEDMÄI0, 100 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBFMÄI0
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBFSPE01
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0, 100 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBFPEG0
Centralt kursinnehåll
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0, 100 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBFPED0
Centralt kursinnehåll
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0, 100 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBFGRD0
Centralt kursinnehåll
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0, 100 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBFETN0
Centralt kursinnehåll
GY Barnskötare - påbyggnad 400 p, HEFLEXBFXABN
2. Distans Hermods
Studiestödspoäng: 400
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Barnskötare - Elevassistent BAS (900p)

Målgrupp
Utbildningen barnskötare - påbyggnad vänder sig till dig som vill läsa en påbyggnadsutbildning till barnskötare. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om barns lärande och växande samt skapande verksamhet, det vill säga hur man använder sig av bild och form i pedagogiska verksamheter. Utbildningen i sin helhet (1300 p) avser att ge eleven kunskaper för arbete som barnskötare. Kursen pedagogiskt arbete innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Ingående kurser

Barns lärande och växande
PEDBAS0, 100 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBFXABNBAS0
Centralt kursinnehåll
Skapande verksamhet
PEGSKP0, 100 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBFXABNSKP0
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0, 200 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBFXABNPEA0
Centralt kursinnehåll
GY Elevassistent - påbyggnad 400 p, HEFLEXBFXACN
2. Distans Hermods
Studiestödspoäng: 400
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Barnskötare - Elevassistent BAS (900p)

Målgrupp
Utbildningen elevassistent - påbyggnad vänder sig till dig som vill läsa en påbyggnadsutbildning till elevassistent. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om barns lärande och växande samt specialpedagogik, det vill säga om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättning. Utbildningen i sin helhet (1300 p) avser att ge eleven kunskaper för arbete som elevassistent. Kursen Pedagogiskt arbete innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Ingående kurser

Barns lärande och växande
PEDBAS0, 100 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBFXACNBAS0
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 2
SPCSPE02, 100 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBFXACNSPE02
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0, 200 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBFXACNPEA0
Centralt kursinnehåll
GY Vård- och omsorgsutbildning 1450 p, VUXVO
6. Vård- och omsorgsprogrammet för vuxna
Studiestödspoäng: 1450
Startdatum 2021-01-11. Slutdatum 2022-04-03, Sista ansökningsdag 2020-12-04
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Grundläggande svenska/grundläggande svenska som andraspråk. Om du inte har Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 samt Samhällskunskap 1a1 så kommer du behöver komplettera med dessa kurser efter utbildningen för att läsa enligt Vård och Omsorgs College.

Målgrupp
Alla som vill utbilda sig till undersköterska. De som har reell kompetens, det vill säga, arbetar inom socialomsorgen men saknar formell kompetens.

Ingående kurser

Psykiatri 1
PSYPSY01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXVO211PSY01
Centralt kursinnehåll
Medicin 1
MEDMED01, 150 poäng
Kursgrupp: VUXVO211MED01
Centralt kursinnehåll
Psykologi 1
PSKPSY01, 50 poäng
Kursgrupp: VUXVO211PS01
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXVO211SPE01
Centralt kursinnehåll
Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: VUXVO211HAL0
Centralt kursinnehåll
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0, 100 poäng
Kursgrupp: VUXVO211ETI0
Centralt kursinnehåll
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01, 200 poäng
Kursgrupp: VUXVO211VÅR01
Centralt kursinnehåll
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02, 150 poäng
Kursgrupp: VUXVO211VÅR02
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete VO
GYARVO, 100 poäng
Kursgrupp: VUXVO211GYARVO
Centralt kursinnehåll
Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0, 200 poäng
Kursgrupp: VUXVO211ÄLD0
Centralt kursinnehåll
Palliativ vård
SJULIN0, 100 poäng
Kursgrupp: VUXVO211LIN0
Centralt kursinnehåll
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0, 100 poäng
Kursgrupp: VUXVO211VÅR0
Centralt kursinnehåll
GY Yrkesförarutbildning inriktning godstransporter 850 poäng (CE-behörighet), VUXYFU
5. Yrkesförarutbildning
Studiestödspoäng: 850
Utbildningsperiod: vecka 7 - 50 2021
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
- Körkortsbehörighet B - Ålder: 21 år fyllda senast två (2) veckor innan kursslut - Kunskaper motsvarande grundläggande svenska/svenska som andraspråk

Målgrupp
Utbildningen ger dig den grund du behöver för att arbeta som yrkeschaufför och du lär dig att framföra olika lastbilskombinationer. Ett arbete som yrkesförare ställer stora krav på din servicekänsla och är ett ansvarskrävande yrke. OBS! Utbildningen är totalt på 850 poäng. Kursen startar med en orienteringskurs motsvarande 50 poäng.

Ingående kurser

Yrkestrafik – vux
TRAYRK1, 300 poäng
Kursgrupp: VUXYFU211TRAYRK1
Centralt kursinnehåll
Godshantering – vux
GODGOD1, 100 poäng
Kursgrupp: VUXYFU211GOD1
Centralt kursinnehåll
Godstrafik
GOSGOD0, 200 poäng
Kursgrupp: VUXYFU211GOD0
Centralt kursinnehåll
Fordonskombinationer – godstransporter
TRAFOR0, 200 poäng
Kursgrupp: VUXYFU211FOR0
Centralt kursinnehåll