Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad.
Söker...
2 kurspaket
GY Barn- och fritidsprogrammet inriktning barnskötare/elevassistent, HEFLEXBE
2. Distans Hermods
Studiestödspoäng: 1300
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Målgrupp
Barn- och fritidsprogrammets inriktning mot barnskötare/elevassistent ger dig kunskap om barn och ungas utveckling, lärande, behov, rättigheter och om de olika pedagogiska verksamheterna. Denna utbildning förbereder dig för ett arbete som till exempel barnskötare i förskolan eller som elevassistent i skolan. Kurserna pedagogiskt ledarskap och pedagogiskt arbete innehåller Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Efter att du läst detta kurspaket så ska du också välja två valfria kurser. Du kan välja mellan följande kurser: Aktivitetsledarskap Grundläggande vård och omsorg Naturguidning 1 Specialpedagogik 2 Vardagsolyckor Dessa söker du som Enstaka kurser.

Ingående kurser

Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBEHALHAL0
Centralt kursinnehåll
Kommunikation
PEDKOU0, 100 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBEPEDKOU0
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0, 100 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBEPEDPEG0
Centralt kursinnehåll
Lärande och utveckling
PEDLÄR0, 100 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBELÄR0
Centralt kursinnehåll
Barns lärande och växande
PEDBAS0, 100 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBEPEDBAS0
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBESPCSPE01
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0, 200 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBEPEGPEA0
Centralt kursinnehåll
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0, 100 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBEPEDPED0
Centralt kursinnehåll
Skapande verksamhet
PEGSKP0, 100 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBEPEGSKP0
Centralt kursinnehåll
Människors miljöer
PEDMÄI0, 100 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBEPEDMÄI0
Centralt kursinnehåll
GY Vård- och omsorgsutbildning 1450 p, VUXFLEX
1. Flex i Skurup
Studiestödspoäng: 1450
Utbildningsdatum: 2019-09-16 -- 2020-11-22
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Förkunskaper
Grundläggande svenska/Grundläggande svenska som andraspråk. Om du inte har Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 samt Samhällskunskap 1a1 så kommer du behöver komplettera med dessa kurser efter utbildningen för att läsa enligt Vård och Omsorgs College.

Målgrupp
Alla som vill utbilda sig till undersköterska. De som har reel kompetens, det vill säga, arbetar inom socialomsorgen men saknar formell kompetens.

Ingående kurser

Medicin 1
MEDMED01, 150 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXMED01
Centralt kursinnehåll
Psykiatri 1
PSYPSY01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXPSY01
Centralt kursinnehåll
Psykologi 1
PSKPSY01, 50 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXPS01
Centralt kursinnehåll
Medicin 1
MEDMED01, 150 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXVOMED01
Centralt kursinnehåll
Psykiatri 1
PSYPSY01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXVOPSY01
Centralt kursinnehåll
Psykologi 1
PSKPSY01, 50 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXVOPS01
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXVOSPE01
Centralt kursinnehåll
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXVOVÅR01
Centralt kursinnehåll
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02, 150 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXVOVÅR02
Centralt kursinnehåll
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXVOETI0
Centralt kursinnehåll
Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXVOHAL0
Centralt kursinnehåll
Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0, 200 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXVOÄLD0
Centralt kursinnehåll
Palliativ vård
SJULIN0, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXVOLIN0
Centralt kursinnehåll
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXVOVÅR0
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete VO
GYARVO, 100 poäng
Kursgrupp: VUXFLEXVOGYARVO
Centralt kursinnehåll