Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad.
Söker...
1 kurspaket
GY Barn- och fritidsprogrammet inriktning barnskötare/elevassistent, HEFLEXBE
2. Distans Hermods
Studiestödspoäng: 1300
Alltid sökbar, antagning sker löpande

Målgrupp
Barn- och fritidsprogrammets inriktning mot barnskötare/elevassistent ger dig kunskap om barn och ungas utveckling, lärande, behov, rättigheter och om de olika pedagogiska verksamheterna. Denna utbildning förbereder dig för ett arbete som till exempel barnskötare i förskolan eller som elevassistent i skolan. Kurserna pedagogiskt ledarskap och pedagogiskt arbete innehåller Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Efter att du läst detta kurspaket så ska du också välja två valfria kurser. Du kan välja mellan följande kurser: Aktivitetsledarskap Grundläggande vård och omsorg Naturguidning 1 Specialpedagogik 2 Vardagsolyckor Dessa söker du som Enstaka kurser.

Ingående kurser

Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBEHALHAL0
Centralt kursinnehåll
Kommunikation
PEDKOU0, 100 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBEPEDKOU0
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0, 100 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBEPEDPEG0
Centralt kursinnehåll
Lärande och utveckling
PEDLÄR0, 100 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBELÄR0
Centralt kursinnehåll
Barns lärande och växande
PEDBAS0, 100 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBEPEDBAS0
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBESPCSPE01
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0, 200 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBEPEGPEA0
Centralt kursinnehåll
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0, 100 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBEPEDPED0
Centralt kursinnehåll
Skapande verksamhet
PEGSKP0, 100 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBEPEGSKP0
Centralt kursinnehåll
Människors miljöer
PEDMÄI0, 100 poäng
Kursgrupp: HEFLEXBEPEDMÄI0
Centralt kursinnehåll