Välkommen till
Kulturskolan Skurup!

Vi har kurser för barn och ungdomar inom musik, dans och cirkus.
 
Du söker till våra kurser under fliken "Ansökan". Vill du se vårt kursutbud innan du registrerar dig så gör du det under fliken "Kursutbud".
 
Du kan läsa mer om vår verksamhet på vår hemsida www.skurup.se/kulturskola. Där finns även en pappersblankett för ansökan för den som saknar e-legitimation.
 
Med anmälan följer ett betalningsansvar. Vi skickar ut antagningsbesked till den epostadress du angivit, därför är det viktigt att uppmärksamma inkommande post. Om du använder din jobbadress - tänk på att mail kan komma under semestern. Avanmälan måste göras skriftligt till till vår expedition eller i mail till kulturskolan@skurup.se senast 10 dagar efter att kursen startat, annars debiteras full terminsavgift.
 
OBS! Återanmälan inför nästa läsår sker på Min Sida, under "Hantera pågående kurser".