Frågor & Svar

Vilka är Kulturskolan till för?
Kulturskolan är till för barn och ungdomar i Skurups kommun. Du kan få undervisning tills du gått ut gymnasiet. Äldre elever kan erbjudas undervisning i mån av plats.
När ska man söka?
För att vara med på huvudantagningen ska man söka senast den 31 maj. Söker du senare står du kvar i kön och kan eventuellt erbjudas plats under läsåret. Din ansökan behöver inte förnyas utan står kvar tills du erbjudits plats.
Kommer alla in?
I en del ämnen är det många som söker och då är det en kombination av ansökningsdatum och lottning som avgör vem som får plats. Om du söker innan 31 maj spelar datumet ingen roll utan vi lottar. Söker du senare delas platserna ut i tur och ordning efter ansökningsdatum. Du får söka först det år eleven uppnår rätt ålder för den aktuella kursen. Alltså lönar det sig inte att anmäla flera år i förväg...
När får jag besked om jag fått en plats?
Har du sökt innan den 31 maj så får du besked under sommaren om du kommit in eller inte. Söker du senare under läsåret så blir du kontaktad av oss om/när vi har en plats ledig.
Hur får jag beskedet?
Per e-post
Är anmälan bindande?
Nej, du har rätt att tacka nej och kan även prova lite innan du bestämmer dig. Om vi inte fått skriftligt besked eller mail med avanmälan senast 10 dagar efter kursstarten räknas du som inskriven och får betala full terminsavgift.
Hur lång lektion har man?
Lektionstiden varierar beroende på gruppstorlek. Den är dock alltid minst 20 min/vecka.
Hur många gånger går man under ett läsår?
Vi följer i stort grundskolans terminstider. Vissa veckor kan undervisningen ställas in eller ske i andra former på grund av lärares fortbildning eller projekt. Du får minst 28 lektionstillfällen per läsår. I detta ingår konserter och uppvisningar. 
Är det för sent att söka om man är i tonåren?
Nej det går bra att söka.
Får man gå flera kurser?
Du får bara lektioner på ett instrument i taget hos oss (sång räknas som ett instrument). För övriga kurser eller ensembler/orkestrar finns ingen begränsning.
Vad har ni för lärare?
Hos oss jobbar ca 15 lärare. De har hög kompetens, ofta med flera års studier på högskolenivå. Flera av lärarna arbetar även parallellt som musiker eller konstnärer.
Var och när sker undervisningen?
Vi använder lokaler på flera ställen, se fliken Skolor. Undervisningen äger främst rum på eftermiddags- och kvällstid, undantag är nybörjarundervisningen i blockflöjt som sker på skoltid på elevens egen skola.
Kan man hyra instrument hos er?
Vi hyr ut blåsinstrument, fiol, cello och elbas. Efter ett år eller två rekommenderar vi att man köper ett eget instrument. Övriga instrument köper du själv efter att ha frågat din lärare till råds.
Vad kostar kurserna?
Vi försöker hålla avgifterna rimligt låga så att ingen ska vara utestängd. 
Se vår hemsida för aktuella terminsavgifter.
Ger ni syskonrabatt?
Syskonrabatt gäller för syskon med samma folkbokföringsadress. Syskon nummer två betalar 75 % av avgiften, syskon därefter betalar 50 % av avgiften. Rabatten beräknas på den billigaste avgiften. Syskonen måste ha en och samma räkningsmottagare för att det ska fungera. När en elev blir myndig får den sin egen faktura och kopplingen som ligger till grund för syskonrabatten försvinner. Därmed ges ingen rabatt längre.
Hur betalar man?
Fakturan skickas hem till den som skapat kontot och därmed är räkningsmottagare, vanligtvis i oktober och februari.
Vad gör jag om jag inte kommer in?
Du står kvar i kö. Vi kontaktar dig när plats finns.
Vad är återanmälan?
Återanmälan måste alltid göras inför höstterminen. Med den bekräftar du att du vill fortsätta i samma ämne.
Den 15 maj är senaste datum för återanmälan.
Hur gör jag om mitt barn vill sluta?
Förvarna läraren tidigt, det är viktigt att vara rak och tydlig mot läraren att eleven håller på att tappa lusten. När ni bestämt hur ni vill göra - meddela vår expedition i mail till
kulturskolan@skurup.se
så snart som möjligt. Senast 10 dagar efter kursstarten måste den skriftliga avanmälan göras, annars debiteras hel terminsavgift.