Frågor & svar

Vem får studera inom komvux i Sigtuna kommun?
  • Du som är folkbokförd i Sigtuna kommun.
  • Du som fyller 20 år under året får börja studera fr o m den 1 juli
  • Du som är under 20 år och har slutbetyg, examensbevis eller studiebevis från gymnasieskolan.
  • Du som har annat modersmål än svenska måste ha godkänd sfi (godkänd kurs D) eller motsvarande kunskaper i svenska.
Hur stor chans har jag att komma in på de kurser jag har sökt?
Om du inte har en fullständig utbildning på grundskole- eller gymnasienivå, tillhör du prioriterad grupp om du inte redan har betyg i motsvarande kurs.

Om du har en yrkesexamen och har sökt
  • svenska 2 eller svenska som andraspråk 2
  • svenska 3 eller svenska som andraspråk 3
  • engelska 6
kommer du in om du inte redan har betyg i de kurserna.

Om du redan har en fullständig utbildning på gymnasienivå, eller en högre utbildning, får du bara plats om det finns tillräckligt med ekonomiska resurser. Platserna går nämligen i första hand till sökande som inte har fullständig gymnasieutbildning.
Kan jag läsa i Sigtuna om jag bor i en annan kommun?
Om du är folkbokförd i annan kommun och vill läsa kurser på gymnasial nivå ska du skriva ut och skicka din ansökan direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun som måste godkänna kurserna du sökt. Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun skall yttra sig.
Får jag läsa om kurser för att höja mina betyg?
Nej, det är inte längre möjligt att läsa om kurser. För att höja betyg hänvisas du till prövning.

Komvux ansvarar för alla prövningar inom vuxenutbildningen i Sigtuna kommun. Anmälningsblankett, prövningstider m.m. finns på www.sigtuna.se
Kan jag anmäla mig till kurser efter sista ansökningsdag?
Nej, du kan inte göra sen anmälan.
Kan jag söka flera kurspaket?
Nej, du kan bara ansöka till ett kurspaket, dvs göra ett förstahandsval.
Kan jag göra andrahandsval av kurser?
Nej, du gör endast förstahandsval av kurser/kurspaket. Om någon av dina sökta kurser skulle bli inställd får du särskilt besked om detta. Kontakta då våra studievägledare för eventuella alternativ.
Hur mycket behöver jag läsa för att få heltidsstudier?
Hur mycket behöver jag läsa för att få heltidsstudier?

Det beror på hur många poäng dina kurser omfattar och under hur många veckor du kommer att studera.

Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

StudietaktPoäng per vecka
100%20
75%15 - 19
50%10 - 14
Kostar det något att studera?
All undervisning hos komvux är kostnadsfri.
Kurslitteratur som används i undervisningen betalar du själv.
När får jag besked om jag kommit med på sökta kurser?
Antagningsbesked till kurser skickas till dig senast veckan innan kursstart. Skulle du inte vara behörig eller om någon av dina sökta kurser blivit inställd får du särskilt besked om detta. Du hittar information om din ansökan genom att logga in och gå till översikten.