Frågor & svar

Vem får studera inom Ronneby Vuxenutbildning?
  • Du som är folkbokförd i Ronneby.
  • Du som fyller 20 år under året får börja studera fr o m den 1 juli
  • Du som är under 20 år och har slutbetyg från gymnasieskolan.
Kan jag läsa i Ronneby om jag bor i en annan kommun?
Om du är folkbokförd i annan kommun och vill läsa kurser på gymnasial nivå ska du skriva ut och skicka din ansökan direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun som måste godkänna kurserna du sökt. Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun skall yttra sig.
Vem kan söka till SamhällsOrientering?
Om du är nyanländ och har en etableringsplan, då ska din handläggare på Arbetsförmedlingen anmäla dig till SamhällsOrientering.
Även du som är anhöriginvandrare kan få SamhällsOrientering.  Kontakta först administrationen på 0457-61 83 87.
Får jag läsa om kurser för att höja mina betyg?
Nej. Fr o m januari 2007 är det inte längre möjligt att läsa om kurser med betyg G eller högre. För att höja betyg hänvisas du att göra prövning.   Vuxenutbildningen ansvarar för prövningar inom vuxenutbildningen i Ronneby. Information om, samt råd och riktlinjer för kurserna finns på Prövning.
Kan jag anmäla mig till kurser efter sista ansökningsdag?
Ja, i mån av plats tar vi emot sena ansökningar. Kontakta SYV, Studie- och yrkesvägledaren om du vill göra en sen ansökan.
Söker du till grundläggande nivå finns det ingen sista ansökningsdag. Du kan söka när som helst under året och starta dina studier så snart en plats/kursstart kan erbjudas. Särskilda bestämmelser finns för yrkesutbildningar.
Kan jag göra andrahandsval av kurser?
Nej, du gör endast förstahandsval av kurser/kurspaket. Om någon av dina sökta kurser skulle bli inställd får du särskilt besked om detta från Vuxenutbildningen Ronneby.
Hur mycket behöver jag läsa för att få heltidsstudier?
Det beror på hur många poäng dina kurser omfattar och under hur många veckor du kommer att studera.
Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

StudietaktPoäng per vecka
100%20
75%15 - 19
50%10 - 14
Kostar det något att studera?
All undervisning hos alla skolor inom Ronnebys vuxenutbildning är kostnadsfri.
Kurslitteratur som används i undervisningen kan lånas via skolan.
När får jag besked om jag kommit med på sökta kurser?
Antagningsbesked till kurser skickas till dig i god tid före kursstart, senast 14 dagar innan kursstart. Skulle du inte vara behörig eller om någon av dina sökta kurser blivit inställd får du särskilt besked om detta från Vuxenutbildningen Ronneby. Du hittar information om din ansökan genom att logga in på Min sida.