Frågor & Svar

Hur ansöker jag till kulturskolans kurser?
Du ansöker på den här webbsidan via fliken "ANSÖKAN". Om du eller ditt barn inte har ett svenskt personnummer ännu ringer du vår administratör Ulrica Arnoldsson (telefonnummer 0457-61 78 37) och be att hon skickar dig en anmälningsblankett. Om du av någon annan anledning inte kan anmäla ditt barn digitalt, ring Ulrica för att få en anmälningsblankett.
När kan jag ansöka?
För att ha möjlighet att komma med i den stora antagningen inför höstterminen är sista ansökningsdatum 15 maj.
Inför vårterminen är sista ansökningsdatum 30 november.
Du kan dock ansöka när som helst under året.
Finns det åldersbegränsningar för kulturskolans kurser?
Ja. Under fliken "KURSUTBUD" kan du läsa om vilka åldrar som gäller för varje kurs. (Du måste vara utloggad för att se fliken.)
Kan jag söka till fler än en kurs för mitt barn?
Ja. Vi erbjuder plats i varje kurs du har sökt till allteftersom ditt barns olika ansökningar kommer ifråga.
Om ditt barn redan går en kurs i instrument eller sång och vill börja med ytterligare en sådan kurs kommer de berörda lärarna att bedöma elevens förutsättningar för att lyckas med två instrument. Bedöms förutsättningarna vara bra kan ditt barn bli erbjuden även den andra musikkursen. I annat fall får ditt barn välja mellan att byta till den nya kursen eller att stanna kvar i den befintliga kursen.
Hur vet jag att min ansökan har tagits emot?
Du får ett e-postmeddelande som bekräftar att ansökningen är mottagen. Du kan även se dina ansökningar på "MIN SIDA" under "Aktuella ansökningar".
Kan jag göra ändringar i min ansökan?
Ja. Du gör ändringar via fliken "MIN SIDA" under "Aktuella ansökningar".
Behöver jag ansöka varje termin till kurser som mitt barn redan går?
Nej. Vi utgår ifrån att eleven fortsätter från termin till termin till dess att du eller vi säger upp platsen.
Är det bara vid höstterminens start som en elev får börja på kulturskolan?
Det beror på vilken kurs eleven vill gå:
- Lediga platser i musik fyller vi löpande under läsåret.
- Lediga platser i bild och form, dans och slöjd fyller vi i början av både höst- och vårterminen.
- Lediga platser i drama, film och regi samt kursen "Kulan" fyller vi endast i början av höstterminen.
Hur väljer kulturskolan vilka elever som blir erbjuden plats först?
Vi utgår i huvudsak ifrån ansökningsdatum - den som ansöker först får platserbjudande först.
Elever som har deltagit i undervisning i en annan kommun och är nyinflyttade i Ronneby ges förtur.
Hur går antagningsprocessen till?
1. Det uppstår en ledig plats i kursen.
2. Du blir kontaktad av kulturskolans personal och erbjuden plats för ditt barn.
3. Du tackar ja till platsen.
4. Datum och tid för första lektionen bokas/meddelas.
5. Ditt barn deltar i undervisningen under en 2-veckorsperiod från och med datumet för den första bokade lektionen.
6. Om du under denna 2-veckorsperiod inte säger upp platsen via e-tjänsten blir eleven officiellt antagen.
7. Fakturan för första kursavgiften skickas ut.
Får mitt barn prova först innan vi bestämmer oss?
Ja. När du har tackat ja till platsen får ditt barn delta i undervisningen under en 2-veckorsperiod från och med datumet för den första bokade lektionen. Du kan säga upp platsen under denna period om ditt barn inte vill gå kursen. Först efter 2-veckorsperioden blir du betalningsskyldig för kursen.
Vad händer om jag tackar nej till erbjuden plats?
Om du tackar nej på grund av att ditt barn inte längre är intresserad av kursen tar vi bort din ansökan.
Om du tackar nej på grund av att lektionstiden inte passar men barnet är fortfarande intresserad av kursen behåller vi din ansökan och ditt barn erbjuds plats igen nästa gång det uppstår en ledig plats. Om du även den gången tackar nej till platsen tar vi bort din ansökan.
Var sker undervisningen?
Vi undervisar i våra lokaler på Kulturcentrum Ronneby och Bruket samt på Ronneby Teater och Gymnasieskolan Knut Hahn. En del musikundervisning sker på elevernas skolor. Information om lokaler för specifika kurser finns i kursbeskrivningarna under fliken "KURSUTBUD". (Du måste vara utloggad för att se fliken.)
Hur ofta har man lektion?
Man har i regel lektion en gång i veckan. Inför konserter, föreställningar och utställningar genomförs ibland extra repetitioner eller lektioner.
Hur lång är en lektion?
Lektionstiderna bestäms utifrån gruppstorlek, nivå och elevens ålder och mognad. Information om längden på lektioner för specifika kurser finns i kursbeskrivningarna under fliken "KURSUTBUD". (Du måste vara utloggad för att se fliken.)
Vad gör jag om mitt barn inte kan komma på en lektion?
Meddela barnets lärare i så god tid före lektionen som möjligt via telefonsamtal, sms eller mejl. Lärarnas kontaktinformation finns under fliken "Kontakt".
Om du är osäker på vad läraren heter kan du ta reda på det på "MIN SIDA" under "Hantera mina kurser". Är barnet sjukt och hemma från skolan ska hen naturligtvis stanna hemma från sin lektion på kulturskolan också.

Det är viktigt att ditt barn kommer på sina lektioner - annars går undervisningstid till spillo som ett annat barn skulle kunna ta del av istället. Att få förhinder några enstaka gånger är förståeligt, men principen är att eleven ska komma på alla bokade lektioner. Missas flera lektioner kan vi avsluta kursen.
Ställer kulturskolan in lektioner ibland?
Ja. Undervisningen följer grundskolans terminer och lov, förutom studiedagarna som vi inte alltid har gemensamt. Under loven, våra studiedagar och i förekommande fall projektarbeten, förekommer ingen undervisning. Eleven/Föräldern informeras av ansvarig lärare.
Vår personal kan få förhinder ibland, är sjuka, vabbar och dylikt. Oftast kan vi inte ordna en vikarie och då ställs undervisningen in.
Hur får jag veta om en lektion är inställd?
Om det är planerat i förväg att ställa in lektionen meddelar läraren både dig och eleven i så god tid som möjligt.
I annat fall (till exempel om läraren blir sjuk) skickar vi sms och mejl till både eleven och vårdnadshavare så fort vi vet att lektionen kommer att ställas in .
Det är viktigt att du håller kontaktuppgifterna till både dig och dina barn uppdaterade via Min Sida så att vi skickar sms:et till rätt nummer.
Kan mitt barn få enskilda lektioner i instrument eller sång?
I en del musikkurser är det endast gruppundervisning som gäller. I övriga musikkurser föreslår läraren olika upplägg (enskilt, två elever tillsammans, en liten grupp). Vi försöker få till den bästa lösningen för varje elev ur både pedagogiskt, socialt och schematekniskt hänsyn.
Information om längden på lektioner för specifika kurser finns i kursbeskrivningarna under fliken "KURSUTBUD". (Du måste vara utloggad för att se fliken.)
Hur kan mitt barn komma med i en av kulturskolans ensembler?
En del ensembler kan du ansöka till via e-tjänsten. Dessa hittar du under fliken "KURSUTBUD" genom att söka på ordet "ensemble" (du måste vara utloggad för att se fliken). Här gäller samma rutin som för övriga kurser - när vi har en ledig plats kontaktar vi dig med ett platserbjudande.
Vi har även flera ensembler som inte finns i e-tjänsten. Musiklärarna erbjuder platser i dessa ensembler till elever som bedöms ha de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna utvecklas i ensemblen.
Om ditt barn vill spela tillsammans med andra men hittar ingen lämplig ensemble i e-tjänsten ber vi att du kontaktar barnets lärare.
Hur gör jag om mitt barn vill sluta en kurs?
Platsen måste sägas upp i e-tjänsten. Detta gör du via "MIN SIDA" och fliken "Hantera mina kurser". Välj elev och klicka sedan på den röda knappen "Avsluta kurs". Vid behov av support kontakta vår administratör ulrica.arnoldsson@ronneby.se, 0457-61 78 37.
Redan betalda kursavgifter återbetalas inte.
Tänk på att säga upp elevens plats i tid - efter 15 september är du betalningsskyldig för höstterminens avgift. Efter 31 januari är du betalningsskyldig för vårterminens avgift.
Vad gäller när mitt barn slutar gymnasiet?
Elever som går ut gymnasiet avslutar vi automatiskt. Du behöver inte säga upp platsen.
Hur mycket kostar det att gå på kulturskolan?
Kursavgiften varierar beroende på vilken kurs du väljer. Information om avgiften för specifika kurser finns i kursbeskrivningarna under fliken "KURSUTBUD". (Du måste vara utloggad för att se fliken.)
När och hur betalar jag kursavgiften?
Vi skickar en faktura i november och mars när det är dags att betala.
Vad händer om kursavgiften inte betalas?
Om kursavgiften efter påminnelse inte betalas lämnas ärendet till inkasso och eleven stängs av från undervisningen.
Har du svårt att betala allt på en gång finns möjlighet att dela upp betalningen. Kontakta i så fall kulturskolans administrativa assistent före förfallodatumet på fakturan.
Om du som räkningsmottagare har obetalda fakturor till Kulturskolan för ett av dina barn kan vi inte erbjuda plats till dina andra barn förrän fakturorna är betalda.
Kan jag få kursavgiften återbetald?
Nej. Läs mer under "Frågor om undervisningen" ovan - Hur många lektioner får mitt barn?
Finns det någon syskonrabatt?
Nej.
Finns det någon annan rabatt?
Ja. En elev som går en instrument- eller sångkurs får 100% rabatt på terminsavgiften för ensemblekurser. D v s eleven kan delta i ensembler utan extra kostnad.
Behöver mitt barn ett instrument eller annan utrustning?
Om ditt barn blir antagen i en instrumentkurs behöver hen ett instrument att öva på.
Under fliken "KURSUTBUD" kan du läsa om vad som gäller för varje kurs och vilka instrument som finns att hyra på kulturskolan. (Du måste vara utloggad för att se fliken.)
Kan jag hyra ett instrument på kulturskolan?
Ja - vissa instrument. I kursbeskrivningarna under fliken "KURSUTBUD" finns uppgifter om vilka instrument vi kan hyra ut.
Avgiften för instrumenthyra är 200 kr per termin.
Hur behandlar kulturskolan mina och mitt barns personuppgifter?
Personuppgifter i din ansökan registreras i Ronneby Kommuns elevadministrativa system i enlighet med §25 PUL (Personuppgiftslagen).
Hur gör jag om jag har skyddad adress?
Du som har skyddad adress ska INTE ansöka via e-tjänsten utan kontakta istället vår administrativa assistent direkt. (Telefonnumret finns under fliken "Kontakt".) Då gäller att enbart särskild handläggare på Utbildningsförvaltningen ser dina adressuppgifter.