Frågor & Svar

Vem får anmäla sig till Kulturskolan?
Alla barn och ungdomar, vuxna i mån av plats, som är folkbokförda i Partille kommun är välkomna till Kulturskolan. Flyttar du till en annan kommun efter att du har börjat på Kulturskolan får du behålla din plats tills innevarande termin är slut.
När kan jag anmäla mig?
Det är öppet att ansöka när som helst under året.
Hur gör jag för att söka till en kurs?
Du ansöker om plats via ditt användarkonto hos Kulturskolan. Har du inget användarkonto sedan tidigare får du börja med att skapa ett. För elever under 18 år är det vårdnadshavaren som är kontohavare, är du myndig kan du skapa ett eget användarkonto och ansöka om plats.

Vi kan inte ta emot ansökningar via mejl.
Kommer alla in på den kurs man har sökt?
Till vissa instrument är det kö, men du har kvar din plats i kön tills det finns en ledig plats för dig och då får du ett meddelande via e-post från oss.
Behöver jag söka om till varje ny termin?
Nej, alla kurser löper på tills du säger upp din plats via ditt användarkonto. Vi skickar ut en förfrågan om återanmälan i april via e-post. Förfrågan om återanmälan avser kommande läsår. Viktigt att platsen då bekräftas, se ytterligare information under punkten Återanmälan.
När får jag besked om jag/mitt barn har fått plats?
Du får ett erbjudande så snart Kulturskolan har en plats att erbjuda. Den huvudsakliga antagningen sker inför höstterminen, i mån av lediga platser tar Kulturskolan in även till vårterminen.
Hur får jag besked om plats?
Kontohavaren får ett platserbjudande via e-post. Ett erbjudande om plats måste bekräftas via användarkontot annars går platsen till någon annan sökande. Har du bekräftat din plats får du inför höstterminen ett antagningsbesked och kallelse via e-post från Kulturskolan.
När är lektionen?
När du tackat ja till platsen gäller följande
- Vid instrumentundervisning kommer du att kontaktas av kursens lärare för schemaläggning av dag och tid
- Vid gruppundervisning (dans, konst, drama/teater och körsång) där gäller den dag och tid som anges i platserbjudandet.
Hur många lektioner är det på ett läsår?
Eleverna garanteras 25 lektionstillfällen per läsår. Undervisningen följer den kommunala grundskolans läsårstider med samma lovdagar. Vanligtvis ställs undervisningen in 1-2 veckor under läsåret i samband med Kulturskolans tema- och föreställningsveckor.
Personuppgifter på ”Min sida”
Glöm inte att uppdatera dina (räkningsmottagarens) och dina barns kontaktuppgifter på "Min sida" vid ändring av e-post, telefon/mobilnummer och adress.
Personer med skyddade personuppgifter måste hanteras utanför vårt ordinarie registreringssystem, ta kontakt med oss tfn 031-792 10 00 vx.
Hur gör jag för att säga upp min plats?
Du säger upp din plats via ditt användarkonto, det är först när det är gjort som platsen är uppsagd och avslutad.
När ska avanmälan vara gjord?
Inför höstterminen är sista uppsägningsdatum 27 maj och inför vårterminen 15 december. Lämnar du in uppsägningen efter dessa datum är du betalningsskyldig för kommande termin. Samma tider gäller för våra hyrinstrument
När kommer fakturan?
Faktura skickas till kontohavaren i september respektive februari. Du får en påminnelse om inte fakturan betalas i tid.
Måste jag betala för hel termin även om jag bara är med någon-/några gånger?
Ja, det måste du. Anmälan är bindande när du har tackat ja till platsen. Vill du säga upp din plats måste du göra det senast den 27 maj respektive 15 december inför kommande termin.
Vad händer om terminsavgiften inte betalas?
Obetalda fakturor överlåter Partille kommun till inkasso. Eleven blir avstängd från fortsatt undervisning tills fakturan är betald eller avslutad på kursen.
Kan man få terminsavgiften återbetald?
Nej, vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du slutar under pågående termin.
Får jag gå flera kurser samtidigt?
Absolut, du får gärna gå flera kurser samtidigt! Många av våra elever går kurser i konst/dans/musik/teater samtidigt som de går på instrumentundervisning.
Tänk bara på att du ska ha tid att engagera dig i varje intresse:)
Måste man ha ett instrument för att delta i musikundervisningen?
För att delta i musikundervisningen behöver man ett instrument, detta gäller alla musikkurser. Pianoelever måste ha tillgång till ett piano, akustiskt eller digitalt, för att kunna öva. Piano kan inte hyras, vilket gäller även för trummor. Rådgör gärna med läraren innan ni hyr/köper ett instrument!
Kan man hyra instrument på Kulturskolan?
Kulturskolan hyr i mån av tillgång ut fiol, altfiol, cello, kontrabas, fagott, klarinett, oboe, saxofon, tvärflöjt, trombon, trumpet, tuba och valthorn.

Instrumenthyran är 415 kr per termin. I hyran ingår inte förbrukningsmaterial som t ex rörblad, strängar med mera. Man får i första hand hyra instrumentet under första spelåret, därefter i mån av tillgång.
Kallelse till läsårsstarten
Kallelse till läsårsstarten i augusti skickas ut till alla elever via e-post. OBS! Vi skickar inte några särskilda kallelser inför starten av vårterminen.
När börjar höstterminen?
Höstterminen börjar vecka 36 och slutar vecka 49, sista undervisningsdag 7 december 2018. Vecka 50 är "Jubileumsvecka", mer information kommer senare.
När börjar vårterminen?
Vårterminen börjar vecka 3 och slutar vecka 23, sista undervisningsdag är 5 juni 2019.
Var sker undervisningen?
Undervisningen sker huvudsakligen i Kulturskolans lokaler i Kulturum på Gamla Kronvägen 56 i Partille
När sker undervisningen?
Undervisning sker på eftermiddag- och kvällstid. Ingen helgundervisning.
Hur ofta har man lektion?
Man har lektion en gång i veckan. Inför konserter, föreställningar och utställningar genomförs ibland extrarepetitioner. Läraren kommer att informera om detta i god tid.
Hur lång är en lektion?
Lektionerna är mellan 20 och 80 minuter beroende på gruppstorlek.
Schemaläggning av instrumentundervisning
Schemaläggning av undervisningen i instrument sker vid kursstarten. De flesta lärare undervisar alla vardagar i veckan, ej helger. Läraren kommer att kontakta er och då bestäms dag, tid och plats för lektionen. Undervisning i instrument är vanligtvis i grupp. Skulle det bli problem med tid vid schemaläggningen kan du avstå från platsen utan att du blir betalningsskyldig för terminen.
Schemaläggning för gruppverksamhet (dans/teater/konst/kör eller Upptakten)
Schemadag och tid enligt de schema som finns på hemsidan www.partille.se/kulturskolan och i det platserbjudande man har fått.
Vad händer om läraren är sjuk?
Ofta hittar vi en lämplig vikarie, men ibland måste vi ställa in lektioner. Då skickar vi sms till dig som vårdnadshavare eller elev. Var därför noga med att du har aktuella kontaktuppgifter på ditt användarkonto.
Frånvaro/sjukanmälan
Om elev inte kan komma till en lektion måste förälder/vårdnadshavare meddela detta till läraren före aktuell lektion via sitt användarkonto.

Logga in på ditt användarkontot och välj menyn "Min sida" och sedan "Frånvaroanmälan" klicka på menyn och välj barn. Där väljer ni sedan vilken/vilka lektioner som eleven ska anmälas frånvarande till oavsett orsak till frånvaron. Om ni inte anmäler frånvaro före lektionen räknas det som ogiltig frånvaro.
Bekräfta köplats
I april får du som står i kö en förfrågan om du vill stå kvar i kön på sökta kurser inför följande läsår. Du måste bekräfta via ditt användarkonto om du vill ha din köplats. Vid uteblivet svar förlorar du din plats i kön.
Bekräfta befintlig plats - återanmälan
I april får du som redan antagen elev en förfrågan om du vill behålla din nuvarande plats dvs göra en återanmälan inför kommande läsår. Viktigt att du bekräftar ditt val, ja eller nej, via ditt användarkonto.

Förfrågningarna kommer via e-post från Kulturskolan och besvaras via ert användarkonto. Båda dessa förfrågningar görs för att få ett så bra underlag som möjligt inför antagningarna till höstterminen.

OBS! Det är bara den kontohavare som är fakturamottagare som får upp dessa svarsknappar.

Antagningar (platserbjudanden) inför hösten skickas ut via e-post under juni månad och en kompletterande omgång i mitten på augusti.