Frågor & Svar

Vad kostar det att gå på musikskolan?
Avgiften är 750 kronor per kurs och termin.
Kulturskolan tillämpar syskonrabatt vilket gör att tredje syskonet i familjen går avgiftsfritt.
Finns det fler kostnader än själva avgiften?
Eleven bekostar själv instrument (ev. tillbehör) samt notbok.
Musikskolan hyr ut vissa blås- och stråk-instrument för 150 kronor per termin.
När betalar vi?
Musikskolan skickar ut faktura terminsvis i mitten på terminen.
Hur gör jag för att få börja i en ensemble och kostar det något?
Att delta i en ensemble är kostnadsfritt när du går en kurs på kulturskolan. Du berättar för din lärare att du vill börja i en ensemble. Respektive lärare hjälper dig att hitta en ensemble som passar i nivå och hjälper dig vidare.
Behöver jag anmäla mig till varje termin?
Nej, från det att du blivit antagen är du inskriven tills du säger upp din plats via e-tjänsten.
Du kan när som helst logga in på e-tjänsten och se dina val och göra nya val.
Hur säger jag upp min plats?
Faktura utgår terminsvis tills dess att platsen sägs upp av vårdnadshavare i e-tjänsten. Vid uppsägning av plats under terminens gång får du betala hela terminsavgiften.
Varför byter ni system?
Inom hela Oxelösunds kommun utvecklar vi just nu
många olika e-tjänster. E-tjänster för kulturskola
är en del av det. Vi bygger e-tjänster
för att öka servicen till alla som bor i kommunen.
Med e-tjänsterna kan du t.ex. göra ansökningar och
anmäla förändringar till oss även på kvällar, nätter
och helger via en säker anslutning.
Vad är en e-tjänst?
En elektronisk tjänst där du via dator eller mobil
kan göra ärenden istället för att skicka blanketter.
I e-tjänsten kan du göra ärenden dygnet runt, även
när vi har stängt.
Vad behövs för att använda e-tjänsten?
För att använda e-tjänsten behöver du svenskt
personnummer, en internetanslutning och ett
BankID. Du behöver också ha en dator, surfplatta
eller en smart mobiltelefon.
Var får jag hjälp med e-tjänsten?
Musikskolans Expedition kan hjälpa dig med e-tjänsten och i vissa fall hjälpa till att ansöka manuellt.
Kontakta Musikskolechef, Pia Karell
Telefon: 0155-386 65