Kulturskolan har som mål att alla ska erbjudas en bred undervisning med hög kvalitet efter var och ens intresse och ambition. 
Här förbereds elever inför högre utbildning om så önskas.

Välkommen till Kulturskolan

Ungefär 600 elever utbildar sig varje år i ämnena musik, teater, dans, bild och media på Kulturskolan i Nynäshamn.

Kulturskolan har som mål att alla ska erbjudas en bred undervisning med hög kvalitet efter var och ens intresse och ambition. Här förbereds elever inför högre utbildning om så önskas.

Kulturskolans hemsida - Klicka Här! 

Information gällande personuppgiftsbehandling

I maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen – GDPR, General Data Protection Regulation - i kraft i hela EU och ersätter personuppgiftslagen - PUL. Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. Med GDPR förstärks rättigheterna för den enskilde ytterligare genom strängare krav på hur kommunen behandlar personuppgifter. För att kunna administrera studieuppgifter närvaro, schema och datorkonto för Kulturskolans verksamhet så behandlar Nynäshamns kommun personuppgifter såsom personnummer, namn, adress, användarkonto, telefonnummer och e-postadress. Personuppgifterna kommer användas i barn- och utbildningsnämndens administrativa- och pedagogiska system för att säkerställa rätt identitet och utföra barn- och utbildningsnämndens uppdrag. Personuppgifterna kommer att hanteras och bevaras under den tid som studierna är aktuella. Därefter kommer de att gallras om inte annan lagstiftning, exempelvis arkivlagen, kräver att de sparas. Personuppgifter kommer även att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde[1]. Personuppgiftsbiträdet kommer endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som personuppgifterna samlats in för. De systemleverantörer barn- och utbildningsnämnden har avtal med har undertecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal.