Frågor & svar

Vem får studera inom Norrköpings vuxenutbildning?

  • Du som är folkbokförd i Norrköping

  • Du som fyller 20 år under året får börja studera fr o m den 1 juli

  • Du som är under 20 år och har fullföljd utbildning i gymnasieskolan
    (gymnasieexamen, studiebevis).

  • Du som har annat modersmål än svenska måste ha minst godkänd sfi (godkänd kurs D) eller motsvarande kunskaper i svenska (undantag för vissa yrkesutbildningar).

När är sista ansökningsdag?
Under fliken Kursutbud kan du se vilka kurser som går att söka till.

För distanskurser och utbildningar med flexibel start går det att söka fortlöpande,
så länge det finns lediga platser. Sista ansökningsdag visas då på första sidan
i webbansökan.

Varför ska jag logga in med e-legitimation?
Loggar du in med e-legitimation sparas fler uppgifter av dem du lägger in. När du senare loggar in kan du se fler uppgifter i din ansökan, som du inte kan se om du loggar in utan e-legitimation. Du kan också göra en mer fördjupad studieplan och göra planering för slutbetyg. Om du har laddat upp betyg och intyg kan du se dessa.
Att skaffa e-legitimation är gratis. Du gör det genom att vända dig till din bank eller till Telia.
Mer om hur du skaffar e-legitimation
Kan jag läsa i Norrköping om jag bor i en annan kommun?
Om du är folkbokförd i en annan kommun ska du skriva ut och skicka din ansökan direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun som måste godkänna kurserna du sökt. Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun skall yttra sig.
Kan jag läsa i en annan kommun om jag är folkbokförd i Norrköping?
Om du är folkbokförd Norrköpings kommun ska du skriva ut ansökningsblanketten från den kommun du önskar studera.
Sedan ska du skicka din ansökan direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun, som måste godkänna kurserna du sökt. Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun skall yttra sig.
Om eleven inte vet vilka kurser den vill söka – hänvisa till VLC för studieplanering.
Får jag läsa om kurser för att höja mina betyg?
Från 1 juli 2012 är det inte möjligt att läsa om kurser som du redan har godkänt betyg i.
Möjligheten att göra särskild prövning för högre betyg finns kvar.
Komvux/Källvindsskolan ansvarar för alla prövningar inom vuxenutbildningen i Norrköping
Kan jag söka kurser hos flera olika skolor?
Du kan söka till kurser hos flera olika skolor. Du kommer att bli antagen till kurser
efter den ordning som du valt på kurslistan. När du gjort ansökan kan du ändra
denna ordning fram till dess att din ansökan blir behandlad. Tänk därför nog igenom hur du vill prioritera dina sökta kurser.
Om du söker kurser hos flera olika skolor gör du det i samma ansökan.
Vad är ett kurspaket?
När du söker till yrkesutbildningar som innehåller flera kurser kallas det i webbansökan kurspaket. Du gör då en ansökan där alla kurserna i yrkesutbildningen ingår.
Kan jag söka flera kurspaket?
Ja, numera kan du ansöka till ett eller flera kurspaket, dvs rangordna flera alternativ.
Kan jag göra andrahandsval av kurser?
Ja du kan söka samma kurs vid en eller flera skolor. Tänk på att sätta kurserna i den ordning efter vilken du vill bli antagen. Om någon av dina sökta kurser skulle bli inställd får du särskilt besked om detta. Tillsammans med beskedet
får du information om alternativa skolor för de inställda kurserna.
Hur mycket behöver jag läsa för att få heltidsstudier?
Det beror på hur många poäng dina kurser omfattar och under hur många veckor du kommer att studera.
Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

StudietaktPoäng per vecka
100%20
75%15 - 19
50%10 - 14
Kostar det något att studera?
All undervisning hos alla skolor inom Norrköpings vuxenutbildning är kostnadsfri.
Kurslitteratur som används i undervisningen och kopieringsavgift bekostar du själv.
När får jag besked om jag kommit med på sökta kurser?
Antagningsbesked till kurser skickas till dig med e-post senast 1 vecka före din kursstart. Beskeden skickas ut antingen från den skola du sökt till eller från Vuxenutbildningen i Norrköping. Skulle du inte vara behörig eller om någon av dina sökta kurser blivit inställd får du särskilt besked om detta från Vuxenutbildningen i Norrköping. Du hittar information om din ansökan genom att logga in och gå till Översikten. Antagningsbeskedet hittar du under Dokument i menyn Min ansökan.
Hur hanteras mina Personuppgifter?
Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter, som namn, personnummer och e-postadress. Syftet med behandlingen är för att kunna hantera din ansökan till vuxenutbildningen i Norrköping kommun.
Dina uppgifter har samlats in från din ansökan till vuxenutbildningen. Vid all behandling av dina personuppgifter tillämpar vi den gällande integritetslagstiftningen. Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning i enlighet med skollagen. Dina uppgifter kommer att sparas i vårt verksamhetssystem så länge du är aktuell i verksamheten.
Dina personuppgifter som vi behandlar kommer att delas med internt inom organisationen. Vi kan även behöva dela dem med en tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Men vi kommer aldrig att föra över dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i Norrköpings kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill:
• Få ut information om de uppgifter du har lämnat in till oss.
• Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel.
• Begära överföring av uppgifter.
• Begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
• Göra invändningar.
• Begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på arbetsmarknadsochvuxenutbildningskontoret@norrkoping.se alternativt komvux@norrkoping.se
Du kommer från den 25:e maj 2018 nå vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@norrkoping.se. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.