• Onsdag den 29 juni utförs systemunderhåll som berör systemet Nacka24. Mellan kl 19:00 – 20:30 går det därför inte att logga in med e-legitimation.
För att handlägga ditt ärende behöver vi hantera dina personuppgifter. Arbets- och företagsnämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Här kan du läsa mer om behandling av personuppgifter i Nacka kommun.
Nacka kommun byter verksamhetssystem för ansökan till vuxenutbildningen. Om du planerar att söka sfi-kurser eller kurser på grundläggande eller gymnasial nivå behöver du göra det senast den 4 september.

Nacka kommun byter verksamhetssystem och stänger därför ansökan till Nacka24 söndagen den 4 september 2022. Det innebär att du som Nackabo som planerar att ansöka till en sfi-kurs eller en kurs på grundläggande eller gymnasial nivå som startar under tidsperioden september-december 2022 måste ha gjort/inkommit med din ansökan till samtliga aktuella kurser senast söndagen 4 september 2022.

OM DU ÄR FOLKBOKFÖRD I EN ANNAN KOMMUN
Du som är folkbokförd i en annan kommun än Nacka måste ha kommit in med en komplett ansökan till Nacka vuxenutbildning senast onsdagen 31 augusti 2022. Det innebär att din hemkommuns beslut ska finnas som originalhandling hos Nacka vuxenutbildning senast 31 augusti 2022. Notera att postgången kan ta tid.

PRELIMINÄRT ÖPPNANDE FÖR ANSÖKAN I NYA VERKSAMHETSSYSTEMET
• Anmälan till sfi-kurser öppnar preliminärt igen i mitten av oktober 2022.
• Ansökan till januari 2023 för kurser på grundläggande och gymnasial nivå öppnar preliminärt november 2022.

TILLGÅNG TILL NACKA24 FRAM TILL VECKA 38
Som elev har du tillgång till ditt konto i Nacka24 fram till vecka 38, men inga ändringar kommer kunna göras i Nacka24 efter att du lämnat in din ansökan och tagit del av beslutet.
Preliminär tidpunkt för när du som elev kommer få tillgång till ditt konto i det nya verksamhetssystemet är under vecka 41.

HAR DU FRÅGOR?
Välkommen att kontakta Nacka vuxenutbildning
Här kan du se vilka sfi-skolor som finns att välja på.

Klicka på den skola du är intresserad av för att se information om adress och vilka kurser och tider som erbjuds.

Ansökan till sfi gör du genom att skapa konto i Nacka24 och välja "SFI-ANMÄLAN"
Mer information om sfi i Nacka vuxenutbildning finns här.

Information om:
- Svenska för yrkesutbildade, SFX
- Sfi/SVA med yrkesutbildning – kombinationsutbildningar
finns här.
Viktiga datum för dig som är folkbokförd i Nacka och ska söka högskola/universitet till höstterminen 2022

19 april
Sista ansökningsdag för universitets- och högskolestudier: www.antagning.se.

23 maj
Sista dagen att anmäla till oss att du vill ha en gymnasieexamen eller ett slutbetyg för ansökan till universitet och högskola med start hösttermin 2022. Anmälan gör du via e-post: vuxenutbildningen@nacka.se

30 maj
Betygen måste vara registrerade i Nackas system. Prata med din skola redan vid kursstart angående detta.

21 juni
Sista kompletteringsdag gällande betyg till Antagningen för ansökan till universitet och högskola med start höstterminen.

Observera att du själv har ansvar för att kontrollera att dina betyg har blivit registrerade hos UHR.
Om du söker till yrkeshögskolan behöver du själv skicka in eller bifoga dina betyg i ansökan till den skola du söker eftersom det inte finns någon databas för yrkeshögskolan. Läs mer på Yrkeshögskolans webbsida www.yrkeshogskolan.se

VIKTIGT ATT VETA:
För dig som ska beställa SLUTBETYG
Regeringen har 2021-04-02 tagit beslut om att förlänga möjligheten att utfärda Slutbetyg fram till 1 juli 2025.
Läs mer på Skolverkets sida: här.
Läs mer på regeringens sida: här.
Nu kan du ansöka kurser med startdatum till och med juli 2022.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte göra din ansökan digitalt.
Ta kontakt med en karriärvägledare som hjälper dig med ansökan. Karriärvägledare nås via Kontaktcenter telefon 08-718 80 00.
Om du är folkbokförd i annan kommun - vänligen kontakta din hemkommuns vuxenutbildning för studievägledning och mer information.
För att Nacka kommun ska kunna bedöma om du har rätt till kommunal vuxenutbildning måste du fylla i detta formulär
och bifoga kopior på de dokument som efterfrågas.

För att ha rätt till kommunal vuxenutbildning måste du vara folkbokförd i Sverige, EU-medborgare eller nordisk medborgare. Har du fått tillfälligt uppehållstillstånd av skyddsskäl eller är asylsökande har du inte rätt till kommunal vuxenutbildning.
  • Vem kan söka?

    Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har ett slutbetyg/examensbevis från gymnasieskolan. Är du skriven i annan kommun behöver du skriva ut din ansökan och skicka till din hemkommun för beslut.

    Frågor & Svar

  • Vad kan jag läsa?

    Vi erbjuder ett brett urval av kurser på grundläggande och gymnasienivå. Du kan också läsa en yrkesutbildning, enstaka kurser eller som lärling.
    Observera att du behöver uppfylla de förkunskaper som anges för respektive utbildning.