Frågor & svar

Varför ska jag logga in med e-legitimation?
Loggar du in med e-legitimation sparas uppgifterna du lägger in, och du kan, om du behöver, logga in och ändra dina uppgifter. Du kan också ladda upp betyg och intyg som du behöver för att söka kurser, och se vilka kurser du läst tidigare här i Nacka.

Du får också hjälp med att göra en studieplan, och planera för Slutbetyg eller Gymnasieexamen. Dessutom finns flera nyttiga länkar, tester och övningar som hjälper dig när du planerar dina studier.
Om du har skyddad identitet?
Om du har skyddad identitet, ska du inte göra ansökan på webben. Kontakta istället en karriärvägledare på telefon 08-718 80 00.
Vem får studera inom Nackas vuxenutbildning?
  • Du som är folkbokförd i Nacka.
  • Du som fyller 20 år under året får börja studera fr o m den 1 juli
  • Du som är under 20 år och har studiebevis eller examen från gymnasieskolan.
  • Du som har annat modersmål än svenska måste ha godkänd sfi (godkänd kurs D) eller motsvarande kunskaper i svenska.
.
Kan jag studera i Nacka om jag bor i en annan kommun?
Om du är folkbokförd i en annan kommun och vill läsa kurser i Nacka, ska du göra en ansökan via vår hemsida, skriva ut och skicka din ansökan till din hemkommun som ska godkänna dina sökta kurser. Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun ska yttra sig.

När hemkommunen har godkänt din ansökan och skickat den till oss, ska vi handlägga den.
Du får direkt när din ansökan har handlagts av oss ett mejl om det. Vi skickar också en kopia på beslutet per post till din hemadress.
Kan jag studera i en annan kommun om jag bor i Nacka?
Om du är folkbokförd i Nacka kommun och utbildningen du söker inte finns inom Nacka kommuns kursutbud, men den erbjuds i en annan kommun, då ansöker du via den aktuella kommunens hemsida. Du skriver ut ansökan, bifogar dina betyg och skickar det till:

Arbets- och företagsenheten
Nacka kommun
131 81 Nacka

Vi gör en bedömning om Nacka kommun kommer att svara för kostnaderna för de kurser som du söker till.
Får jag läsa om kurser för att höja mina betyg?
Kurser där du har ett IG/F kan du läsa om.

För att höja dina betyg på kurser där du har betyg G/E eller högre hänvisas du att göra en prövning hos någon av våra anordnare/skolor. Kontakta våra anordnare/skolor direkt för att boka en prövning och göra en planering för det. En prövning innebär en skriftlig och, i de flesta fall, en muntlig examination på hela kursen och innebär att du på egen hand läser in en hel kurs enligt kursplan. Du blir bedömd och får betyg på hela kursen vid ett tillfälle. Du betalar även en avgift för prövningen.
Anordnaren/skolan ska utfärda betyg (ett Utdrag ur betygskatalogen) till dig efter genomförd prövning.
Kan jag anmäla mig till kurser efter sista ansökningsdag?
Vuxenutbildningen i Nacka har ingen sista ansökningsdag.

Sen ansökan kan påverka tillgång till plats. Om du vill söka en kurs/utbildning där startdatum passerat bör du kontakta skolan innan du gör din ansökan för att säkerställa att du blir antagen.
När ska jag boka tid hos en karriärvägledare?
Du är välkommen att boka tid med våra karriärvägledare när du vill ha studievägledning och/eller hjälp med planering av dina studier. Om du har för avsikt att läsa mot ett Slutbetyg eller Gymnasieexamen inom vuxenutbildningen i Nacka, hjälper våra karriärvägledare dig att sammanställa samt planera det. På följande webbsida finns mer information om karriärvägledning: https://www.nacka.se/forskola-skola/vuxenutbildning/vagledning-studier/ .
Om du är 16-19 år och har hoppat av gymnasiet?
Du som är 16-19 år och inte fullföljt gymnasiet är välkommen att kontakta oss. VI kan guida dig till olika möjliga vägar för att hitta en lösning som gör att du i första hand kan slutföra dina studier.
Om inte studier är lösningen just nu kan vi erbjuda andra aktiviteter, till exempel praktik.
Kontakta oss på mejl: afeung@nacka.se
SMS eller telefon: 0704-31 79 56.
Vem får läsa SFI, svenska för invandrare?
Om du kommer från ett land utanför EU måste du vara folkbokförd i Nacka kommun, ha fått ditt fullständiga personnummer (10 siffror) och du måste vara minst 16 år.

Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt (arbete eller studier) samt vara bosatt i Nacka. Ta med ditt pass och kom på någon av våra drop in för att få hjälp. Du hittar våra drop in tider på följande webbsida: https://www.nacka.se/forskola-skola/vuxenutbildning/vagledning-studier/ .

Hur ansöker jag om SFI?
Du skapar ett konto och gör din ansökan på https://open24.ist-asp.com/nacka/vux/Vux/Start.

Du kan också kontakta receptionen i Nacka stadshus, Granitvägen 15, telefon: 08-718 80 00.
Vad är SFI bas?
SFI bas är en grundutbildning och arbetsmarknadsintroduktion för dig som har kort eller ingen utbildningsbakgrund. Förutom SFI studerar du vardagsmatematik, omvärldskunskap, hälsa-rörelse, digital kompetens, arbetsliv och vid behov ditt modersmål. Du kan även få modersmålsstöd.
Kan jag studera mer svenska efter SFI?
SFI är en första utbildning i svenska språket. Därefter kan du fortsätta läsa svenska som andraspråk, grundläggande steg 2-4.

För att kunna läsa vidare på universitetet eller högskola behöver du ha avslutat svenska som andraspråk på gymnasienivå 1-3.
Finns det SFI för yrkesutbildade?
Du som har en utländsk yrkesutbildning kan läsa SFI med inriktning mot ditt yrke. Mer info om det finns hos Svenska för yrkesutbildade, Sfx, som är ett samarbete mellan samtliga kommuner i Stockholms län. Info om alla Sfx utbildningar finns på webben: http://sfx.se/.
Vem gör bedömningen av mina utländska betyg?
Utländska gymnasiebetyg och betyg från högre studier bedöms av Universitets- och högskolerådet (UHR). Info och ansökningsblanketter finns på webben: https://www.uhr.se/.
När får jag besked om jag kommit med på sökta kurser?
Du hittar information om din ansökan genom att logga in på "Min sida". Antagningsbesked skickas ut från den skola du sökt till.
Kan jag söka kurser på flera olika skolor?
Du kan söka kurser på flera olika skolor om schemat tillåter det, det vill säga om kurser inte krockar med varandra.
Vi kan bevilja kurser för högst heltidsstudier, det vill säga 400 poäng per termin.
Kan jag söka flera kurspaket?
Du kan endast söka ett kurspaket, det vill säga göra ett enda förstahandsval, då du endast beviljas ett kurspaket. Är du osäker på ditt val, kontakta våra karriärvägledare – studier.
Hur mycket behöver jag läsa för att få heltidsstudier?
Det beror på hur många poäng dina kurser omfattar och under hur många veckor du kommer att studera.

Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

StudietaktPoäng per vecka
100%20
75%15 - 19
50%10 - 14

Mer info finns på www.csn.se
Hur får jag ett Utdrag ur betygskatalogen efter avslutad kurs/utbildning?
I första hand är det den skola där du läst kurserna som ska utfärda betyg. Kontakta din skola om betygsutskriften. Skolan ska utfärda alla betyg med undantag för Slutbetyg och Gymnasieexamen samt betyg där det ingår kurser från flera skolor.
Om du vill beställa betyg där det ingår kurser från flera skolor kontaktar du Nacka kommun på telefonnummer: 08-718 80 00.
Hur får jag ett Slutbetyg/Gymnasieexamen från Vuxenutbildningen?
Om du är folkbokförd i Nacka, har ett Samlat betygsdokument, Utdrag ur betygskatalogen eller Studiebevis och läser/ska läsa på vuxenutbildningen i Nacka bör du kontakta våra karriärvägledare som hjälper dig med en sammanställning och/eller planering av ditt Slutbetyg eller Gymnasieexamen.

För att beställa Slutbetyg/Gymnasieexamen kontaktar du Nacka kommun på tfn 08-718 80 00.

För att kunna sammanställa ditt Slutbetyg/Gymnasieexamen behöver du ladda upp dina vidimerade betyg från tidigare utbildningar på din sida i Nacka24.
Varför syns inte mina betyg på Antagningen.se?
Du kan läsa mer om detta på antagning.se
https://www.antagning.se/sv/Nyheter---samlingsplats/Kan-du-inte-se-alla-dina-betyg-och-poang/
Vad är det för skillnad på Slutbetyg och Gymnasieexamen?
Slutbetyg har ersatts av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen. Du har dock möjlighet att läsa till ett Slutbetyg fram till 1 juli 2020 som är sista datum för utfärdande. Kurserna bör vara klara i god tid innan utfärdandet så att betygen hinner registreras. Kontakta din karriärvägledare – studier för mer information.
Kan jag byta skola?
Om du vill byta skola, ska du kontakta den skolan som du redan går i och gör först ett avbrott på den skolan. Sedan ansöker du om en ny skola på webben: https://open24.ist-asp.com/nacka/vux/Vux/Start .
Var skickar jag in komplement till ansökan, betyg?
Vill du komplettera med betyg från tidigare studier finns det möjlighet i Nacka24 att ladda upp en fil med betyg där. För att karriärvägledaren ska se att du laddat upp ett betyg behöver du också meddela det via e-post till vuxenutbildningen@nacka.se . Vid behov kan även annan komplettering av uppgifter i ansökan mejlas till samma brevlåda. Vill du komplettera ansökan med fler kurser gör du det genom en ny ansökan i Nacka24.
Kostar det något att studera på vuxenutbildningen?
All undervisning hos alla skolor inom Nackas vuxenutbildning är kostnadsfri. Kurslitteratur som används i undervisningen och kopieringsavgift bekostar du själv.
Har du ersättning från annat håll?
Det är viktigt att du som har ersättning från annat håll när du vill börja studera på vuxenutbildningen, tar kontakt med dem du får ersättning från, till exempel A-kassan. Detta för att få klarhet om du får behålla ersättningen eller inte.
Vill du avbryta dina studier?
Om du vill avbryta dina studier ska du vända dig till den skola där utbildningen pågår för att registrera ett avbrott.
Vad menas med att vidimera?
Att en kopia är vidimerad innebär att någon skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson vidimera dina dokument.