Frågor & svar

Varför ska jag logga in med e-legitimation?
Loggar du in med e-legitimation sparas uppgifterna du lägger in, och du kan, om du behöver, logga in och ändra dina uppgifter. Du kan också ladda upp betyg och intyg som du behöver för att söka kurser, och se vilka kurser du läst tidigare här i Nacka.

Du får också hjälp med att göra en studieplan, och planera för slutbetyg/gymnasieexamen. Dessutom finns flera nyttiga länkar, tester och övningar som hjälper dig när du planerar dina studier.
Vem får studera inom Nackas vuxenutbildning?
  • Du som är folkbokförd i Nacka.
  • Du som fyller 20 år under året får börja studera fr o m den 1 juli
  • Du som är under 20 år och har slutbetyg från gymnasieskolan.
  • Du som har annat modersmål än svenska måste ha godkänd sfi (godkänd kurs D) eller motsvarande kunskaper i svenska.
Kan jag läsa i Nacka om jag bor i en annan kommun?
Om du är folkbokförd i en annan kommun och vill läsa kurser i Nacka, ska du göra en ansökan via vår hemsida, skriva ut och skicka din ansökan till din hemkommun som ska godkänna dina sökta kurser. Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun ska yttra sig.
Kan jag läsa i en annan kommun om jag bor i Nacka?
Om du är folkbokförd i Nacka kommun och utbildningen du söker inte finns inom Nacka kommuns kursutbud, men den erbjuds i en annan kommun, då ansöker du via den aktuella kommunens hemsida. Du skriver ut ansökan, bifogar dina betyg och skickar det till:

Arbets- och företagsenheten
Nacka kommun
131 81 Nacka

Vi gör en bedömning om Nacka kommun kommer att svara för kostnaderna för de kurser som du söker till.
Får jag läsa om kurser för att höja mina betyg?
Det är inte möjligt att läsa om kurser med betyg G (E) eller högre. För att höja betyg hänvisas du att göra prövning. Åsö vuxengymnasium ansvarar för alla prövningar inom vuxenutbildningen i Nacka. Mer info finns på www.asovux.se
Kan jag anmäla mig till kurser efter sista ansökningsdag?
Vuxenutbildningen i Nacka har ingen sista ansökningsdag.
När ska jag boka tid hos en karriärvägledare?
Du är välkommen att boka tid med våra karriärvägledare när du vill ha studievägledning och/eller hjälp med planering av dina studier. Om du har för avsikt att läsa mot ett Slutbetyg/Gymnasieexamen inom vuxenutbildningen i Nacka, hjälper våra karriärvägledare dig att sammanställa samt planera detta.
Vem får läsa SFI?
För att få studera på sfi ska du vara folkbokförd i Nacka kommun och du ska ha fått ditt fullständiga personnummer. Du ska ha uppehållstillsånd och du ska vara minst 16 år. Du kan påbörja kursen Svenska som andraspråk grund direkt utan att läsa kurs SFI.
Finns det SFI för yrkesutbildade?
Du som har en utländsk yrkesutbildning kan läsa sfi med inriktning mot ditt yrke. Mer info om det finns hos Svenska för yrkesutbildade, Sfx, som är ett samarbete mellan samtliga kommuner i Stockholms län. Info om alla sfx utbildningar finns på www.sfx-yrke.se
När får jag besked om jag kommit med på sökta kurser?
Du hittar information om din ansökan genom att logga in och gå till översikten. Antagningsbesked skickas ut från den skola du sökt till.
Kan jag söka kurser hos flera olika skolor?
Du kan söka kurser hos flera olika skolor om schemat tillåter det dvs. om kurser inte krockar med varandra.
Vi kan bevilja kurser för högst heltidsstudier dvs. 400 poäng per termin.
Kan jag söka flera kurspaket?
Du kan endast beviljas till ett kurspaket. Är du osäker på ditt val, kontakta våra karriärvägledare.
Hur mycket behöver jag läsa för att få heltidsstudier?
Det beror på hur många poäng dina kurser omfattar och under hur många veckor du kommer att studera.

Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

StudietaktPoäng per vecka
100%20
75%15 - 19
50%10 - 14

Mer info finns på www.csn.se
Hur får jag ett Utdrag ur betygskatalogen efter avslutad kurs/utbildning?
I första hand är det den skola där du läst kurserna som ska utfärda betyg. Kontakta din skola om betygsutskriften. Skolan ska utfärda alla betyg med undantag för slutbetyg/gymnasieexamen samt betyg där det ingår kurser från flera skolor.

Betygsutskrift för slutbetyg/gymnasieexamen eller betyg där det ingår kurser från flera skolor kan beställas på www.nacka.se under länken Beställa betyg.
Hur får jag ett Slutbetyg/Gymnasieexamen från Vuxenutbildningen?
Om du är folkbokförd i Nacka, har ett Samlat betygsdokument eller Utdrag ur betygskatalogen och läser/ska läsa på vuxenutbildningen i Nacka kan du kontakta våra karriärvägledare som hjälper dig med sammanställning och/eller planering av ditt Slutbetyg/Gymnasieexamen.
Vem gör bedömningen av mina utländska betyg?
Universitets- och högskolerådet (UHR) gör bedömningen av utländska betyg. Info och ansökningsblanketter finns på www.uhr.se
Kostar det något att studera på vuxenutbildningen?
All undervisning hos alla skolor inom Nackas vuxenutbildning är kostnadsfri. Kurslitteratur som används i undervisningen och kopieringsavgift bekostar du själv.
Har du ersättning från annat håll?
Det är viktigt att du som har ersättning från annat håll när du vill börja studera på Vuxenutbildningen, tar kontakt med dem du får ersättning från till exempel A-kassan. Detta för att få klarhet om du får behålla ersättningen eller ej.