Frågor & svar

Varför ska jag logga in med e-legitimation?
Loggar du in med e-legitimation sparas uppgifterna du lägger in, och du kan, om du behöver, logga in och ändra dina uppgifter. Du kan också ladda upp betyg och intyg som du behöver för att söka kurser, och se vilka kurser du läst tidigare här i Nacka.

Du får också hjälp med att göra en studieplan, och planera för slutbetyg/gymnasieexamen. Dessutom finns flera nyttiga länkar, tester och övningar som hjälper dig när du planerar dina studier.
Vem får studera inom Nackas vuxenutbildning?
  • Du som är folkbokförd i Nacka.
  • Du som fyller 20 år under året får börja studera fr o m den 1 juli
  • Du som är under 20 år och har studiebevis eller examen från gymnasieskolan.
  • Du som har annat modersmål än svenska måste ha godkänd sfi (godkänd kurs D) eller motsvarande kunskaper i svenska.
Kan jag läsa i Nacka om jag bor i en annan kommun?
Om du är folkbokförd i en annan kommun och vill läsa kurser i Nacka, ska du göra en ansökan via vår hemsida, skriva ut och skicka din ansökan till din hemkommun som ska godkänna dina sökta kurser. Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun ska yttra sig.
Kan jag läsa i en annan kommun om jag bor i Nacka?
Om du är folkbokförd i Nacka kommun och utbildningen du söker inte finns inom Nacka kommuns kursutbud, men den erbjuds i en annan kommun, då ansöker du via den aktuella kommunens hemsida. Du skriver ut ansökan, bifogar dina betyg och skickar det till:

Arbets- och företagsenheten
Nacka kommun
131 81 Nacka

Vi gör en bedömning om Nacka kommun kommer att svara för kostnaderna för de kurser som du söker till.
Får jag läsa om kurser för att höja mina betyg?
Kurser där du har ett IG/F får du läsa om.

För att höja dina betyg på kurser där du har betyg G/E eller högre hänvisas du att göra en prövning hos någon av våra anordnare. Kontakta våra anordnare direkt för att boka en prövning och göra en planering för det. En prövning innebär en skriftlig och, i de flesta fall, en muntlig examination på hela kursen och innebär att du på egen hand läser in en hel kurs enligt kursplan. Du blir bedömd och får betyg på hela kursen vid ett tillfälle. Du betalar även en avgift för prövningen
Kan jag anmäla mig till kurser efter sista ansökningsdag?
Vuxenutbildningen i Nacka har ingen sista ansökningsdag.

Sen ansökan kan påverka tillgång till plats. Om du vill söka en kurs/utbildning där startdatum passerat bör du kontakta skolan innan du gör din ansökan för att säkerställa att du blir antagen
När ska jag boka tid hos en karriärvägledare?
Du är välkommen att boka tid med våra karriärvägledare när du vill ha studievägledning och/eller hjälp med planering av dina studier. Om du har för avsikt att läsa mot ett slutbetyg/gymnasieexamen inom vuxenutbildningen i Nacka, hjälper våra karriärvägledare dig att sammanställa samt planera det. Här finns mer information om karriärvägledning.
Vem får läsa SFI?
Om du kommer från ett land utanför EU

Om du kommer från ett land utanför EU måste du vara folkbokförd i Nacka kommun, ha fått ditt fullständiga personnummer (10 siffror) och du måste vara minst 16 år.

Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz

Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt (arbete eller studier) samt vara bosatt i Nacka. Ta med ditt pass och kom på någon av våra drop in för att få hjälp. Du hittar våra drop in tider här!

Du anmäler dig här!
Finns det SFI för yrkesutbildade?
Du som har en utländsk yrkesutbildning kan läsa sfi med inriktning mot ditt yrke. Mer info om det finns hos Svenska för yrkesutbildade, Sfx, som är ett samarbete mellan samtliga kommuner i Stockholms län. Info om alla sfx utbildningar finns på www.sfx-yrke.se
När får jag besked om jag kommit med på sökta kurser?
Du hittar information om din ansökan genom att logga in och gå till översikten. Antagningsbesked skickas ut från den skola du sökt till.
Kan jag söka kurser hos flera olika skolor?
Du kan söka kurser hos flera olika skolor om schemat tillåter det dvs. om kurser inte krockar med varandra.
Vi kan bevilja kurser för högst heltidsstudier dvs. 400 poäng per termin.
Kan jag söka flera kurspaket?
Du kan endast söka ett kurspaket, det vill säga göra ett enda förstahandsval, då du endast beviljas ett kurspaket. Är du osäker på ditt val, kontakta våra karriärvägledare – studier.
Hur mycket behöver jag läsa för att få heltidsstudier?
Det beror på hur många poäng dina kurser omfattar och under hur många veckor du kommer att studera.

Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

StudietaktPoäng per vecka
100%20
75%15 - 19
50%10 - 14

Mer info finns på www.csn.se
Hur får jag ett Utdrag ur betygskatalogen efter avslutad kurs/utbildning?
I första hand är det den skola där du läst kurserna som ska utfärda betyg. Kontakta din skola om betygsutskriften. Skolan ska utfärda alla betyg med undantag för slutbetyg/gymnasieexamen samt betyg där det ingår kurser från flera skolor.

Betygsutskrift för slutbetyg/gymnasieexamen eller betyg där det ingår kurser från flera skolor kan beställas på www.nacka.se under länken Beställa betyg.
Hur får jag ett Slutbetyg/Gymnasieexamen från Vuxenutbildningen?
Om du är folkbokförd i Nacka, har ett Samlat betygsdokument eller Utdrag ur betygskatalogen och läser/ska läsa på vuxenutbildningen i Nacka kan du kontakta våra karriärvägledare som hjälper dig med sammanställning och/eller planering av ditt Slutbetyg/Gymnasieexamen.
Vem gör bedömningen av mina utländska betyg?
Universitets- och högskolerådet (UHR) gör bedömningen av utländska betyg. Info och ansökningsblanketter finns på www.uhr.se
Kostar det något att studera på vuxenutbildningen?
All undervisning hos alla skolor inom Nackas vuxenutbildning är kostnadsfri. Kurslitteratur som används i undervisningen och kopieringsavgift bekostar du själv.
Har du ersättning från annat håll?
Det är viktigt att du som har ersättning från annat håll när du vill börja studera på Vuxenutbildningen, tar kontakt med dem du får ersättning från till exempel A-kassan. Detta för att få klarhet om du får behålla ersättningen eller ej.
Varför syns inte mina betyg på Antagningen.se?
Nacka kommun är inte ansluten till någon central databas därför måste du själv ladda upp dina betyg på Antagning.se under "Mina sidor".
Vill du avbryta dina studier?
Om du vill avbryta dina studier ska du vända dig till den skola där utbildningen pågår för att registrera ett avbrott.
Vad är det för skillnad på slutbetyg och gymnasieexamen?
Slutbetyg har ersatts av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen. Du har dock möjlighet att läsa till ett slutbetyg fram till 1 juli 2020 som är sista datum för utfärdande. Kurserna bör vara klara i god tid innan utfärdandet så att betygen hinner registreras. Kontakta din karriärvägledare – studier för mer information.
Var skickar jag in komplement till ansökan, betyg?
Vill du komplettera med betyg från tidigare studier finns det möjlighet i Nacka24 att ladda upp en fil med betyg där. För att karriärvägledaren ska se att du laddat upp ett betyg behöver du också meddela det via e-post till vuxenutbildningen@nacka.se . Vid behov kan även annan komplettering av uppgifter i ansökan mejlas till samma brevlåda. Vill du komplettera ansökan med fler kurser gör du det genom en ny ansökan i Nacka24.