Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad.
Söker...
262 kurspaket
GY Byggnadsplåtslagare Mars 18, LER2PLÅB18
Lernia Utbildning AB
19 mars 2018 - 27 oktober 2019, 72 veckor
Studiestödspoäng: 1800
Startar ej

Förkunskaper
Grundskolekompetens: Svenska/svenska som andraspråk

Målgrupp
Målet med utbildningen är att ge kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna utföra plåtarbete och att få en anställning inom yrkesområdet byggnadsplåtslagare i byggbranschen. Vi varvar teori och praktik. APL ingår i utbildningen.

Ingående kurser

Bygg och anläggning 1
BYGBYG01, 200 poäng
Kursgrupp: LER182BYG01KBYB
Kurstid: 19 mars - 1 juli, 15 veckor
Centralt kursinnehåll
Bygg och anläggning 2
BYGBYG02, 200 poäng
Kursgrupp: LER182BYG02KBYB
Kurstid: 19 mars - 1 juli, 15 veckor
Centralt kursinnehåll
Servicekunskap
FÖSSEV0, 100 poäng
Kursgrupp: LER184SEV0KBYB
Kurstid: 6 augusti - 23 december, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Plåtslageriprocessen
PLÅPLS0, 200 poäng
Kursgrupp: LER184PLS0KBYB
Kurstid: 6 augusti - 23 december, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Plåtslageri – grunder
PLÅPLÅ0, 100 poäng
Kursgrupp: LER184PLÅ0KBYB
Kurstid: 6 augusti - 23 december, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Ventilationsplåtslageri 1
VENVET01, 100 poäng
Kursgrupp: LER184VET01KBYB
Kurstid: 6 augusti - 23 december, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Byggnadsplåtslageri 1
PLTBYG01, 200 poäng
Kursgrupp: LER191PBYG01KBYB
Kurstid: 7 januari - 30 juni, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
Byggnadsplåtslageri 2
PLTBYG02, 200 poäng
Kursgrupp: LER191PBYG02KBYB
Kurstid: 7 januari - 30 juni, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
Plåtslageri – svetstekniker
PLTPLT0, 100 poäng
Kursgrupp: LER191PLT0KBYB
Kurstid: 7 januari - 30 juni, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
Kulturplåtslageri
PLTKUU0, 100 poäng
Kursgrupp: LER191KUU0KBYB
Kurstid: 7 januari - 30 juni, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete Bygg och Anläggning
GYARBA, 100 poäng
Kursgrupp: LER194GYARBAKBYB
Kurstid: 5 augusti - 27 oktober, 12 veckor
Centralt kursinnehåll
Lättbyggnadsteknik
PLTLÄT0, 200 poäng
Kursgrupp: LER194LÄT0KBYB
Kurstid: 5 augusti - 27 oktober, 12 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Fastighetstekniker, Mars 18, Lärling , LER2LÄFB18
Lernia Utbildning AB
19 mars 2018 - 17 mars 2019, 44 veckor
Studiestödspoäng: 1050

Förkunskaper
Grundskolekompetens: Svenska/svenska som andraspråk

Målgrupp
Utbildningen är framtagen tillsammans med branschen, Skolverket och Lernia. Målet med utbildningen är att ge kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta som fastighetstekniker. Största delen av utbildningen befinner du dig på en arbetsplats inom det aktuella yrkesområdet

Ingående kurser

Orienteringskurs ämnesintroduktion
KGYORI11C, 50 poäng
Kursgrupp: LER182KGYORI11CLÄRFB
Kurstid: 19 mars - 1 april, 2 veckor
Verktygs- och materialhantering
VEKVEK0, 100 poäng
Kursgrupp: LER182VEK0LÄRFB
Kurstid: 2 april - 24 juni, 12 veckor
Centralt kursinnehåll
Fastighetsförvaltning
FAFFAS0, 100 poäng
Kursgrupp: LER182FAF0LÄRFB
Kurstid: 2 april - 24 juni, 12 veckor
Centralt kursinnehåll
Systemuppbyggnad
SYSSYT0, 100 poäng
Kursgrupp: LER182SYT0LÄRFB
Kurstid: 2 april - 24 juni, 12 veckor
Centralt kursinnehåll
Servicekunskap
FÖSSEV0, 100 poäng
Kursgrupp: LER182SEV0LÄRFB
Kurstid: 2 april - 24 juni, 12 veckor
Centralt kursinnehåll
Fastighetsservice – VVS
FASFAE0, 100 poäng
Kursgrupp: LER184FAE0LÄRFB
Kurstid: 6 augusti - 23 december, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Fastighetsautomation 1
FAIFAS01, 100 poäng
Kursgrupp: LER184FAS01LÄRFB
Kurstid: 6 augusti - 23 december, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Praktisk ellära
ELLPRA0, 100 poäng
Kursgrupp: LER184ELLP0LÄRFB
Kurstid: 6 augusti - 23 december, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Elkraftteknik
ELRELF0, 100 poäng
Kursgrupp: LER184ELF0LÄRFB
Kurstid: 6 augusti - 23 december, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Värmelära
SYSVÄM0, 100 poäng
Kursgrupp: LER191VÄM0LÄRFB
Kurstid: 7 januari - 17 mars, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Fastighetsservice – byggnader
FASFAS0, 100 poäng
Kursgrupp: LER191FAS0LÄRFB
Kurstid: 7 januari - 17 mars, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Golvläggare mars 18 , LER2GOLB18
Lernia Utbildning AB
19 mars 2018 - 27 oktober 2019, 72 veckor
Studiestödspoäng: 1800
Startar ej

Förkunskaper
Grundskolekompetens: Svenska/svenska som andraspråk

Målgrupp
Målet med utbildningen är att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna arbeta som golvläggare och få en anställning inom yrkesområdet. Vi varvar teori och praktik. APL ingår i utbildningen.

Ingående kurser

Bygg och anläggning 1
BYGBYG01, 200 poäng
Kursgrupp: LER182BYG01KGB
Kurstid: 19 mars - 1 juli, 15 veckor
Centralt kursinnehåll
Bygg och anläggning 2
BYGBYG02, 200 poäng
Kursgrupp: LER182BYG02KGB
Kurstid: 19 mars - 1 juli, 15 veckor
Centralt kursinnehåll
Servicekunskap
FÖSSEV0, 100 poäng
Kursgrupp: LER184SEV0KGB
Kurstid: 6 augusti - 23 december, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 1
HUSHUS01, 100 poäng
Kursgrupp: LER184HUS01KGB
Kurstid: 6 augusti - 23 december, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnadsprocessen
HUSHUB0, 200 poäng
Kursgrupp: LER184HUB0KGB
Kurstid: 6 augusti - 23 december, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Golvläggning 1
GOLGOL01, 100 poäng
Kursgrupp: LER184GOL01KGB
Kurstid: 6 augusti - 23 december, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 2
HUSHUS02, 200 poäng
Kursgrupp: LER191HUS02KGB
Kurstid: 7 januari - 30 juni, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 3 – ombyggnad
HUSHUS03, 200 poäng
Kursgrupp: LER191HUS03KGB
Kurstid: 7 januari - 30 juni, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
Golvläggning 2 – våtrum
GOLGOL02, 100 poäng
Kursgrupp: LER191GOL02KGB
Kurstid: 7 januari - 30 juni, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialyrken 1
HUBSPC01S, 100 poäng
Kursgrupp: LER191SPC01SKGB
Kurstid: 7 januari - 30 juni, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete Bygg och Anläggning
GYARBA, 100 poäng
Kursgrupp: LER194GYARBAKGB
Kurstid: 5 augusti - 27 oktober, 12 veckor
Centralt kursinnehåll
Golvläggning 3 – trä och laminat
GOLGOL03, 200 poäng
Kursgrupp: LER194GOL03KGA
Kurstid: 5 augusti - 27 oktober, 12 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Nätverkstekniker, 25 veckor mars 18, LER2NÄTB18
Lernia Utbildning AB
19 mars - 21 oktober, 25 veckor
Studiestödspoäng: 700
Startar ej

Förkunskaper
Grundskolekompetens: Svenska/svenska som andraspråk.

Målgrupp
Utbildningen är framtagen tillsammans med branschen, Skolverket och Lernia. Målet med utbildningen är att ge kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta som nätverkstekniker. Utbildningen ger den teoretiska BB1 behörigheten, samt fördjupning inom kommunikationsnät och data och media-nät. APL ingår.

Ingående kurser

Praktisk ellära
ELLPRA0, 100 poäng
Kursgrupp: LER182ELLP0KNÄTB
Kurstid: 19 mars - 24 juni, 14 veckor
Centralt kursinnehåll
Elkraftteknik
ELRELF0, 100 poäng
Kursgrupp: LER182ELF0KNÄTB
Kurstid: 19 mars - 24 juni, 14 veckor
Centralt kursinnehåll
Kommunikationsnät 1
INSKOM01, 100 poäng
Kursgrupp: LER182KOM01KNÄTB
Kurstid: 19 mars - 24 juni, 14 veckor
Centralt kursinnehåll
Kommunikationsnät 2
INSKOM02, 100 poäng
Kursgrupp: LER182KOM02KNÄTB
Kurstid: 19 mars - 24 juni, 14 veckor
Centralt kursinnehåll
Data- och medianät
ELRDAA0, 100 poäng
Kursgrupp: LER184DAA0KNÄTB
Kurstid: 6 augusti - 21 oktober, 11 veckor
Centralt kursinnehåll
Antenn- och kabel-TV-teknik
ELRANT0, 100 poäng
Kursgrupp: LER184ANT0KNÄTB
Kurstid: 6 augusti - 21 oktober, 11 veckor
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete El och Energi
GYAREE, 100 poäng
Kursgrupp: LER184GYAREEKNÄTB
Kurstid: 6 augusti - 21 oktober, 11 veckor
Centralt kursinnehåll
GY 1- Undersköterska Bas 1 , SIL2
Institute af Lärande
19 mars - 30 december, 22 veckor
Studiestödspoäng: 450

Målgrupp
Du som vill bli undersköterska,personlig assistent eller skötare i psykiatrisk vård. Kursstart varje vecka. Du kan börja när du vill. Vid kursstart gör du en individuell studieplan med din lärare. Då väljer du hur du vill läsa: Distansstudier eller Klassundervisning. Du får ett schema som passar dina tider. Du väljer om du vill läsa i Saltsjö-pir/Fisksätra, Sickla eller Gustavsberg

Ingående kurser

Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0, 100 poäng
Kursgrupp: SIL182ETI0KP
Kurstid: 19 mars - 30 december, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Psykiatri 1
PSYPSY01, 100 poäng
Kursgrupp: SIL182PSY01KP
Kurstid: 19 mars - 30 december, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Psykologi 1
PSKPSY01, 50 poäng
Kursgrupp: SIL182PS01KP
Kurstid: 19 mars - 30 december, 3 veckor
Centralt kursinnehåll
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01, 200 poäng
Kursgrupp: SIL182VÅR01KP
Kurstid: 19 mars - 30 december, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
GY 1-Undersköterska Bas 1, SIL3
Institute af Lärande
28 maj 2018 - 3 mars 2019, 40 veckor
Studiestödspoäng: 450

Målgrupp
Du som vill bli undersköterska,personlig assistent eller skötare i psykiatrisk vård. Kursstart varje vecka. Du kan börja när du vill. Vid kursstart gör du en individuell studieplan med din lärare. Då väljer du hur du vill läsa: Distansstudier eller Klassundervisning. Du får ett schema som passar dina tider. Du väljer om du vill läsa i Saltsjö-pir/Fisksätra, Sickla eller Gustavsberg

Ingående kurser

Psykologi 1
PSKPSY01, 50 poäng
Kursgrupp: SIL183PS01KP
Kurstid: 28 maj 2018 - 3 mars 2019, 3 veckor
Centralt kursinnehåll
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0, 100 poäng
Kursgrupp: SIL183ETI0KP
Kurstid: 28 maj 2018 - 3 mars 2019, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Psykiatri 1
PSYPSY01, 100 poäng
Kursgrupp: SIL183PSY01KP
Kurstid: 28 maj 2018 - 3 mars 2019, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01, 200 poäng
Kursgrupp: SIL183VÅR01KP
Kurstid: 28 maj 2018 - 3 mars 2019, 40 veckor
Centralt kursinnehåll
GY 2 - Undersköterska Bas 2, SIL2
Institute af Lärande
19 mars - 30 december, 25 veckor
Studiestödspoäng: 500

Målgrupp
Kursstart varje månad! Börja när du vill.Läser du på heltid blir du klar efter 25 veckor då du får betyg. Vid kursstart gör du en individuell studieplan med din lärare. Då väljer du hur du vill läsa: Distansstudier eller Klassundervisning. Du får ett schema som passar dina tider. Du väljer om du vill läsa i Saltsjö-pir/Fisksätra, Sickla eller Gustavsberg.

Ingående kurser

Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: SIL182HALHAL0KP
Kurstid: 19 mars - 30 december, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: SIL182SPE01KP
Kurstid: 19 mars - 30 december, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Medicin 1
MEDMED01, 150 poäng
Kursgrupp: SIL182MED01KP
Kurstid: 19 mars - 30 december, 8 veckor
Centralt kursinnehåll
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02, 150 poäng
Kursgrupp: SIL182VÅR02KP
Kurstid: 19 mars - 30 december, 7 veckor
Centralt kursinnehåll
GY 3 - Undersköterska Inriktning Äldreomsorg, SIL2
Institute af Lärande
19 mars - 30 december, 25 veckor
Studiestödspoäng: 500

Målgrupp
Vid kursstart gör du en individuell studieplan med din lärare. Då väljer du hur du vill läsa: Distansstudier eller Klassundervisning. Du får ett schema som passar dina tider. Du väljer själv om du vill studera i Saltsjöpir/Fisksätra, Sickla eller Gustavsberg. Denna inriktning är för dig som vill arbeta i Äldreomsorgen där det är lätt att få jobb.

Ingående kurser

Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0, 100 poäng
Kursgrupp: SIL182VÅR0KP
Kurstid: 19 mars - 30 december, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Palliativ vård
SJULIN0, 100 poäng
Kursgrupp: SIL182LIN0KP
Kurstid: 19 mars - 30 december, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0, 200 poäng
Kursgrupp: SIL182ÄLD0KP
Kurstid: 19 mars - 30 december, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Kost, måltid och munhälsa,
HAAKOS0, 100 poäng
Kursgrupp: SIL182HAAKOS0KP
Kurstid: 19 mars - 30 december, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Administratör - Distans - Mars 18, AST2AD12
ASTAR AB
19 mars - 7 september, 25 veckor
Studiestödspoäng: 500
Administratör - Distans - Mars 18

Förkunskaper
Svenska/svenska som andraspråk grundläggande eller motsvarande.

Målgrupp
Som Administratör har du koll på läget och är spindeln i nätet. Därför kommer du att assistera ditt blivande företag med en rad olika uppgifter, till exempel schemalägga inför möten, sammanställa material och hålla ordning på dokument. Samtidigt är du företagets ansikte utåt och besvarar mejl samt telefon på ett professionellt sätt. Utbildningen passar dig som är serviceinriktad, arbetar strukturerat och kan multitaska. Efter att du gått på Astar motsvarar du branschens efterfrågan på kvalificerade administratörer med en bred utbildning. Dina möjligheter till jobb är mycket goda då många administratörer kommer att gå i pension.

Ingående kurser

Företagsekonomi 1
FÖRFÖR01, 100 poäng
Kursgrupp: AST182FÖR01DAD2
Kurstid: 19 mars - 25 maj, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Information och kommunikation 1
INFINF01, 100 poäng
Kursgrupp: AST182INF01DAD2
Kurstid: 19 mars - 25 maj, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Administration 1
ADMADM01, 100 poäng
Kursgrupp: AST183ADM01DAD2
Kurstid: 28 maj - 29 juni, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Intern och extern kommunikation
INFINE0, 100 poäng
Kursgrupp: AST183INE0DAD2
Kurstid: 2 juli - 3 augusti, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Affärskommunikation
AFFAFÄ00S, 100 poäng
Kursgrupp: AST184AFÄ00SDAD2
Kurstid: 6 augusti - 7 september, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Administratör - Distans, Mars 2018, NT2ADMD12
NTI-skolan AB
19 mars - 3 augusti, 20 veckor
Studiestödspoäng: 400

Förkunskaper
Grundskola eller motsvarande.

Målgrupp
Heltidsstudier på distans. Administratörer hittar du på både små och stora arbetsplatser och inom nästan alla branscher. Genom denna utbildning får du viktig kunskap inom administration och ekonomi. Som administratör fungerar du som spindeln i nätet och därför är det viktigt att ha hög social kompetens och vara serviceinriktad. Det är också en fördel att gilla varierande arbetsuppgifter.

Ingående kurser

Information och kommunikation 1
INFINF01, 100 poäng
Kursgrupp: NT182INF01DADM
Kurstid: 19 mars - 20 april, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Administration 1
ADMADM01, 100 poäng
Kursgrupp: NT182ADM01DADM
Kurstid: 23 april - 25 maj, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Företagsekonomi 1
FÖRFÖR01, 100 poäng
Kursgrupp: NT183FÖR01DADM
Kurstid: 28 maj - 29 juni, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Administration 2
ADMADM02, 100 poäng
Kursgrupp: NT183ADM02DADM
Kurstid: 2 juli - 3 augusti, 5 veckor
Centralt kursinnehåll