Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad.
Söker...
555 kurspaket
GY Reception, A-delen, Föreläsningar, OLU184XRPA
OLU Omsorgslyftet Vuxenutbildning AB
10 september 2018 - 8 september 2019, 52 veckor
Studiestödspoäng: 400
Kurslokal: Ektorp Centrum, Tis 10-12:30 & 13-15, Ons 16:30-19, Tor 9-11 & 13-15, Fre 9-11 & 12:30-15

Förkunskaper
Grundskola eller motsvarande

Målgrupp
Kursstart 10e september. Du bestämmer själv om du vill studera på heltid eller deltid. Utbildningen för dig som vill arbeta med hotell, konferens och annan receptionsverksamhet. Vi reserverar oss för ev. schemaförändringar. Praktik ingår i programmet, För mer info gå in på www.olu.se, kontakta oss på info@olu.se 08-7160750 eller kom förbi på ett besök!

Ingående kurser

Logi
RECLOG0, 100 poäng
Kursgrupp: OLU184RECLOG0RPAKX
Kurstid: 10 september - 18 november, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Information och kommunikation 1
INFINF01, 100 poäng
Kursgrupp: OLU184INF01RPAKX
Kurstid: 10 september - 18 november, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Reception 1
RECREC01, 100 poäng
Kursgrupp: OLU185REC01RPAKX
Kurstid: 19 november 2018 - 8 september 2019, 42 veckor
Centralt kursinnehåll
Administration 1
ADMADM01, 100 poäng
Kursgrupp: OLU185ADM01RPAKX
Kurstid: 19 november 2018 - 8 september 2019, 42 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Reception, B-delen, Föreläsningar, OLU184XRPB
OLU Omsorgslyftet Vuxenutbildning AB
10 september 2018 - 8 september 2019, 52 veckor
Kurslokal: Ektorp Centrum, Tis 10-12:30 & 13-15, Ons 16:30-19, Tor 9-11 & 13-15, Fre 9-11 & 12:30-15

Förkunskaper
A-delen

Målgrupp
Kursstart 10e september. Du bestämmer själv om du vill studera på heltid eller deltid. En yrkesutbildning för dig som vill arbeta med turism, resor, hotell eller konferens. Du får möjlighet att hitta ett yrke inom ett brett yrkesfält, du kan arbeta inom hotellets olika avdelningar och inom konferensverksamhet. Inriktningen leder till arbete i reception, med konferens, mässor, evenemang och försäljning. Vi reserverar oss för ev. schemaförändringar. För mer information gå in på www.olu.se

Ingående kurser

Information och kommunikation 2
INFINF02, 100 poäng
Kursgrupp: OLU184INF02RPBKX
Kurstid: 10 september - 18 november, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Reception 2
RECREC02, 100 poäng
Kursgrupp: OLU184REC02RPBKX
Kurstid: 10 september - 18 november, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Rums- och konferensbokning
KONRUM0, 100 poäng
Kursgrupp: OLU185RUM0RPBKX
Kurstid: 19 november 2018 - 8 september 2019, 42 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Barn och fritid, Barnskötare, nivå C Elevassistent - Klassrum - aug-18, 18ÅV8BFCK
Åsö Vuxengymnasium
6 augusti - 21 december, 20 veckor
Studiestödspoäng: 400
Barn och fritid, Barnskötare, nivå C Elevassistent - Klassrum - aug-18
Startar ej

Förkunskaper
Barnskötare, nivå A och B

Målgrupp
Barnskötarutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med barn och ungdomar inom förskola, skola och fritidsverksamhet. Under utbildningen läser du bland annat kurser som Pedagogiskt ledarskap, Lärande och utveckling och Specialpedagogik. I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du får pröva dina kunskaper på riktigt i en barngrupp på en förskola eller skola. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som barnskötare, elevassistent eller personlig assistent för barn och ungdomar. Som barnskötare, elevassistent och personlig assistent för barn och ungdomar är din uppgift att ge barn och ungdomar en trygg och stimulerande tillvaro. Detta arbete kan omfatta allt från att leka, skapa, idrottsaktiviteter och friluftsliv till matservering och att hålla kontakt me

Ingående kurser

Dramapedagogik
PEGDRA0, 100 poäng
Kursgrupp: 18ÅV8DRA0K15BF
Kurstid: 6 augusti - 12 oktober, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Skapande verksamhet
PEGSKP0, 100 poäng
Kursgrupp: 18ÅV8SKP0K26BF2
Kurstid: 6 augusti - 12 oktober, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 2
SPCSPE02, 100 poäng
Kursgrupp: 18ÅV10SPE02K15BF
Kurstid: 15 oktober - 21 december, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Naturguidning 1
NAGNAT01, 100 poäng
Kursgrupp: 18ÅV10NAT01K26BF
Kurstid: 15 oktober - 21 december, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Barnskötare C-nivå, distans, start 2018-08-06 i Nacka, MED4BFÖDI
MedLearn AB
6 augusti - 23 december, 20 veckor
Studiestödspoäng: 400
Barnskötare C-nivå, distans, start 2018-08-06 i Nacka

Förkunskaper
Grundskola alternativt svenska/svenska som andraspråk grundläggande eller motsvarande.

Målgrupp
Som barnskötare eller elevassistent är du en betydelsefull person som verkar för att barn och ungdomar får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Du och övrig personal arbetar tillsammans med att stimulera utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Du får kunskaper om barns och ungdomars utveckling och lärande i olika åldrar, samt hur man arbetar utifrån förskolans och skolans läroplaner. I utbildningen får du lära dig mer om hur man utför pedagogiskt arbete inom olika barn- och ungdomsverksamheter.

Ingående kurser

Skapande verksamhet
PEGSKP0, 100 poäng
Kursgrupp: MED184SKP0DI
Kurstid: 6 augusti - 14 oktober, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Dramapedagogik
PEGDRA0, 100 poäng
Kursgrupp: MED184DRA0DI
Kurstid: 6 augusti - 14 oktober, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S, 100 poäng
Kursgrupp: MED185AKI0SDI
Kurstid: 15 oktober - 23 december, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0, 100 poäng
Kursgrupp: MED185ETN0DI
Kurstid: 15 oktober - 23 december, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Barnskötare C-nivå, klassrum, start 2018-08-06 i Nacka, MED4BFÖKD
MedLearn AB
6 augusti - 23 december, 20 veckor
Studiestödspoäng: 400
Barnskötare C-nivå, klassrum, start 2018-08-06 i Nacka

Förkunskaper
Grundskola alternativt svenska/svenska som andraspråk grundläggande eller motsvarande.

Målgrupp
Som barnskötare eller elevassistent är du en betydelsefull person som verkar för att barn och ungdomar får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Du och övrig personal arbetar tillsammans med att stimulera utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Du får kunskaper om barns och ungdomars utveckling och lärande i olika åldrar, samt hur man arbetar utifrån förskolans och skolans läroplaner. I utbildningen får du lära dig mer om hur man utför pedagogiskt arbete inom olika barn- och ungdomsverksamheter.

Ingående kurser

Skapande verksamhet
PEGSKP0, 100 poäng
Kursgrupp: MED184SKP0KD
Kurstid: 6 augusti - 14 oktober, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Dramapedagogik
PEGDRA0, 100 poäng
Kursgrupp: MED184DRA0KD
Kurstid: 6 augusti - 14 oktober, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S, 100 poäng
Kursgrupp: MED185AKI0SKD
Kurstid: 15 oktober - 23 december, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0, 100 poäng
Kursgrupp: MED185ETN0KD
Kurstid: 15 oktober - 23 december, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Undersköterska C-nivå Psykiatri, distans, start 2018-08-06 i Nacka, MED4PSYDI
MedLearn AB
6 augusti - 23 december, 20 veckor
Studiestödspoäng: 400
Undersköterska C-nivå Psykiatri, distans, start 2018-08-06 i Nacka

Förkunskaper
Undersköterska A+B nivå. Om du har läst på annan skola, hjälper vi dig med studieplanen.

Målgrupp
Denna fördjupning riktar sig till dig som vill arbeta inom psykiatri och socialpsykiatri. Du kan arbeta både inom landstinget psykiatriska enheter eller som till exempel boendestödjare inom kommunens verksamheter. Du får kunskap om olika psykiatriska diagnoser och hur samhället fungerar för personer med dessa problem. I kurspaketet ingår fyra veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under APL följer du handledarens schema vilket kan innebära någon kväll eller helg.

Ingående kurser

Psykiatri 2
PSYPSY02, 200 poäng
Kursgrupp: MED184PSY02DI
Kurstid: 6 augusti - 14 oktober, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0, 100 poäng
Kursgrupp: MED185SAM0DI
Kurstid: 15 oktober - 18 november, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0, 100 poäng
Kursgrupp: MED185VÅD0DI
Kurstid: 19 november - 23 december, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Undersköterska C-nivå Psykiatri, klassrum, start 2018-08-06 i Nacka, MED4PSYKD
MedLearn AB
6 augusti - 23 december, 20 veckor
Studiestödspoäng: 400
Undersköterska C-nivå Psykiatri, klassrum, start 2018-08-06 i Nacka

Förkunskaper
Undersköterska A+B nivå. Om du har läst på annan skola, hjälper vi dig med studieplanen.

Målgrupp
Denna fördjupning riktar sig till dig som vill arbeta inom psykiatri och socialpsykiatri. Du kan arbeta både inom landstinget psykiatriska enheter eller som till exempel boendestödjare inom kommunens verksamheter. Du får kunskap om olika psykiatriska diagnoser och hur samhället fungerar för personer med dessa problem. I kurspaketet ingår fyra veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under APL följer du handledarens schema vilket kan innebära någon kväll eller helg.

Ingående kurser

Psykiatri 2
PSYPSY02, 200 poäng
Kursgrupp: MED184PSY02KD
Kurstid: 6 augusti - 14 oktober, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0, 100 poäng
Kursgrupp: MED185SAM0KD
Kurstid: 15 oktober - 18 november, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0, 100 poäng
Kursgrupp: MED185VÅD0KD
Kurstid: 19 november - 23 december, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Vård- och omsorg, undersköterska, C-nivå, Inriktning psykiatri, Distans, LER5PSDILI
Lernia Utbildning AB
15 oktober 2018 - 17 mars 2019, 20 veckor
Studiestödspoäng: 400

Förkunskaper
Grundpaket, motsvarande A- och B-nivå, 950 poäng

Målgrupp
Utbildningsplats, LILJEHOLMEN En inriktning för dig som vill arbeta inom psykiatri och socialpsykiatri. Du kan arbeta både inom landstinget psykiatriska enheter eller som till exempel boendestödjare inom kommunens verksamheter. Du får kunskap om olika psykiatriska diagnoser och hur samhällets omsorg fungerar för personer i behov av stöd. I kursen Psykiatri 2 ingår APL. Heltidsstudier omfattar 20 veckor.

Ingående kurser

Psykiatri 2
PSYPSY02, 200 poäng
Kursgrupp: LER185PSY02DP517PSLI
Kurstid: 15 oktober - 23 december, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0, 100 poäng
Kursgrupp: LER191SAM0DP517PSLI
Kurstid: 7 januari - 10 februari, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Rättspsykiatri
PSYRÄS0, 100 poäng
Kursgrupp: LER191RÄS0DP517PSLI
Kurstid: 11 februari - 17 mars, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Vård- och omsorg, undersköterska, C-nivå, Inriktning psykiatri, Distans, LER5PSDISÄ
Lernia Utbildning AB
15 oktober 2018 - 17 mars 2019, 20 veckor
Studiestödspoäng: 400

Förkunskaper
Grundpaket, motsvarande A- och B-nivå, 950 poäng

Målgrupp
Utbildningsplats, LILJEHOLMEN En inriktning för dig som vill arbeta inom psykiatri och socialpsykiatri. Du kan arbeta både inom landstinget psykiatriska enheter eller som till exempel boendestödjare inom kommunens verksamheter. Du får kunskap om olika psykiatriska diagnoser och hur samhällets omsorg fungerar för personer i behov av stöd. I kursen Psykiatri 2 ingår APL. Heltidsstudier omfattar 20 veckor.

Ingående kurser

Psykiatri 2
PSYPSY02, 200 poäng
Kursgrupp: LER185PSY02DP517PSSÄ
Kurstid: 15 oktober - 23 december, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0, 100 poäng
Kursgrupp: LER191SAM0DP517PSSÄ
Kurstid: 7 januari - 10 februari, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Rättspsykiatri
PSYRÄS0, 100 poäng
Kursgrupp: LER191RÄS0DP517PSSÄ
Kurstid: 11 februari - 17 mars, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Vård- och omsorg, undersköterska, C-nivå, Inriktning psykiatri, Distans, LER5PSDISÖ
Lernia Utbildning AB
15 oktober 2018 - 17 mars 2019, 20 veckor
Studiestödspoäng: 400

Förkunskaper
Grundpaket, motsvarande A- och B-nivå, 950 poäng

Målgrupp
Utbildningsplats, SÖDERTÄLJE,En inriktning för dig som vill arbeta inom psykiatri och socialpsykiatri. Du kan arbeta både inom landstinget psykiatriska enheter eller som till exempel boendestödjare inom kommunens verksamheter. Du får kunskap om olika psykiatriska diagnoser och hur samhällets omsorg fungerar för personer i behov av stöd. I kursen Psykiatri 2 ingår APL. Heltidsstudier omfattar 20 veckor.

Ingående kurser

Psykiatri 2
PSYPSY02, 200 poäng
Kursgrupp: LER185PSY02DP517PSSÖ
Kurstid: 15 oktober - 23 december, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0, 100 poäng
Kursgrupp: LER191SAM0DP517PSSÖ
Kurstid: 7 januari - 10 februari, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Rättspsykiatri
PSYRÄS0, 100 poäng
Kursgrupp: LER191RÄS0DP517PSSÖ
Kurstid: 11 februari - 17 mars, 5 veckor
Centralt kursinnehåll