Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad.
Söker...
435 kurspaket
GY 1- Undersköterska Bas 1 , SIL5
-- Institute af Lärande
16 oktober 2017 - 29 juli 2018, 22 veckor
Studiestödspoäng: 450

Målgrupp
Du som vill bli undersköterska,personlig assistent eller skötare i psykiatrisk vård. Kursstart varannan vecka. Du kan börja när du vill. Vid kursstart gör du en individuell studieplan med din lärare. Då väljer du hur du vill läsa: Distansstudier eller Klassundervisning. Du får ett schema som passar dina tider. Du väljer om du vill läsa i Saltsjö-pir/Fisksätra, Sickla eller Gustavsberg

Ingående kurser

Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0, 100 poäng
Kursgrupp: SIL175ETI0P
Kurstid: 16 oktober 2017 - 29 juli 2018, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Psykiatri 1
PSYPSY01, 100 poäng
Kursgrupp: SIL175PSY01P
Kurstid: 16 oktober 2017 - 29 juli 2018, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Psykologi 1
PSKPSY01, 50 poäng
Kursgrupp: SIL175PS01P
Kurstid: 16 oktober 2017 - 29 juli 2018, 3 veckor
Centralt kursinnehåll
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01, 200 poäng
Kursgrupp: SIL175VÅR01P
Kurstid: 16 oktober 2017 - 29 juli 2018, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
GY 2 - Undersköterska Bas 2, SIL5
-- Institute af Lärande
16 oktober 2017 - 29 juli 2018, 25 veckor
Studiestödspoäng: 500

Målgrupp
Kursstart varannan vecka! Börja när du vill.Läser du på heltid blir du klar efter 25 veckor då du får betyg. Vid kursstart gör du en individuell studieplan med din lärare. Då väljer du hur du vill läsa: Distansstudier eller Klassundervisning. Du får ett schema som passar dina tider. Du väljer om du vill läsa i Saltsjö-pir/Fisksätra, Sickla eller Gustavsberg.

Ingående kurser

Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: SIL175HALHAL0P
Kurstid: 16 oktober 2017 - 29 juli 2018, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: SIL175SPE01P
Kurstid: 16 oktober 2017 - 29 juli 2018, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Medicin 1
MEDMED01, 150 poäng
Kursgrupp: SIL175MED01P
Kurstid: 16 oktober 2017 - 29 juli 2018, 8 veckor
Centralt kursinnehåll
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02, 150 poäng
Kursgrupp: SIL175VÅR02P
Kurstid: 16 oktober 2017 - 29 juli 2018, 7 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Barn och fritid, Barnskötareutbildning Nivå A & B - Distans- Jan-18 18ÅV1BFABD, 18ÅV1BFABD
Åsö Vuxengymnasium
8 januari - 21 december, 40 veckor
Studiestödspoäng: 900
Barn och fritid, Barnskötareutbildning Nivå A & B - Distans- Jan-18 18ÅV1BFABD

Förkunskaper
För att kunna läsa Barnskötarutbildningen hos oss krävs det att du har grundläggande behörighet motsvarande grundskola. Barnskötarutbildningen på Åsö vuxengymnasium består av 900 poäng + 400 poäng fördjupning. Nivå C är en fördjupning med inritning Barnskötare/Elevassistent. Hos oss kan du välja att läsa utbildningen i klassrum eller på distans. Läser du utbildningen på distans skriver du alla prov och gör obligatoriska moment i skolans lokaler. Du söker utbildningen som ett kurspaket. Utbildningen startar fyra gånger per år; januari, mars, augusti och oktober.

Målgrupp
Barnskötarutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med barn och ungdomar inom förskola, skola och fritidsverksamhet. Under utbildningen läser du bland annat kurser som Pedagogiskt ledarskap, Lärande och utveckling och Specialpedagogik. I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du får pröva dina kunskaper på riktigt i en barngrupp på en förskola eller skola. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som barnskötare, elevassistent eller personlig assistent för barn och ungdomar. Som barnskötare, elevassistent och personlig assistent för barn och ungdomar är din uppgift att ge barn och ungdomar en trygg och stimulerande tillvaro. Detta arbete kan omfatta allt från att leka, skapa, idrottsaktiviteter och friluftsliv till matservering och att hålla kontakt me

Ingående kurser

Kommunikation
PEDKOU0, 100 poäng
Kursgrupp: 18ÅV1KOU0BFD
Kurstid: 8 januari - 16 mars, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Människors miljöer
PEDMÄI0, 100 poäng
Kursgrupp: 18ÅV1MÄI0BFD
Kurstid: 8 januari - 16 mars, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0, 100 poäng
Kursgrupp: 18ÅV3PEG0BFD
Kurstid: 19 mars - 25 maj, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Lärande och utveckling
PEDLÄR0, 100 poäng
Kursgrupp: 18ÅV3LÄR0BFD
Kurstid: 19 mars - 25 maj, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Hälsopedagogik
HÄLHÄL0, 100 poäng
Kursgrupp: 18ÅV8HAL0BFD
Kurstid: 6 augusti - 12 oktober, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: 18ÅV8SPE01BFD
Kurstid: 6 augusti - 12 oktober, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0, 200 poäng
Kursgrupp: 18ÅV10PEA0BFD
Kurstid: 15 oktober - 21 december, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Barns lärande och växande
PEDBAS0, 100 poäng
Kursgrupp: 18ÅV10BAS0BFD
Kurstid: 15 oktober - 21 december, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Barn och fritid, Barnskötareutbildning Nivå A & B - Klassrum - Jan-18 18ÅV1BFABK, 18ÅV1BFABK
Åsö Vuxengymnasium
8 januari - 21 december, 40 veckor
Studiestödspoäng: 900
Barn och fritid, Barnskötareutbildning Nivå A & B - Klassrum - Jan-18 18ÅV1BFABK

Förkunskaper
För att kunna läsa Barnskötarutbildningen hos oss krävs det att du har grundläggande behörighet motsvarande grundskola. Barnskötarutbildningen på Åsö vuxengymnasium består av 900 poäng + 400 poäng fördjupning. Nivå C är en fördjupning med inritning Barnskötare/Elevassistent. Hos oss kan du välja att läsa utbildningen i klassrum eller på distans. Läser du utbildningen på distans skriver du alla prov och gör obligatoriska moment i skolans lokaler. Du söker utbildningen som ett kurspaket. Utbildningen startar fyra gånger per år; januari, mars, augusti och oktober.

Målgrupp
Barnskötarutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med barn och ungdomar inom förskola, skola och fritidsverksamhet. Under utbildningen läser du bland annat kurser som Pedagogiskt ledarskap, Lärande och utveckling och Specialpedagogik. I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du får pröva dina kunskaper på riktigt i en barngrupp på en förskola eller skola. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som barnskötare, elevassistent eller personlig assistent för barn och ungdomar. Som barnskötare, elevassistent och personlig assistent för barn och ungdomar är din uppgift att ge barn och ungdomar en trygg och stimulerande tillvaro. Detta arbete kan omfatta allt från att leka, skapa, idrottsaktiviteter och friluftsliv till matservering och att hålla kontakt me

Ingående kurser

Kommunikation
PEDKOU0, 100 poäng
Kursgrupp: 18ÅV1KOU0K15BF
Kurstid: 8 januari - 16 mars, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Människors miljöer
PEDMÄI0, 100 poäng
Kursgrupp: 18ÅV1MÄI0K26BF
Kurstid: 8 januari - 16 mars, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0, 100 poäng
Kursgrupp: 18ÅV3PEG0K15BF
Kurstid: 19 mars - 25 maj, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Lärande och utveckling
PEDLÄR0, 100 poäng
Kursgrupp: 18ÅV3LÄR0K26BF
Kurstid: 19 mars - 25 maj, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: 18ÅV8HAL0K26BF
Kurstid: 6 augusti - 12 oktober, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: 18ÅV8SPE01K15BF
Kurstid: 6 augusti - 12 oktober, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Barns lärande och växande
PEDBAS0, 100 poäng
Kursgrupp: 18ÅV10BAS0K26BF
Kurstid: 15 oktober - 21 december, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0, 200 poäng
Kursgrupp: 18ÅV10PEA0K15BF
Kurstid: 15 oktober - 21 december, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
GY - Barnskötare C-nivå med Gymnasiearbete, distans, start 2017-10-16, MED10BFDGB
MedLearn AB
16 oktober 2017 - 8 april 2018, 25 veckor
Studiestödspoäng: 500

Förkunskaper
Barnskötare/Elevassistent A+B nivå. Om du har läst på annan skola, hjälper vi dig med studieplanen

Målgrupp
I denna fördjupning ingår fyra veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under APL följer du handledarens schema vilket kan innebära någon kväll eller helg. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 08-6628450 eller info@medlearn.se

Ingående kurser

Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S, 100 poäng
Kursgrupp: MED1710AKI0SDGBS10
Kurstid: 16 oktober 2017 - 8 april 2018, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
Skapande verksamhet
PEGSKP0, 100 poäng
Kursgrupp: MED1710SKP0DGBS10
Kurstid: 16 oktober 2017 - 8 april 2018, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
Dramapedagogik
PEGDRA0, 100 poäng
Kursgrupp: MED1710DRA0DGBS10
Kurstid: 16 oktober 2017 - 8 april 2018, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0, 100 poäng
Kursgrupp: MED1710ETN0DGBS10
Kurstid: 16 oktober 2017 - 8 april 2018, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete Barn och Fritid
GYARBF, 100 poäng
Kursgrupp: MED1710BFDGBS10
Kurstid: 16 oktober 2017 - 8 april 2018, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
GY - Barnskötare C-nivå med Gymnasiearbete, klassrum, start 2017-10-16, MED10BFKGB
MedLearn AB
16 oktober 2017 - 8 april 2018, 25 veckor
Studiestödspoäng: 500

Förkunskaper
Barnskötare/Elevassistent A+B nivå. Om du har läst på annan skola, hjälper vi dig med studieplanen

Målgrupp
I denna fördjupning ingår fyra veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under APL följer du handledarens schema vilket kan innebära någon kväll eller helg. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 08-6628450 eller info@medlearn.se

Ingående kurser

Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S, 100 poäng
Kursgrupp: MED1710AKI0SKGBS10
Kurstid: 16 oktober 2017 - 8 april 2018, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
Skapande verksamhet
PEGSKP0, 100 poäng
Kursgrupp: MED1710SKP0KGBS10
Kurstid: 16 oktober 2017 - 8 april 2018, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
Dramapedagogik
PEGDRA0, 100 poäng
Kursgrupp: MED1710DRA0KGBS10
Kurstid: 16 oktober 2017 - 8 april 2018, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0, 100 poäng
Kursgrupp: MED1710ETN0KGBS10
Kurstid: 16 oktober 2017 - 8 april 2018, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete Barn och Fritid
GYARBF, 100 poäng
Kursgrupp: MED1710BFKGBS10
Kurstid: 16 oktober 2017 - 8 april 2018, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
GY - Barnskötare C-nivå, distans, start 2017-10-16, MED10BFDBS
MedLearn AB
16 oktober 2017 - 4 mars 2018, 20 veckor
Studiestödspoäng: 400

Förkunskaper
Barnskötare/Elevassistent A+B nivå. Om du har läst på annan skola, hjälper vi dig med studieplanen

Målgrupp
I denna fördjupning ingår fyra veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under APL följer du handledarens schema vilket kan innebära någon kväll eller helg. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 08-6628450 eller info@medlearn.se

Ingående kurser

Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S, 100 poäng
Kursgrupp: MED1710AKI0SDBS10
Kurstid: 16 oktober 2017 - 4 mars 2018, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Skapande verksamhet
PEGSKP0, 100 poäng
Kursgrupp: MED1710SKP0DBS10
Kurstid: 16 oktober 2017 - 4 mars 2018, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Dramapedagogik
PEGDRA0, 100 poäng
Kursgrupp: MED1710DRA0DBS10
Kurstid: 16 oktober 2017 - 4 mars 2018, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0, 100 poäng
Kursgrupp: MED1710ETN0DBS10
Kurstid: 16 oktober 2017 - 4 mars 2018, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
GY - Barnskötare C-nivå, klassrum, start 2017-10-16, MED10BFKBS
MedLearn AB
16 oktober 2017 - 4 mars 2018, 20 veckor
Studiestödspoäng: 400

Förkunskaper
Barnskötare/Elevassistent A+B nivå. Om du har läst på annan skola, hjälper vi dig med studieplanen

Målgrupp
I denna fördjupning ingår fyra veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under APL följer du handledarens schema vilket kan innebära någon kväll eller helg. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 08-6628450 eller info@medlearn.se

Ingående kurser

Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S, 100 poäng
Kursgrupp: MED1710AKI0SKBS10
Kurstid: 16 oktober 2017 - 4 mars 2018, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Skapande verksamhet
PEGSKP0, 100 poäng
Kursgrupp: MED1710SKP0KBS10
Kurstid: 16 oktober 2017 - 4 mars 2018, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Dramapedagogik
PEGDRA0, 100 poäng
Kursgrupp: MED1710DRA0KBS10
Kurstid: 16 oktober 2017 - 4 mars 2018, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0, 100 poäng
Kursgrupp: MED1710ETN0KBS10
Kurstid: 16 oktober 2017 - 4 mars 2018, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
GY - Barnskötare/Elevassistent A+B-nivå, distans, start 2017-10-16, MED10BFDBF
MedLearn AB
16 oktober 2017 - 5 augusti 2018, 42 veckor
Studiestödspoäng: 900

Förkunskaper
Svenska/svenska som andraspråk grund

Målgrupp
Baskurserna riktar sig till dig som vill ta första steget mot en anställning som barnskötare/elevassistent. Distans innebär att du träffar din mentor och lärare vid inskrivning och registrering. Alla prov genomförs i skolans lokaler. Du är välkommen att delta vid skolans studieverkstäder och temadagar. Observera att vissa praktiska övningsmoment är obligatoriska. För att studera på distans bör du ha datorvana samt tillgång till dator och internet. I baskursen ingår fem veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Under APL följer du handledarens schema vilket kan innebära någon kväll eller helg. Efter basen väljer du en fördjupning: pedagogisk verksamhet eller specialpedagogiskt arbete. För att få anställning som barnskötare/elevassistent krävs att du har minst 1300 poäng. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 08-6628450 eller info@medlearn.se

Ingående kurser

Barns lärande och växande
PEDBAS0, 100 poäng
Kursgrupp: MED1710BAS0DBF10
Kurstid: 16 oktober - 24 december, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0, 100 poäng
Kursgrupp: MED1710PED0DBF10
Kurstid: 16 oktober - 24 december, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Kommunikation
PEDKOU0, 100 poäng
Kursgrupp: MED181KOU0DBF10
Kurstid: 8 januari - 18 mars, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0, 200 poäng
Kursgrupp: MED181PEA0DBF10
Kurstid: 8 januari - 18 mars, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: MED183HAL0DBF10
Kurstid: 19 mars - 27 maj, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0, 100 poäng
Kursgrupp: MED183PED0DBF10
Kurstid: 19 mars - 27 maj, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Människors miljöer
PEDMÄI0, 100 poäng
Kursgrupp: MED185MÄI0DBF10
Kurstid: 28 maj - 5 augusti, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Lärande och utveckling
PEDLÄR0, 100 poäng
Kursgrupp: MED185LÄR0DBF10
Kurstid: 28 maj - 5 augusti, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
GY - Barnskötare/Elevassistent A+B-nivå, klassrum, start 2017-10-16, MED10BFKBF
MedLearn AB
16 oktober 2017 - 5 augusti 2018, 42 veckor
Studiestödspoäng: 900

Förkunskaper
Svenska/svenska som andraspråk grund

Målgrupp
Baskurserna riktar sig till dig som vill ta första steget mot en anställning som barnskötare/elevassistent. I baspaketet ingår fem veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under APL följer du handledarens schema vilket kan innebära någon kväll eller helg. Efter basen väljer du en fördjupning: pedagogisk verksamhet eller specialpedagogiskt arbete. För att få anställning som barnskötare/elevassistent krävs att du har minst 1300 poäng. Detta kurspaket erbjuds på vår skola i Nacka. Schema får du vid kursstart. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 08-6628450 eller info@medlearn.se

Ingående kurser

Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0, 100 poäng
Kursgrupp: MED1710PED0KBF10
Kurstid: 16 oktober - 24 december, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Barns lärande och växande
PEDBAS0, 100 poäng
Kursgrupp: MED1710BAS0KBF10
Kurstid: 16 oktober - 24 december, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0, 200 poäng
Kursgrupp: MED181PEA0KBF10
Kurstid: 8 januari - 18 mars, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Kommunikation
PEDKOU0, 100 poäng
Kursgrupp: MED181KOU0KBF10
Kurstid: 8 januari - 18 mars, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0, 100 poäng
Kursgrupp: MED183PED0KBF10
Kurstid: 19 mars - 27 maj, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: MED183HAL0KBF10
Kurstid: 19 mars - 27 maj, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Lärande och utveckling
PEDLÄR0, 100 poäng
Kursgrupp: MED185LÄR0KBF10
Kurstid: 28 maj - 5 augusti, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Människors miljöer
PEDMÄI0, 100 poäng
Kursgrupp: MED185MÄI0KBF10
Kurstid: 28 maj - 5 augusti, 10 veckor
Centralt kursinnehåll