Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad.
Söker...
472 kurspaket
GY Barn- och fritid, barnskötare, AB-nivå, Distans, LER4BFDISÖ
Lernia Utbildning AB
6 augusti 2018 - 30 juni 2019, 45 veckor
Studiestödspoäng: 900

Förkunskaper
Svenska eller Svenska som andraspråk grundläggande.<br />

Målgrupp
Utbildningsplats, SÖDERTÄLJE, Utbildningen omfattar 900 poäng och ger dig grundkunskaperna att arbeta som barnskötare inom barn- och ungdomsverksamhet eller som elevassistent inom skol- och fritidsverksamhet. Efter grundutbildningen väljer du en fördjupning som Barnskötare (400 poäng) eller Elevassistent (400 poäng). Som barnskötare/elevassistent spelar du en av huvudrollerna i många barns uppväxtmiljö. Barnskötare står för omsorgspedagogiken inom t.ex. förskolan. Du får kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov, rättigheter samt pedagogik för att kunna utföra de arbetsuppgifter som förekommer inom de olika verksamheterna. I kurserna ingår både fältstudier och arbetsförlagt lärande (APL)<br/><br/>

Ingående kurser

Människors miljöer
PEDMÄI0, 100 poäng
Kursgrupp: LER184MÄI0DIP418BSSÖ
Kurstid: 6 augusti - 9 september, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Lärande och utveckling
PEDLÄR0, 100 poäng
Kursgrupp: LER184LÄR0DIP418BSSÖ
Kurstid: 10 september - 14 oktober, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Kommunikation
PEDKOU0, 100 poäng
Kursgrupp: LER185KOU0DIP418BSSÖ
Kurstid: 15 oktober - 18 november, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: LER185HAL0DIP418BSSÖ
Kurstid: 19 november - 23 december, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0, 100 poäng
Kursgrupp: LER191PED0DIP418BSSÖ
Kurstid: 7 januari - 10 februari, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: LER191SPE01DP418BSSÖ
Kurstid: 11 februari - 17 mars, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0, 100 poäng
Kursgrupp: LER192PEG0DIP418BSSÖ
Kurstid: 18 mars - 21 april, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0, 100 poäng
Kursgrupp: LER192ETN0DIP418BSSÖ
Kurstid: 22 april - 26 maj, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0, 100 poäng
Kursgrupp: LER193GRD0DIP418BSSÖ
Kurstid: 27 maj - 30 juni, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Barn och fritid, Barnskötare, nivå C Elevassistent - Klassrum - aug-18, 18ÅV8BFCK
Åsö Vuxengymnasium
6 augusti - 21 december, 20 veckor
Studiestödspoäng: 400
Barn och fritid, Barnskötare, nivå C Elevassistent - Klassrum - aug-18

Förkunskaper
Barnskötare, nivå A och B

Målgrupp
Barnskötarutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med barn och ungdomar inom förskola, skola och fritidsverksamhet. Under utbildningen läser du bland annat kurser som Pedagogiskt ledarskap, Lärande och utveckling och Specialpedagogik. I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du får pröva dina kunskaper på riktigt i en barngrupp på en förskola eller skola. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som barnskötare, elevassistent eller personlig assistent för barn och ungdomar. Som barnskötare, elevassistent och personlig assistent för barn och ungdomar är din uppgift att ge barn och ungdomar en trygg och stimulerande tillvaro. Detta arbete kan omfatta allt från att leka, skapa, idrottsaktiviteter och friluftsliv till matservering och att hålla kontakt me

Ingående kurser

Dramapedagogik
PEGDRA0, 100 poäng
Kursgrupp: 18ÅV8DRA0K15BF
Kurstid: 6 augusti - 12 oktober, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Skapande verksamhet
PEGSKP0, 100 poäng
Kursgrupp: 18ÅV8SKP0K26BF2
Kurstid: 6 augusti - 12 oktober, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 2
SPCSPE02, 100 poäng
Kursgrupp: 18ÅV10SPE02K15BF
Kurstid: 15 oktober - 21 december, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Naturguidning 1
NAGNAT01, 100 poäng
Kursgrupp: 18ÅV10NAT01K26BF
Kurstid: 15 oktober - 21 december, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Byggnadsplåtslagare Mars 18, LER2PLÅB18
Lernia Utbildning AB
19 mars 2018 - 27 oktober 2019, 72 veckor
Studiestödspoäng: 1800
Denna utbildning är inte längre sökbar
Startar ej

Förkunskaper
Grundskolekompetens: Svenska/svenska som andraspråk

Målgrupp
Målet med utbildningen är att ge kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna utföra plåtarbete och att få en anställning inom yrkesområdet byggnadsplåtslagare i byggbranschen. Vi varvar teori och praktik. APL ingår i utbildningen.

Ingående kurser

Bygg och anläggning 1
BYGBYG01, 200 poäng
Kursgrupp: LER182BYG01KBYB
Kurstid: 19 mars - 1 juli, 15 veckor
Centralt kursinnehåll
Bygg och anläggning 2
BYGBYG02, 200 poäng
Kursgrupp: LER182BYG02KBYB
Kurstid: 19 mars - 1 juli, 15 veckor
Centralt kursinnehåll
Servicekunskap
FÖSSEV0, 100 poäng
Kursgrupp: LER184SEV0KBYB
Kurstid: 6 augusti - 23 december, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Plåtslageriprocessen
PLÅPLS0, 200 poäng
Kursgrupp: LER184PLS0KBYB
Kurstid: 6 augusti - 23 december, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Plåtslageri – grunder
PLÅPLÅ0, 100 poäng
Kursgrupp: LER184PLÅ0KBYB
Kurstid: 6 augusti - 23 december, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Ventilationsplåtslageri 1
VENVET01, 100 poäng
Kursgrupp: LER184VET01KBYB
Kurstid: 6 augusti - 23 december, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Byggnadsplåtslageri 1
PLTBYG01, 200 poäng
Kursgrupp: LER191PBYG01KBYB
Kurstid: 7 januari - 30 juni, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
Byggnadsplåtslageri 2
PLTBYG02, 200 poäng
Kursgrupp: LER191PBYG02KBYB
Kurstid: 7 januari - 30 juni, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
Plåtslageri – svetstekniker
PLTPLT0, 100 poäng
Kursgrupp: LER191PLT0KBYB
Kurstid: 7 januari - 30 juni, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
Kulturplåtslageri
PLTKUU0, 100 poäng
Kursgrupp: LER191KUU0KBYB
Kurstid: 7 januari - 30 juni, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete Bygg och Anläggning
GYARBA, 100 poäng
Kursgrupp: LER194GYARBAKBYB
Kurstid: 5 augusti - 27 oktober, 12 veckor
Centralt kursinnehåll
Lättbyggnadsteknik
PLTLÄT0, 200 poäng
Kursgrupp: LER194LÄT0KBYB
Kurstid: 5 augusti - 27 oktober, 12 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Fastighetstekniker, Mars 18, Lärling , LER2LÄFB18
Lernia Utbildning AB
19 mars 2018 - 17 mars 2019, 44 veckor
Studiestödspoäng: 1050
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
Grundskolekompetens: Svenska/svenska som andraspråk

Målgrupp
Utbildningen är framtagen tillsammans med branschen, Skolverket och Lernia. Målet med utbildningen är att ge kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta som fastighetstekniker. Största delen av utbildningen befinner du dig på en arbetsplats inom det aktuella yrkesområdet

Ingående kurser

Orienteringskurs ämnesintroduktion
KGYORI11C, 50 poäng
Kursgrupp: LER182KGYORI11CLÄRFB
Kurstid: 19 mars - 1 april, 2 veckor
Verktygs- och materialhantering
VEKVEK0, 100 poäng
Kursgrupp: LER182VEK0LÄRFB
Kurstid: 2 april - 24 juni, 12 veckor
Centralt kursinnehåll
Fastighetsförvaltning
FAFFAS0, 100 poäng
Kursgrupp: LER182FAF0LÄRFB
Kurstid: 2 april - 24 juni, 12 veckor
Centralt kursinnehåll
Systemuppbyggnad
SYSSYT0, 100 poäng
Kursgrupp: LER182SYT0LÄRFB
Kurstid: 2 april - 24 juni, 12 veckor
Centralt kursinnehåll
Servicekunskap
FÖSSEV0, 100 poäng
Kursgrupp: LER182SEV0LÄRFB
Kurstid: 2 april - 24 juni, 12 veckor
Centralt kursinnehåll
Fastighetsservice – VVS
FASFAE0, 100 poäng
Kursgrupp: LER184FAE0LÄRFB
Kurstid: 6 augusti - 23 december, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Fastighetsautomation 1
FAIFAS01, 100 poäng
Kursgrupp: LER184FAS01LÄRFB
Kurstid: 6 augusti - 23 december, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Praktisk ellära
ELLPRA0, 100 poäng
Kursgrupp: LER184ELLP0LÄRFB
Kurstid: 6 augusti - 23 december, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Elkraftteknik
ELRELF0, 100 poäng
Kursgrupp: LER184ELF0LÄRFB
Kurstid: 6 augusti - 23 december, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Värmelära
SYSVÄM0, 100 poäng
Kursgrupp: LER191VÄM0LÄRFB
Kurstid: 7 januari - 17 mars, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Fastighetsservice – byggnader
FASFAS0, 100 poäng
Kursgrupp: LER191FAS0LÄRFB
Kurstid: 7 januari - 17 mars, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Golvläggare mars 18 , LER2GOLB18
Lernia Utbildning AB
19 mars 2018 - 27 oktober 2019, 72 veckor
Studiestödspoäng: 1800
Denna utbildning är inte längre sökbar
Startar ej

Förkunskaper
Grundskolekompetens: Svenska/svenska som andraspråk

Målgrupp
Målet med utbildningen är att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna arbeta som golvläggare och få en anställning inom yrkesområdet. Vi varvar teori och praktik. APL ingår i utbildningen.

Ingående kurser

Bygg och anläggning 1
BYGBYG01, 200 poäng
Kursgrupp: LER182BYG01KGB
Kurstid: 19 mars - 1 juli, 15 veckor
Centralt kursinnehåll
Bygg och anläggning 2
BYGBYG02, 200 poäng
Kursgrupp: LER182BYG02KGB
Kurstid: 19 mars - 1 juli, 15 veckor
Centralt kursinnehåll
Servicekunskap
FÖSSEV0, 100 poäng
Kursgrupp: LER184SEV0KGB
Kurstid: 6 augusti - 23 december, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 1
HUSHUS01, 100 poäng
Kursgrupp: LER184HUS01KGB
Kurstid: 6 augusti - 23 december, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnadsprocessen
HUSHUB0, 200 poäng
Kursgrupp: LER184HUB0KGB
Kurstid: 6 augusti - 23 december, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Golvläggning 1
GOLGOL01, 100 poäng
Kursgrupp: LER184GOL01KGB
Kurstid: 6 augusti - 23 december, 20 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 2
HUSHUS02, 200 poäng
Kursgrupp: LER191HUS02KGB
Kurstid: 7 januari - 30 juni, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 3 – ombyggnad
HUSHUS03, 200 poäng
Kursgrupp: LER191HUS03KGB
Kurstid: 7 januari - 30 juni, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
Golvläggning 2 – våtrum
GOLGOL02, 100 poäng
Kursgrupp: LER191GOL02KGB
Kurstid: 7 januari - 30 juni, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialyrken 1
HUBSPC01S, 100 poäng
Kursgrupp: LER191SPC01SKGB
Kurstid: 7 januari - 30 juni, 25 veckor
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete Bygg och Anläggning
GYARBA, 100 poäng
Kursgrupp: LER194GYARBAKGB
Kurstid: 5 augusti - 27 oktober, 12 veckor
Centralt kursinnehåll
Golvläggning 3 – trä och laminat
GOLGOL03, 200 poäng
Kursgrupp: LER194GOL03KGA
Kurstid: 5 augusti - 27 oktober, 12 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Nätverkstekniker, 25 veckor mars 18, LER2NÄTB18
Lernia Utbildning AB
19 mars - 21 oktober, 25 veckor
Studiestödspoäng: 700
Denna utbildning är inte längre sökbar
Startar ej

Förkunskaper
Grundskolekompetens: Svenska/svenska som andraspråk.

Målgrupp
Utbildningen är framtagen tillsammans med branschen, Skolverket och Lernia. Målet med utbildningen är att ge kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta som nätverkstekniker. Utbildningen ger den teoretiska BB1 behörigheten, samt fördjupning inom kommunikationsnät och data och media-nät. APL ingår.

Ingående kurser

Praktisk ellära
ELLPRA0, 100 poäng
Kursgrupp: LER182ELLP0KNÄTB
Kurstid: 19 mars - 24 juni, 14 veckor
Centralt kursinnehåll
Elkraftteknik
ELRELF0, 100 poäng
Kursgrupp: LER182ELF0KNÄTB
Kurstid: 19 mars - 24 juni, 14 veckor
Centralt kursinnehåll
Kommunikationsnät 1
INSKOM01, 100 poäng
Kursgrupp: LER182KOM01KNÄTB
Kurstid: 19 mars - 24 juni, 14 veckor
Centralt kursinnehåll
Kommunikationsnät 2
INSKOM02, 100 poäng
Kursgrupp: LER182KOM02KNÄTB
Kurstid: 19 mars - 24 juni, 14 veckor
Centralt kursinnehåll
Data- och medianät
ELRDAA0, 100 poäng
Kursgrupp: LER184DAA0KNÄTB
Kurstid: 6 augusti - 21 oktober, 11 veckor
Centralt kursinnehåll
Antenn- och kabel-TV-teknik
ELRANT0, 100 poäng
Kursgrupp: LER184ANT0KNÄTB
Kurstid: 6 augusti - 21 oktober, 11 veckor
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete El och Energi
GYAREE, 100 poäng
Kursgrupp: LER184GYAREEKNÄTB
Kurstid: 6 augusti - 21 oktober, 11 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Vård- och omsorg, undersköterska, C-nivå, Inriktning psykiatri, Distans, LER5PSDILI
Lernia Utbildning AB
15 oktober 2018 - 17 mars 2019, 20 veckor
Studiestödspoäng: 400

Förkunskaper
Grundpaket, motsvarande A- och B-nivå, 950 poäng

Målgrupp
Utbildningsplats, LILJEHOLMEN En inriktning för dig som vill arbeta inom psykiatri och socialpsykiatri. Du kan arbeta både inom landstinget psykiatriska enheter eller som till exempel boendestödjare inom kommunens verksamheter. Du får kunskap om olika psykiatriska diagnoser och hur samhällets omsorg fungerar för personer i behov av stöd. I kursen Psykiatri 2 ingår APL. Heltidsstudier omfattar 20 veckor.

Ingående kurser

Psykiatri 2
PSYPSY02, 200 poäng
Kursgrupp: LER185PSY02DP517PSLI
Kurstid: 15 oktober - 23 december, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0, 100 poäng
Kursgrupp: LER191SAM0DP517PSLI
Kurstid: 7 januari - 10 februari, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Rättspsykiatri
PSYRÄS0, 100 poäng
Kursgrupp: LER191RÄS0DP517PSLI
Kurstid: 11 februari - 17 mars, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Vård- och omsorg, undersköterska, C-nivå, Inriktning psykiatri, Distans, LER5PSDISÄ
Lernia Utbildning AB
15 oktober 2018 - 17 mars 2019, 20 veckor
Studiestödspoäng: 400

Förkunskaper
Grundpaket, motsvarande A- och B-nivå, 950 poäng

Målgrupp
Utbildningsplats, LILJEHOLMEN En inriktning för dig som vill arbeta inom psykiatri och socialpsykiatri. Du kan arbeta både inom landstinget psykiatriska enheter eller som till exempel boendestödjare inom kommunens verksamheter. Du får kunskap om olika psykiatriska diagnoser och hur samhällets omsorg fungerar för personer i behov av stöd. I kursen Psykiatri 2 ingår APL. Heltidsstudier omfattar 20 veckor.

Ingående kurser

Psykiatri 2
PSYPSY02, 200 poäng
Kursgrupp: LER185PSY02DP517PSSÄ
Kurstid: 15 oktober - 23 december, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0, 100 poäng
Kursgrupp: LER191SAM0DP517PSSÄ
Kurstid: 7 januari - 10 februari, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Rättspsykiatri
PSYRÄS0, 100 poäng
Kursgrupp: LER191RÄS0DP517PSSÄ
Kurstid: 11 februari - 17 mars, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Vård- och omsorg, undersköterska, C-nivå, Inriktning psykiatri, Distans, LER5PSDISÖ
Lernia Utbildning AB
15 oktober 2018 - 17 mars 2019, 20 veckor
Studiestödspoäng: 400

Förkunskaper
Grundpaket, motsvarande A- och B-nivå, 950 poäng

Målgrupp
Utbildningsplats, SÖDERTÄLJE,En inriktning för dig som vill arbeta inom psykiatri och socialpsykiatri. Du kan arbeta både inom landstinget psykiatriska enheter eller som till exempel boendestödjare inom kommunens verksamheter. Du får kunskap om olika psykiatriska diagnoser och hur samhällets omsorg fungerar för personer i behov av stöd. I kursen Psykiatri 2 ingår APL. Heltidsstudier omfattar 20 veckor.

Ingående kurser

Psykiatri 2
PSYPSY02, 200 poäng
Kursgrupp: LER185PSY02DP517PSSÖ
Kurstid: 15 oktober - 23 december, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0, 100 poäng
Kursgrupp: LER191SAM0DP517PSSÖ
Kurstid: 7 januari - 10 februari, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Rättspsykiatri
PSYRÄS0, 100 poäng
Kursgrupp: LER191RÄS0DP517PSSÖ
Kurstid: 11 februari - 17 mars, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Vård- och omsorg, undersköterska, C-nivå, Inriktning psykiatri, Klassrum, LER5PSKDLI
Lernia Utbildning AB
15 oktober 2018 - 17 mars 2019, 20 veckor
Studiestödspoäng: 400

Förkunskaper
Grundpaket, motsvarande A- och B-nivå, 950 poäng

Målgrupp
Utbildningsplats, LILJEHOLMEN En inriktning för dig som vill arbeta inom psykiatri och socialpsykiatri. Du kan arbeta både inom landstinget psykiatriska enheter eller som till exempel boendestödjare inom kommunens verksamheter. Du får kunskap om olika psykiatriska diagnoser och hur samhällets omsorg fungerar för personer i behov av stöd. I kursen Psykiatri 2 ingår APL. Heltidsstudier omfattar 20 veckor.

Ingående kurser

Psykiatri 2
PSYPSY02, 200 poäng
Kursgrupp: LER185PSY02KP517PSLI
Kurstid: 15 oktober - 23 december, 10 veckor
Centralt kursinnehåll
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0, 100 poäng
Kursgrupp: LER191SAM0KP517PSLI
Kurstid: 7 januari - 10 februari, 5 veckor
Centralt kursinnehåll
Rättspsykiatri
PSYRÄS0, 100 poäng
Kursgrupp: LER191RÄS0KP517PSLI
Kurstid: 11 februari - 17 mars, 5 veckor
Centralt kursinnehåll