Skolor

Distans

Kurslokal:
Mora högskolecentrum

Postadress:
Kristinebergsgatan 8-10
79280 Mora

Besöksadress:
Kyrkogatan 5F (ingång mot gågatan)

Telefon
0250-260 00

E-post

Skolans webbplats
www.moravuxenutbildning.se

Mora vuxenutbildning - Grundläggande nivå

Kurslokal:
Mora gymnasium, Orsa Lärcentrum

Postadress:
Mora vuxenutbildning
79280 Mora

Besöksadress:
Kristinebergsgatan 8-10

Telefon
0250-260 00

E-post

Skolans webbplats
www.moravuxenutbildning.se

Mora vuxenutbildning - Gymnasial nivå

Kurslokal:
Mora gymnasium, Orsa Lärcentrum

Postadress:
Mora vuxenutbildning
79280 Mora

Besöksadress:
Kristinebergsgatan 8-10

Telefon
0250-260 00

E-post

Skolans webbplats
www.moravuxenutbildning.se

Mora vuxenutbildning - SFI

Kurslokal:
Mora gymnasium, Orsa Lärcentrum, Älvdalens utbildningscentrum

Postadress:
Mora vuxenutbildning
79280 Mora

Besöksadress:
Kristinebergsgatan 8-10

Telefon
0250-260 00

E-post

Skolans webbplats
www.moravuxenutbildning.se