Frågor & svar

Varför ska jag logga in med e-legitimation?
Loggar du in med e-legitimation sparas uppgifterna du lägger in, och du kan, om du behöver, logga in och ändra dina uppgifter. Du kan också ladda upp betyg och intyg som du behöver för att söka kurser, och se vilka kurser du läst tidigare här i Mora.

Du får också hjälp med att göra en studieplan, och planera för slutbetyg. Dessutom finns flera nyttiga länkar, tester och övningar som hjälper dig när du planerar dina studier.

Att skaffa e-legitimation är gratis.
Vem får studera inom Mora vuxenutbildning?
  • Du som är folkbokförd i Mora, Orsa eller Älvdalens kommuner.
  • Du som fyller 20 år under året får börja studera fr o m den 1 juli
  • Du som är under 20 år och har slutbetyg/gymnasieexamen från ett nationellt program på gymnasieskolan.
  • Du som har annat modersmål än svenska måste ha godkänd sfi (godkänd kurs D) eller motsvarande kunskaper i svenska.
Kan jag läsa i Mora om jag bor i en annan kommun?
Om du är folkbokförd i annan kommun än Mora, Orsa eller Älvdalen och vill läsa kurser på gymnasial nivå ska du skriva ut och skicka din ansökan direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun som måste godkänna kurserna du sökt. Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun skall yttra sig.
Får jag läsa om kurser för att höja mina betyg?
Får jag läsa om kurser för att höja mina betyg?

Fr o m januari 2007 är det inte längre möjligt att läsa om kurser med betyg G eller högre. För att höja betyg hänvisas du att göra prövning. Anmälningsblankett, prövningstider samt råd och riktlinjer för kurserna finns på www.moravuxenutbildning.se
Kan jag anmäla mig till kurser efter sista ansökningsdag?
Nej, det finns inga restplatser. Vuxenutbildningen i Mora har fyra intagningsperioder/år. Efter sista ansökningsdag till gymnasiala och grundläggande kurser är du istället välkommen att söka till nästa period.

Söker du till sfi finns det ingen sista ansökningsdag. Du kan söka när som helst under året och starta dina studier så snart en plats/kursstart kan erbjudas.
Kan jag göra andrahandsval av kurser?
Nej, du gör endast förstahandsval av kurser/kurspaket. Om någon av dina sökta kurser skulle bli inställd får du särskilt besked om detta från Mora vuxenutbildning. Tillsammans med beskedet medföljer information om alternativa skolor för de inställda kurserna. Du gör alltså ett eventuellt andrahandsval i efterhand.
Kan jag söka kurser hos flera olika skolor?
Du kan söka till kurser hos flera olika skolor, du kan dock inte söka samma kurs hos olika skolor, dvs göra "andrahandsval". Om du söker kurser hos flera olika skolor behöver du bara göra en ansökan. Du kan söka till flera perioder på samma ansökan.
Kan jag söka flera kurspaket?
Nej, du kan bara ansöka till ett kurspaket, dvs göra ett förstahandsval.
Hur mycket behöver jag läsa för att få heltidsstudier?
Det beror på hur många poäng dina kurser omfattar och under hur många veckor du kommer att studera.

Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

StudietaktPoäng per vecka
100%20
75%15 - 19
50%10 - 14
Kostar det något att studera?
All undervisning hos alla skolor inom Mora vuxenutbildning är kostnadsfri.
Kurslitteratur som används i undervisningen och kopieringsavgift bekostar du själv.
När får jag besked om jag kommit med på sökta kurser?
Antagningsbesked till kurser skickas till dig senast 1 vecka före kursstart. Beskeden skickas ut från den skola du sökt om du blivit antagen till sökta kurser. Skulle du inte vara behörig eller om någon av dina sökta kurser blivit inställd får du särskilt besked om detta från Mora Vuxenutbildning. Du hittar information om din ansökan genom att logga in och gå till översikten