Frågor & svar

Vem får studera inom vuxenutbildning?
* Du som är folkbokförd i Mönsterås kommun
* Du som fyller 20 år under året får börja studera fr o m den 1 juli
* Du som är under 20 år och har en examen eller ett studiebevis från gymnasieskolan
Får jag läsa om kurser för att höja mina betyg?
Det är inte möjligt att läsa om kurser med betyg G/E eller högre. För att höja betyg hänvisas du en göra prövning.
Blanketter till detta finner du i expeditionen på Komvux Mönsterås.
Kan jag läsa via Komvux Mönsterås om jag bor i en annan kommun?
Om du är folkbokförd i annan kommun och vill läsa kurser på gymnasial nivå ska du skriva ut och skicka din ansökan direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun som måste godkänna din ansökan. Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun skall yttra sig.
Kan jag anmäla mig till kurser efter sista ansökningsdag?
Vi tar emot sena ansökningar, du kan bli antagen i mån av plats.
Hur mycket behöver jag läsa för att få heltidsstudier?
Det beror på hur många poäng dina kurser omfattar och under hur många veckor du kommer att studera.

Alla kurser inom gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

StudietaktPoäng per vecka
100%20
75%15 - 19
50%10 - 14


Mer info finns på CSN
Var gör jag min ansökan för Svenska för Invandrare
En bit in i registreringsprocessen "Ansök Här" kommer frågeställning rörande din eventuella ansökan för SFI
Kostar det något att studera?
All undervisning är kostnadsfri.
Kurslitteratur som används i undervisningen och kopieringsavgift bekostar du själv.
Vem får söka CSN?
Du som läser 50% eller mer har rätt att söka CSN.
För att räknas som heltidstuderande måste du läsa minst 100 poäng under en fem veckor period.
När får jag besked om jag kommit med på sökta kurser?
Antagningsbesked till kurser skickas till dig senast en vecka före kursstart. Skulle du inte vara behörig eller om någon av dina sökta kurser blivit inställd får du särskilt besked om detta från Komvux Mönsterås. Du hittar information om din ansökan genom att logga in på Mina sidor och gå till översikten.
Vad betyder de olika kursbeteckningarna?
GR betyder att det är en utbildning på grundläggande nivå.
GY betyder att det är en utbildning på gymnasial nivå.
Hur behandlas mina personuppgifter?
De uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna registreras och hanteras i vuxenutbildningens studerandehanteringssystem. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. Vi hämtar din adress från folkbokföringsregistret och de uppgifter du lämnar kommer att hanteras på Komvux Mönsterås. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter.
När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta vuxenutbildningen innan du skapar ett konto och gör en ansökan.