• Antagning till kurser med start 20/11 påbörjas v.45.
Det finns nu möjlighet att söka kurspaket där det finns lediga platser eller få reserver. Kurserna kommer att vara sökbara så länge det finns platser eller tom fredagen 20/10.
Ansökan: 25/10-15/11, kursstart 8/1 (Pauli)
Ansökan: 25/10-15/11, kursstart 15/1 (Miroi)
Distanskurser på Miroi med start 20/11 är sökbara 25/9 - 16/10. Du kan söka och bli antagen till max 400 poäng.
Kompletteringar måste vara oss tillhanda senast 20/10.
Obs! om du vill ha en senare kursstart skall du inte söka nu utan avvakta till den kursstart som passar dig.
Om du sökt och inte får plats till ovanstående kursstart måste du göra en ny ansökan.

Betyg/intyg skickas till:
Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen
Vuxantagningen
205 80 Malmö
eller
lämnas i brevlådan/receptionen på Storgatan 20
Viktigt om validering

Inom Komvux Malmö går validering till så att man ansöker om att få gå en utbildning (kurspaket) inom det yrkesområde man har kunskap om/vill validera inom. Har du kunskaper inom kurserna som ingår i kurspaketet kan dina kunskaper valideras och din totala utbildningstid blir då kortare.
Undantag finns inför valideringsstart oktober inom Vård och Omsorg. Kontakta valideringsanordnare Universitetsholmen.

Läs mer på Validering
Ansökningsperiod är den 25/10-15/11
  • Vem kan söka?

    Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har ett slutbetyg/examensbevis från gymnasieskolan. Är du skriven i annan kommun ansöker du via vår hemsida men lämnar din ansökan till Komvux i din hemkommun.

    Frågor & Svar

  • Vad kan jag läsa?

    Vi erbjuder ett brett urval av kurser på grundläggande och gymnasienivå. Du kan också läsa en yrkesutbildning inom ett flertal område.