Frågor & Svar

Hur funkar kösystemet?
Du ställs i kö från det datum vi tar emot din anmälan och antagning sker i datumordning. Du står kvar i kön tills att du fått en plats på musikskolan. Detta innebär att du inte behöver söka på nytt inför varje läsår. Du får stå i kö till ett instrument eller till sångundervisning, även om du vid ansökningstillfället inte har rätt ålder. Du kan stå i kö till fler än ett instrument. Undantag från antagningsrutinen sker endast i de fall vi får avhopp under pågående termin. Om du tackar nej till erbjuden plats har du rätt att stå kvar i kön till och med nästa läsårsstart.
Vi uppmanar alla att ge instrumentet en riktig chans med minst en termins undervisning. Därför kan man inte byta eller starta med ytterligare instrument under den första terminen.
* Nyanmälan av vuxenelever sker endast i mån av plats.
Hur mycket kostar våra kurser?
Terminsavgiften för de flesta av våra kurser är 500kr/elev och termin. En vuxen (som fyllt 21 år) betalar 900 kr.
Behöver du hyra ett instrument (stråk- och blåsinstrument) kostar det 400 kr/termin.
När blir jag betalningsskyldig?
När du har fått en plats hos oss får man först gå på två "prova på"-lektioner, väljer du att fortsätta efter detta blir du betalningsskyldig för hela terminen.
Vi återbetalar inte avgiften om kursen avslutas efter påbörjad undervisning och vi gör inga reduceringar om undervisningen påbörjas under terminens gång.
När betalar vi?
Musikskolan och EstradLjusdal skickar ut faktura terminsvis i mitten på terminen.
Vad innebär syskonrabatt?
Våra kurser är från och med det tredje syskonet gratis.
Det innebär att i en syskonskara kan en gå på t.ex. teater, en på dans och det tredje spelar då gitarr gratis.
En fjärde kan gå på keramik kostnadsfritt, och så vidare, i vilken kombination som helst.
Gäller det även hyra av instrument?
Nej, det gäller endast terminsavgiften. Hyrda instrument debiteras med 400 kronor per termin.
Hur anmäler jag frånvaro?
Vid frånvaro ska alltid din lärare/ledare alternativt musikskolans eller Slottehubbens expedition kontaktas.
Frånvaro som beror på dig eller din skola (t.ex. sjukdom, friluftsdagar, med mera) ersätts inte av musikskolan.
Vad händer om läraren är sjuk?
Vid inställda lektioner skickar vi ut ett sms med besked om inställd lektion.
Kulturskolan vikariesätter inte de första tillfällena för terminen som läraren blir sjuk eller har förhinder att genomföra lektionen. Om det skulle bli fler tillfällen försöker vi att ordna vikarie, men lyckas inte alltid.

Behöver jag anmäla mig till varje termin?
Nej, från det att du blivit antagen är du inskriven tills du säger upp din plats via lärare/ledare eller musikskolans/Slottehubbens expedition.
Du kan när som helst logga in på e-tjänsten och se dina val och göra nya val.
Hur säger jag upp min plats?
Faktura utgår terminsvis tills dess att platsen sägs upp av vårdnadshavare till lärare/ledare eller musikskolans/Slottehubbens expedition. Vid uppsägning av plats under terminens gång, efter "prova på"-lektionerna, får du betala hela terminsavgiften.
Varför byter ni system?
Inom hela Ljusdals kommun utvecklar vi just nu många olika e-tjänster. E-tjänster för oss på Musikskolan och EstradLjusdal är en del av det. Vi bygger e-tjänster för att öka servicen till alla som bor i kommunen.
Med e-tjänsterna kan du t.ex. göra ansökningar och förändringar till oss även på kvällar, nätter och helger via en säker anslutning.
Vad behövs för att använda e-tjänsten?
För att använda e-tjänsten behöver du svenskt personnummer, en internetanslutning och ett BankID.
Du behöver också ha en dator, surfplatta eller en smart mobiltelefon.
Var får jag hjälp med e-tjänsten?
Musikskolans Expedition kan hjälpa dig med e-tjänsten och i vissa fall hjälpa till att ansöka manuellt. Det går även att ringa till Slottehubbens infodisk men Musikskolans Expedition kan hjälpa dig med det mesta, även Estrads kurser.

musikskolan@ljusdal.se
0651-182 01

Det går fortfarande att ansöka i pappersform med våra talonger och posta in eller lämna till en musiklärare.