Vill du läsa på grundläggande nivå eller allmänna kurser på gymnasienivå. Så har vi :

Kursstart 10 juni Sista ansökningsdag 26 maj

Kursstart 15 juli Sista ansökningsdag 23 juni
OBS! KomVux har självstudier under v 30 och 31.

Kursstart 19 aug Sista ansökningsdag 4 aug
Just nu kan du söka till:
Vård- och omsorg
Kursstart från: 5 augusti 2019
Sista ansökningsdag: 31 maj 2019
Voms med spr.stöd 4P
Kursstart från: 5 augusti 2019
Sista ansökningsdag: 31 maj 2019
Vissa kurser har löpande antagning och är alltid sökbara.
Industri påbyggnad
Kursstart från: 19 augusti 2019
Sista ansökningsdag: 19 augusti 2019
VOMS enstakakurser
Kursstart från: 14 oktober 2019
Sista ansökningsdag: 27 september 2019
 • Vem kan söka?

  Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har ett slutbetyg/examensbevis från gymnasieskolan. Är du skriven i annan kommun ansöker du via din hemkommun. Har du skyddade personuppgifter söker du via vuxenvägledningen,

  mejl: vuxenvagledning@landskrona.se

  ---------------------------------------------------------------------------------------------


  Vård- och omsorgskurser


  Kurspaket på 10 veckor, 100% studietakt, endast ett paket åt gången: 

  1. Vård- och omsorgsarbete 1 200p

  2. Hälsopedagogik och Specialpedagogik 200p

  3. Vård- och omsorgsarbete 2 och Psykologi 200p

  4. Psykiatri och Etik och människans livsvillkor 200p

  5. Medicin 1 och Vårdpedagogik 250p

    

  --------------------------------------------------------------------------------------------- 


  Är jag antagen ?

  Du kan logga in och titta på "min sida". Här ser du information om hur långt din ansökan kommit. Här hittar du även ditt antagningsbrev.

  Frågor & Svar

 • Vad kan jag läsa?

  Vi erbjuder ett brett urval av kurser på grundläggande och gymnasienivå. Du kan också läsa en yrkesutbildning, enstaka kurser eller som lärling.

  Studier på Distans

  Under kursutbud hittar du även kurser på Distans.
  Hittar du inte den kurs du önskar så kontakta Studie och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen så
  hjälper de dig söka din kurs.
  mejl: vuxenvagledning@landskrona.se

  Studier på Flexdistans
  Det betyder att du läser på distans och samtidigt har tillgång till lärare för stöd och hjälp. Kurser på Flexdistans söker du hos Studie och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen.
  mejl: vuxenvagledning@landskrona.se

  Nyhet – kurspaket
  Om du vill studera samtliga delkurser på grundläggande nivå, istället för att söka en delkurs åt gången. Då väljer du kurspaket på ansökningssidan.

  Detta gäller grundläggande Matematik, Engelska och Svenska/Svenska som andraspråk .