Frågor & svar

Kan jag läsa i Landskrona stad om jag bor i en annan kommun?
Om du är folkbokförd i annan kommun och vill läsa kurser på gymnasial nivå ska du skriva ut och skicka din ansökan direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun som måste godkänna kurserna du sökt. Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun skall yttra sig.
Vem får studera inom Landskrona stads vuxenutbildning?

  • Du som är folkbokförd i Landskrona.
  • Du som fyller 20 år under året får börja studera fr o m den 15 augusti
  • Du som är under 20 år och har slutbetyg från gymnasieskolan.
  • Du som har annat modersmål än svenska måste ha godkänd sfi (godkänd kurs D) eller motsvarande kunskaper i svenska.

Kan jag anmäla mig till kurser efter sista ansökningsdag?
Ja, när det gäller klassundervisning kan ansökningstiden förlängas i mån av plats. När det gäller distans och semidistans och språkverkstaden, är du välkommen att söka till nästa antagningstillfälle. Under varje termin sker antagning vid fyra tillfällen.

Söker du till grundläggande nivå finns det ingen sista ansökningsdag. Du kan söka när som helst under året och starta dina studier så snart en plats/kursstart kan erbjudas.
Prövning?
Vuxenutbildningen i Landskrona ansvarar för alla prövningar. Anmälningsblankett, prövningstider samt råd och riktlinjer för kurserna finns på Klicka här
Kan jag söka kurser hos flera olika skolor?
Ja, Du kan söka till kurser hos flera olika skolor, du kan dock inte söka samma kurs hos olika skolor, dvs göra "andrahandsval". Om du söker kurser hos flera olika skolor behöver du bara göra en ansökan. Du kan söka till flera perioder på samma ansökan.
Kan jag söka flera kurspaket/utbildning?
Nej, du kan bara ansöka till ett kurspaket, dvs göra ett förstahandsval.
Kan jag göra andrahandsval av kurser?
Nej, du gör endast förstahandsval av kurser/kurspaket. Om någon av dina sökta kurser skulle bli inställd får du särskilt besked om detta från Vuxenutbildning Landskrona.
Hur mycket behöver jag läsa för att få heltidsstudier?
Det beror på hur många poäng dina kurser omfattar och under hur många veckor du kommer att studera.
Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

StudietaktPoäng per vecka
100%20
75%15 - 19
50%10 - 14

Vuxenvägledning, Borgmästargatan 16, hjälper dig i samband med ditt besök.
Kostar det något att studera?
All undervisning hos alla skolor inom Landskrona stads vuxenutbildning är kostnadsfri.
Kurslitteratur som används i undervisningen och kopieringsavgift bekostar du själv.
När får jag besked om jag kommit med på sökta kurser?
Antagningsbesked till kurser skickas till dig senast 1 vecka före kursstart. Beskeden skickas ut från den skola du sökt. Du kan även logga in och titta under "min sida". Här kan du följa din ansökan och se ditt antagningsbesked.