Välkommen till Kungsbacka kulturskola!

Vi hoppas att du ska gilla Kungsbacka kulturskola. Här får du möjlighet att med nyfikenhet och lust utvecklas inom musik, dans, konst, teater och film tillsamanns med våra lärare och andra elever.

Elever som är upp till 20 år och folkbokförda i Kungsbacka kommun, eller som går i grundskola i Kungsbacka, är välkomna till Kulturskolan. Ansökan kan göras tidigast i januari det året barnet uppnår rätt ålder. Om flera barn från samma hushåll deltar begränsas avgiften för tredje barnet till 50 procent. För ytterligare barn är det kostnadsfritt. Barnen ska vara folkbokfördas på samma adress men behöver inte vara biologiska syskon. Samma målsman undertecknar samtliga ansökningar. Elev som flyttar från annan kommun och som deltar i kommunal kulturskola där har förtur. 

Ansökan kan göras till 5 kurser varav högst två inom musik. De sökta ämnena får ingen prioriteringsordning. Anmälningsdatumet avgör placering i kön.

Lektionerna sker under eftermiddagar och kvällar centralt i Kungsbacka eller i skolor och andra lokaler runt om i kommunen. För varje ämne/instrument betalas en terminsavgift.

Antagning sker främst vid terminsstart, men även under läsåret om det blir lediga platser. Besked för höstterminen lämnas i slutet av juni för de elever som antagits.

Logga in

Här loggar du in med Bank-ID, klicka på min sida och följ instruktionerna. Se gärna över att det är rätt kontaktuppgifter till er.

Avgiftsregler

Läs mer om våra avgiftsregler här

Avsluta kurs

Vill ni säga upp er plats på Kulturskolan, klicka på min sida och logga in. Kicka sedan på hantera min kurser och välj den elev det gäller och klicka på avsluta kurs. Det är den som gjort anmälan (räkningsmottagaren) som måste logga in och avsluta kurser.