Frågor & svar

Vem får studera inom Vuxenutbildningen i Karlstad?
Du som är folkbokförd i Karlstads kommun.

  • Du som fyller 20 år under året får börja studera fr o m den 1 juli

  • Du som är under 20 år och har gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasieskolan.

Kan jag läsa i Karlstad om jag bor i en annan kommun?
Om du är folkbokförd i annan kommun än Karlstad och vill läsa kurser ska du skriva ut och skicka din ansökan direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun som måste godkänna kurserna du sökt. Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun skall yttra sig.
Vad gör jag om ni inte erbjuder en kurs eller utbildning som jag vill läsa?
Kontakta Vuxenutbildningens expedition för mer information.
E-post: vuxenutbildningen@karlstad.se
Telefon: 054-540 17 17
Får jag läsa om kurser för att höja mina betyg?
Det är inte möjligt att läsa om kurser med betyg G eller E eller högre. För att höja ett betyg kan du göra en prövning.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för alla prövningar inom vuxenutbildningen i Karlstad. Anmälningsblankett och prövningstider för kurserna finns på www.karlstad.se/vuxenutbildning
Kan jag anmäla mig till kurser efter sista ansökningsdag?
Kontakta studievägledare för mer information.
Kan jag söka flera kurspaket?
Ja, du kan ansöka till flera kurspaket, men skriv i ansökan vilket som är ditt förstahandsval.
Hur mycket behöver jag läsa för att få heltidsstudier?
Det beror på hur många poäng dina kurser omfattar och under hur många veckor du kommer att studera. Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

StudietaktPoäng per vecka
100%20
75%15 - 19
50%10 - 14


Observera att antalet veckor du kan läsa med studiemedel är begränsat. Antalet veckor beror på din tidigare skolbakgrund. Tidigare studieresultat kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel. För mer information kontakta CSN. 0771-27 60 00
Kostar det något att studera?
All undervisning inom Vuxenutbildningen är kostnadsfri.
Kurslitteratur och eventuellt övrigt material som används i undervisningen bekostar du själv.
När får jag besked om jag kommit med på sökta kurser?
Antagningsbesked till kurser skickas till dig via e-post före kursstart. Skulle du inte vara behörig eller om någon av dina sökta kurser blivit inställd får du särskilt besked om detta från Vuxenutbildningen. Du hittar information om din ansökan genom att logga in och gå till översikten.
Hur får jag mina betyg?
Betyg sätts efter avslutad kurs. Alla betyg registreras av expeditionen. Du beställer dina betyg på vår hemsida under rubriken Betyg. Tänk på att du själv måste skicka in dina betyg om du söker annan utbildning.
Vilka kurser ska jag söka?
Ifall du är osäker på vilka kurser som just du ska söka så ska du besöka
Vägledningstorget i huset Alen, Karlbergsgatan 2A och träffa en studie-och yrkesvägledare.

Öppettider: måndag och tisdag klockan 12.30 - 15.00
onsdag och torsdag klockan 10.00-12.00.
Ta med dig dina tidigare betyg.