Välkommen till
Kulturskolan Karlstad

Här skapas glädje och kreativitet!

På Kulturskolan får barn och ungdomar mellan 2 och 20 år prova att skapa tillsammans med andra. Vi erbjuder undervisning inom bild, dans, musik, teater, film och foto.
 
Mer information om Kulturskolans verksamhet, avgifter och övrig information finns på vår webbsida, karlstad.se/kulturskolan.

När du gjort din ansökan hör du från oss först när du blir erbjuden plats.
När du blivit antagen till en kurs har du din plats kvar tills du säger upp den. Önskar du avsluta din plats görs detta i e-tjänsten innan nästa termin påbörjas. Om du inte har för avsikt att fortsätta nästa läsår vill vi att du avslutar din plats innan vårterminens slut. Ingen avgift betalas tillbaka om en kurs avslutas under terminens gång.
Du säger upp platsen genom att klicka på Min sida, Hantera kurser och elevens namn.
 
Om ni har några frågor gällande ansökan kan ni kontakta vår expedition telefon 054-540 29 88 eller mejla till kulturskolan@karlstad.se

Kulturskolan i Karlstad tar endast emot elever skrivna i Karlstads kommun. Läs mer om ansökan här.Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras (GDPR).