Skolor

Kulturskolan Karlstad (KU)

Adress:
Kårgränd 2B
652 25  KARLSTAD

Besöksadress:
Kårgränd 2B

Telefon: 054-540 29 88

E-post: kulturskolan@karlstad.se

Hemsida: karlstad.se/kulturskolan

Huvuddelen av vår musikundervisning bedrivs Kulturskolan Klaraborg. Viss undervisning finns även på grundskolor runt om i kommunen.

Vi har vår bildundervisning i Gröna Villan, dans i Klaraborgs herrgård och teater i Järnet Gjuteriet Herrhagen och i Klaraborgs herrgård.