Kontakt

Om du har några frågor kring ansökan eller vår verksamhet kan du ta kontakt med Kulturskolans expedition.

Adress:             
                           Kårgränd 2B
                           652 25  KARLSTAD

Kontaktuppgifter: 
                           Kulturskolechef Kerstin Wallmyr
                           kerstin.wallmyr@karlstad.se

                           Expeditionen Anna Bergqvist
                           Telefon 054-540 29 88
                           kulturskolan@karlstad.se

Webbsida:          karlstad.se/kulturskolan