Kontakt

Musikskolan

Besöksadress: Erik Dahlbergsvägen 30A, Karlshamn

Tel 0454-813 90

musikskolan@utb.karlshamn.se

 

Kultur och biblioteks chef

Maria Sköldqvist

Tel 0454-812 31

maria.sköldqvist@karlshamn.se

 

Administratör

Eva Arnesson

Tel 0454-813 90

eva.arnesson@karlshamn.se