Frågor & svar

Vem får studera hos oss?

Vem får studera hos oss?
• Du som är folkbokförd i Hylte kommun.
• Du som fyller 20 år under året får börja studera fr.o.m den 1 juli
• Du som är under 20 år och har slutfört en gymnasieutbildning.

SFI ansökan

Var gör jag min ansökan för att läsa Svenska för Invandrare?
En bit in i registreringsprocessen "Ansök Här" kommer frågeställning rörande din eventuella ansökan för SFI.
Vem får läsa SFI?
För att få studera på SFI ska du vara folkbokförd i Hylte kommun och du ska ha fått ditt fullständiga personnummer. Du ska ha uppehållstillstånd och du ska vara minst 16 år.

Om jag bor i en annan kommun?

Kan jag läsa i Hylte om jag bor i en annan kommun?
Om du är folkbokförd i annan kommun än Hylte och vill studera hos oss ska du göra en ansökan här på webben med vilka kurser du vill studera. När du lämnat din ansökan ska du skriva ut och skicka den direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun som måste godkänna kurserna du sökt. Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun skall yttra sig.

Om jag vill studera i en annan kommun?

Kan jag läsa i en annan kommun än Hylte?
Om du vill studera i en annan kommun än Hylte skall du lämna in din ansökan direkt till den kommun där du vill studera. Därefter måste Hylte kommun godkänna din ansökan innan studierna kan påbörjas.

Sen anmälan

Kan jag anmäla mig till kurser efter sista ansökningsdag?
I undantagsfall kan efteranmälan förekomma. För mer information kontakta Studievägledarna.

Kostnader

Kostar det något att studera?
Undervisningen är kostnadsfri, men läromedel måste du betala själv. Kurslitteratur finns att köpa bland annat via internet.

Läsa om godkända kurser

Får jag läsa om kurser för att höja mina betyg?
Nej, det är inte möjligt att läsa om kurser med betyg G/E eller högre. För att höja betyg kan du göra en särskild prövning.

Validering

Vad är validering?
Vuxenutbildningen erbjuder dig som har kunskaper inom ett eller flera ämnen möjlighet att validera dina kunskaper. Då värderas dina kunskaper och jämförs sedan med vad som krävs för att få gymnasiebetyg. Detta sker vanligtvis genom särskild prövning, där både teoretiska och praktiska moment kan förekomma.

Prövning

Vad är särskild prövning?
Särskild prövning innebär att eleven tenterar av en hel kurs utan att delta i undervisning. Detta är även enda sättet att höja ett redan godkänt gymnasiebetyg.
Hur anmäler jag mig till en särskild prövning?
För att göra en särskild prövning skall du ansöka om det via ansökningswebben, precis som när du söker en vanlig kurs.

Dessa prövningar görs vid specifika datum som kommunen har bestämt.
Kostar det något att göra särskild prövning?
Ja, kostnaden för att göra särskild prövning är 500 kr per kurs och prövningsomgång. Avgiften ska vara inbetald senast en vecka före det att den särskilda prövningen ska genomföras.

Studieformer

På vilka olika sätt kan jag studera?
Vuxenutbildningen i Hylte erbjuder olika studieformer för olika kurser. Dessa olika studieformer är:

• Skolförlagd
• Flex
• Distans
Se även vår hemsida.

Hur kursen ges framgår av ansökningsformuläret.

Finansiering

CSN
Kurser inom grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning ger rätt till studiemedel, för mer info se CSN:s hemsida
Har du ersättning från annat håll?
Det är viktigt att du som har ersättning från annat håll än CSN när du vill börja studera på Vuxenutbildningen, tar kontakt med den eller de instanser som du får ersättning från, till exempel A-kassan. Detta för att få klarhet i om du får behålla ersättningen eller ej.

Studietakt

Vad räknas som halv/heltidsstudier
Det beror på hur många poäng dina kurser omfattar och under hur många veckor du kommer att studera. Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

Studietakt Poäng per vecka
100% 20
75% 15 - 19
50% 10 - 14

Studielängd

Hur lång tid tar en kurs?
Det beror på hur många poäng kursen har, samt vilken studietakt du läser den på. Exempelvis tar en kurs som är 100 poäng 10 veckor om den läses på halvtid, på motsvarande sätt tar kursen 20 veckor om den läses på kvartsfart.

Förlängning av kurs

Kan jag förlänga en kurs?
Nej, kurslängden bestäms av hur många poäng kursen omfattar och på vilken studietakt kursen ges.

Antagningsbesked

När får jag mitt antagningsbesked?
Antagningsbesked till kurser skickas till dig senast en vecka före kursstart. Skulle du inte vara behörig eller om någon av dina sökta kurser blivit inställd får du besked om detta via ansökningsportalen. Du hittar information om din ansökan genom att logga in och gå till översikten.

Kurstarter

Hur ofta startar nya kurser?
Utbildningen organiseras utifrån olika studieperioder. Varje period är 10, 15 eller 20 veckor. Olika ämnen erbjuds vid olika perioder. Detta innebär att alla ämnen inte kan erbjudas samtidigt. Ambitionen är att erbjuda varje ämne minst två gånger per läsår.

Antagning

Är jag garanterad en plats?
Vi kan inte garantera att alla som sökt kurser hos oss blir antagna. Här är några exempel på scenarier som kan uppstå:

1. Ibland har vi fler sökande än platser. Då ska den lämnas
företräde som har störst behov, det vill säga den som
har kortast utbildning.

2. Ibland har vi så få sökande till en kurs att den ställs in.

3. Om din ansökan är ofullständig kan du inte bli antagen.

Kan jag söka flera kurspaket?

Kan jag söka flera kurspaket?
Ja, men det är viktigt att du rangordnar dina val. Du kan endast antas till ett kurspaket. Är du osäker på ditt val? Kontakta våra studievägledare.

Vem gör bedömningen av mina utländska betyg?

Vem gör bedömningen av mina utländska betyg?
Det är universitets- och högskolerådet (UHR) som gör bedömningen av dina utländska betyg.
Mer information på ett antal olika språk finner du på UHRs hemsida: https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/
Ansök direkt om bedömning av din utländska utbildning på webben: https://utbildningsbedomning.uhr.se/?_ga=2.20372798.761251400.1564492195-1950711084.1526975103
UHR bedömer endast utländska utbildningar på gymnasienivå och på högskolenivå. Grundskoleutbildningar bedöms ej.

Betyg

När får jag mitt betyg?
När du avslutat en kurs har läraren upp till två veckor på sig att registrera betyget, vårt mål är alltid att betyget skall sättas så snart som möjligt efter avslutad kurs. När betyget är satt utfärdar skolan ett studiebevis. Studiebeviset skickas hem till dig per post.

Om du har studerat på distans skickas betyget först till oss på Vuxenutbildingen, här arkiverar vi betyget och utfärdar ett studiebevis. Studiebeviset skickas sedan hem till dig per post.
Varför tar det så lång tid innan jag får mitt betyg?
Normalt tar det cirka två veckor från det att distanskursen avslutats tills dess att vi fått betygsunderlaget. Betygsunderlaget är nödvändigt för att vi ska kunna utfärda ett Studieintyg åt dig. Ibland tar det längre tid innan vi får underlaget från skolan som hållit distanskursen - därför kan det ibland dröja längre än två veckor innan du får ditt Studieintyg hemskickat.