Frågor & svar

Vem får studera inom Haninge vuxenutbildning?
  • Du som är folkbokförd i Haninge. Ar du folkbokförd i annan kommun behöver din hemkommun godkänna din ansökan. (Se nästa fråga.)
  • Du som fyller 20 år under året får börja studera fr o m den 1 juli
  • Du som är under 20 år och har Slutbetyg/Gymnasieexamen eller Studiebevis från gymnasieskolan.
Kan jag läsa i Haninge om jag bor i en annan kommun?
Om du är folkbokförd i annan kommun och vill läsa kurser på grundläggande och gymnasial nivå behöver du efter att du gjort din ansökan, skriva ut ansökningsblanketten och skicka direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun. Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun ska yttra sig.
Du får besked om din hemkommun godkänner eller avslår att du läser i Haninge.
Får jag läsa om kurser för att höja mina betyg?
Nej. Men du kan göra en prövning. Mer information hittar du här
Kan jag anmäla mig till kurser efter sista ansökningsdag?
Ja, restplatser utannonseras separat via hemsidan och antagning sker efter sista ansökningsdatum. Centrum Vux tar inte emot någon pappersansökan utan du söker via hemsidan.
Efter sista ansökningsdag till gymnasiala kurser är du istället välkommen att söka till nästa period.
Centrum Vux i Haninge har fem antagningsperioder/år.
Kan jag söka kurser hos flera olika skolor?
Läs mer här.
Kan jag göra andrahandsval av kurser och kurspaket?
Nej!
Hur mycket behöver jag läsa för att få heltidsstudier?
Det beror på hur många poäng dina kurser omfattar och under hur många veckor du kommer att studera.
Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

StudietaktPoäng per vecka
100%20
75%15 - 19
50%10 - 14
Kostar det något att studera?
All undervisning hos alla skolor inom Centrum Vux vuxenutbildning är kostnadsfri.
Kurslitteratur som används i undervisningen och kopieringsavgift bekostar du själv.
Vad händer efter att jag sökt kurser/kurspaket?
Din ansökan behandlas löpande. Om Centrum Vux saknar uppgifter från dig kontaktas du via e-postadressen du angett.
Om du inte kompletterar med de saknade uppgifterna innan sista kompletteringsdatum antas du inte till kurserna.
Du kan själv ändra din ansökan tills Centrum Vux börjar behandla dina sökta kurser.
Vill du ändra din ansökan senare kontaktar du receptionen eller studievägledare. Kontaktuppgifterna står på hemsidan.
När får jag besked om jag kommit med på sökta kurser?
Antagningsbesked till kurser skickas till dig senast 1 vecka före kursstart per e-post och via min sida. Mer information finns på hemsidan. Har du gjort en sen ansökan kan ditt besked komma senare. Skulle du inte vara behörig eller om någon av dina sökta kurser blivit inställda får du besked om detta.
Du hittar information om din ansökan genom att logga in på Min ansökan där du gjorde din ansökan.
Studieformer på Centrum Vux
Du som studerar på heltid måste räkna med att mycket tid går åt till hemarbete vilken studieform du än väljer.

Dag och kväll
Du har schemalagda lektionstillfällen varje vecka där kursens avsnitt gås igenom. Du ingår i en grupp och närvaro krävs för att klara kursen.

Flex (flexibel studieform)
Möjligheten att studera under mer flexibla former finns i ett flertal ämnen och på olika sätt. Flexibla studier passar i första hand för studier i enstaka kurser och för dig som:

  • Arbetar på oregelbundna tider.
  • Vill läsa i din egen takt enligt en studieplan.

Flexibla studier innebär självständigt arbete och ställer höga krav på eget ansvar för studierna. Du läser kursen via en lärplattform. Tillgång till dator finns på skolan. Det förekommer ett antal obligatoriska träffar som är examinationsgrundande. Introduktionsträffen är även obligatorisk. Möjlighet finns att träffa läraren på handledningstider.