Frågor & svar

Vem får studera inom Halmstads vuxenutbildning?
  • Du som är folkbokförd i Halmstad.
  • Du som fyller 20 år under året får börja studera fr o m den 1 juli
  • Du som är under 20 år och har slutbetyg/gymnasieexamen från gymnasieskolan.
Kan jag läsa i Halmstad om jag bor i en annan kommun?
Om du är folkbokförd i annan kommun och vill läsa kurser på gymnasial nivå ska du skriva ut och skicka din ansökan direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun som måste godkänna kurserna du sökt. Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun skall yttra sig.

För utbildningar med riksintag söker du direkt till Halmstad Lärcentrum.
Får jag läsa om kurser för att höja mina betyg?
Nej, det är inte möjligt att läsa om kurser med betyg G/E eller högre. För att höja betyg kan du att göra prövning.

Anmälningsblankett, prövningstider finns på www.halmstad.se/larcentrum
Kan jag anmäla mig till kurser efter sista ansökningsdag?
I mån av plats kan efteranmälan förekomma. Ansökan görs genom ett personligt besök hos studie- och yrkesvägledare på Halmstad Lärcentrum, Fredriksvallsgatan 7. För mer information kontakta Halmstad Lärcentrum 035-13 70 00 eller kompetenscentrum@halmstad.se.
Hur mycket behöver jag läsa för att att vara heltidsstuderande?
Det beror på hur många poäng dina kurser omfattar och under hur många veckor du kommer att studera. Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

StudietaktPoäng per vecka
100%20
75%15 - 19
50%10 - 14
Kostar det något att studera?
All undervisning inom Vuxenutbildningen i Halmstad är kostnadsfri.
Kurslitteratur som används i undervisningen och kopieringsavgift bekostar du själv.
När får jag besked om jag kommit med på sökta kurser?
Antagningsbesked till kurser skickas till dig senast 1 vecka före kursstart. Övriga upplysningar skickas ut från den skola du sökt och blivit antagen till. Skulle du inte vara behörig eller om någon av dina sökta kurser blivit inställd får du särskilt besked om detta från antagningskansliet. Du hittar information om din ansökan genom att logga in på din sida.