Frågor & Svar

Vem får gå på Halmstads Kulturskola?
Du som är folkbokförd i Halmstads kommun

Du som är mellan 0 och 19 år kan ansöka till Kulturskolan
När kan man ansöka till Kulturskolan?
Ansökan tas emot löpande. Ju tidigare på året du anmäler dig, det året du har rätt ålder för den kurs du vill söka till, desto större chans har du att få en plats.
Kommer alla in på sökt kurs?
Det är olika långa köer till olika kurser beroende på tillgång och efterfrågan. Antagningen sker efter köordning. I antagningsförfarandet tar vi också stor hänsyn till ålders-, genus och pedagogiskt perspektiv vilket innebär att vi i vissa fall går vidare i kön för att få ihop så homogena nybörjar- och fortsättningsgrupper som möjligt.
När får jag besked om jag fått en plats?
Du som söker en kurs på Kulturskolan får i mitten av juni varje år antingen ett antagninsbesked eller en bekräftelse på att du står kvar i kön. I början av augusti får du, för instrumentundervisningen, en kallelse till upprop där du tillsammans med läraren bestämmer din undervisningsdag och tid för lektionen. För övriga ämnen och kurser får du i början av augusti en kallelse till en speciell dag och tid.
Är anmälan bindande?
Nej du har rätt att tacka nej och stå kvar i kön, eller tacka nej och strykas helt. Är du ny elev får du även prova tre gånger innan du bestämmer dig. Från och med gång fyra räknas du som inskriven och får betala för terminen.
Hur lång lektion har man?
Lektionstiden kan variera beroende på gruppstorlek. Den är dock minst 20 min/vecka.
Hur många gånger går man under läsåret?
Vi följer i stort sett grundskolans terminstider. Vissa veckor kan undervisningen ställas in eller ske i andra former, tex. Konserter, lärarnas fortbildning, projekt eller sjukdom. Du erbjuds dock minst 27 lektionstillfällen per läsår.
Får man gå flera kurser?
Ja, man kan gå på instrument och dans, eller instrument och kör, eller instrument och bild & form, eller instrument och teater/drama. För att få gå på två instrument måste valet av det andra instrumentet vara ett instrument som inte har någon kö.
När sker undervisningen?
Undervisningen äger främst rum på eftermiddags- och kvällstid, huvudsakligen på Kulturskolan. Viss undervisning sker även på andra skolor runt om i kommunen.
Kan man hyra instrument hos er?
Man kan hyra vissa instrument som inte är fullstorlek. De instrument som vi har till uthyrning är följande: violin, viola, cello, kontrabas, trumpet, trombon, valthorn, tuba, oboe, saxofon och klarinett.
Vad kostar kurserna?
De flesta kurserna kostar 600:-/termin. Undantag är Småbarnsrytmik som kostar 500:-/termin, Bild & Form 675:-/termin (75:- är materielkosnader).
Ensemble och Kör kostar 300:-/termin, går du i en ämneskurs betalar du ingen avgift för ämnets ensemblekurser.
Vad gör jag om jag inte kommer in?
Du kan stå kvar i kön tills du kommer in på den kurs du sökt. Varje vår skickar vi ut en köförfrågan om du vill stå kvar i kön, under förutsättning att man svarar på den står man kvar i kön till det blir ens tur.
Finns det syskonrabatt?
Vi har syskonrabatt som gäller enligt följande: Om man har tre barn eller fler så är det ingen avgift för 3:dje barnet, under förutsättning att de två första barnen också är inskrivna i Halmstads Kulturskolan.
Med 3:dje barnet menas det yngsta barnet i familjen. Har man fler än 3 barn gäller avgiftsfritt även för dessa under förutsättning att man har minst tre barn inskrivna i
Halmstads Kulturskolan.
Hur betalar man?
Fakturan skickas hem, vanligtvis i februari/mars och september/oktober.