Frågor & Svar

När får man börja i musikskolan?
Musikskolan undervisar i åldrarna 6-16 år. Här kan du se när du kan börja på de olika kurserna:
-6 år: Teaterlek F-klass.

-7 år: Musiklek åk.1.( Musiklek F-klass är obligatorisk och avgiftsfri från och med hösten 2016).

-8 år: Musiklek åk.2

-9 år: Alla kurser i instrument och sång.
Vem kan anmäla sig till musikskolan?
Alla barn och ungdomar som är folkbokförda i Håbo kommun i åldrarna 6-15 år.
Hur länge får man vänta på att komma in i musikskolan?
Kön varierar lite beroende på ämne. Intagning sker så fort det finns en ledig plats. Välj gärna ett alternativ till ditt förstahandsval.
I dagsläget är det längst kö på gitarr och piano.
Anmälningsdatum avgör vilken köplats man har.
Kan man få förtur i musikskolans kö?
Ja. De elever som deltagit i kurserna "Musiklek åk.1" samt "Musiklek åk2". garanteras plats i musikskolans ämneskurser från och med åk.3.
Finns det andra former av förtur?
Om man som nyinflyttad elev i Håbo kommun söker plats i musikskolan och man tidigare har deltagit i musik/kulturskoleverksamhet i annan kommun så kan man få förtur. Ett intyg från musik/kulturskola i tidigare kommun krävs.
Vart sker undervisningen i Musiklek?
Undervisningen i "Musiklek F-klass" och "Musiklek åk.1" sker ute på de olika skolorna. Lektionerna i "Musiklek åk.2" är förlagda till eftermiddagstid på Fridegårdsgymnasiet.
När har man sina instrument- och sånglektioner?
Musikskolan undervisar dag- och eftermiddagstid i kommunens olika skolor samt i egna lokaler på Fridegårdsgymnasiet. Samtlig slagverksundervisning är förlagd till Fridegårdsgymnasiet under eftermiddagstid. Orkester- och ensembleundervisning är förlagd till Fridegårdsgymnasiet och Gröna Dalen-skolan.
Vart sker undervisningen i Teaterlek och Musikal?
Kurserna är förlagda till Fridegårdsgymnasiet under eftermiddagstid.
Hur lång lektionstid har man?
Lektionstiden varierar från 20 min./vecka upp till 60 min./vecka beroende på ämne och gruppstorlek.
Vad kostar det att gå i musikskolan?
Kurserna kostar mellan 600 och 1000 kr/termin, beroende på vilket ämne man väljer. Anmälningsavgiften innebär att när eleven blivit antagen och påbörjat kursen skickas en faktura till målsman. Påbörjad kurs är bindande terminen ut.
Vart vänder man sig om man har frågor kring fakturor?
Man kontaktar musikskolans expedition via e-post: musikskolan@edu.habo.se eller via telefon: 0171-53880.
Hur många lektioner får man?
Vissa kurser är begränsade till 10 tillfällen/termin. Det gäller bl.a. Musiklek och Teaterlek. De flesta instrument/sångkurser följer grundskolans tider och påbörjas vid terminens början. I dessa kurser garanteras man 27 lektionstillfällen/år.
Hur kontaktar lärare och elever varandra, t.ex. vid sjukdom.?
Det är av största vikt att musikskolan får tillgång till rätt kontaktuppgifter till elev och förälder. Var noga med att ange e-postadress och telefonnummer vid anmälan så att läraren kan kontakta er vid behov. Det är också bra om man vid byte av e-postadress och telefonnummer uppdaterar uppgifterna. Eleverna får tillgång till sin lärares kontaktuppgifter när man blir antagen till någon av musikskolans kurser.
När har man lov?
Musikskolan har samma läsårstider som Håbo kommuns skolor gällande lov- och studiedagar.
Vad kostar orkester- och ensembleundervisning?
För de elever som deltar i musikskolans instrumentalkurser är all orkester- och ensembleundervisning avgiftsfri.
Får man som elev delta vid konserter o föreställningar?
Musikskolan gör ett stort antal konserter o föreställningar under ett läsår. Allt från regelbundna musikcaféer på Fridegårdsgymnasiet, lunchkonserter, teater/musikalföreställningar, till de större föreställningarna i samband med terminsavslutningarna. Man har också som elev möjlighet att delta i olika workshops och lägerverksamhet.
Hur skaffar man ett instrument?
Väljer man att spela ett blås- eller stråkinstrument hyrköper man oftast instrument från olika instrumentuthyrningsfirmor. Musikskolans lärare hjälper givetvis till med goda råd när man ska välja uthyrare.Om man spelar piano krävs det att man har piano/digitalpiano hemma. Spelar man gitarr eller elbas köper man oftast sitt instrument direkt vid kursstart.
Vad använder man för undervisningsmaterial?
Läraren talar om vilken typ av undervisningsmaterial som kommer att användas. Det kan vara noter men även olika typer av undervisningsmaterial som man kan ta del av via en dator. Med dagens teknik finns det många intressanta former av interaktivt undervisningsmaterial som är till stor hjälp när man ska öva hemma.
Behöver man öva hemma?
Om man ska ha glädje av sitt musicerande behöver man regelbunden övning på sitt instrument. Lektionstillfället under veckan ligger till grund för det egna arbetet. Då det ibland kan vara svårt att öva på egen hand försöker musikskolan att stödja elever (och föräldrar) genom olika former av digitala hjälpmedel. Vi arbetar ständigt med att hitta lösningar via ny teknik just för att stödja elevens musicerande. Musikskolans satsning på orkesterspel i olika former för yngre elever främjar också spelglädje och musikalisk utveckling.
Kontakta musikskolan via e-post, musikskolan@edu.habo.se, eller ring oss på 0171-53880.