• Nästa ansökningsperiod till grund och gymnasiekurser platsbundet: 28 oktober - 8 december. Start 20 januari 2020.
Aktuella perioder saknas.
Vissa kurser har löpande antagning och är alltid sökbara.
Lärling våren 20
Kursstart från: 13 januari 2020
Sista ansökningsdag: 24 november 2019
Lärvux våren 20
Kursstart från: 20 januari 2020
Sista ansökningsdag: 8 december 2019
GRN/GY kurser
Kursstart från: 20 januari 2020
Sista ansökningsdag: 8 december 2019
2019:
4 nov
2 Dec

2020:
20 januari
24 februari
30 mars
4 maj
8 juni
17 augusti
21 september
26 oktober
30 november
Du ska alltid bifoga din tidigare betyg i din ansökan. Saknas betyg tar administrationstiden längre tid.
Lärlingsutbildningar för vuxna riktar sig till dig som vill skaffa sig en yrkesutbildning genom praktik. Minst 70 % av utbildningen är arbetsplatsförlagd. Det innebär att du är ute på arbetsplats ca 4 dagar/veckan och 1 dag/veckan består av studier på skolan.

Du som vill gå en lärlingsutbildning och är folkbokförd i Flen bör kontakta studie-och yrkesvägledare om du har frågor.
Särskild utbildning för vuxna finns på grundläggande och på gymnasial nivå. Träningsskolan ingår som en gren inom den grundläggande nivån.
Målen för utbildningen är att vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.
Är för dig som inte är inskriven på någon kurs och vill ha betyg eller pröva för högre betyg.

Hos oss kan du göra prövning i de kurser som finns platsbunden på skolan.

Vi har två prövningsperioder om året. Nu är höstens prövningstermin aktuell.

Ansök om prövning. Efter sista ansökningsdag kommer ett urval ske bland ansökningarna. Du kommer att få besked om du får din prövning godkänd eller inte. Sedan kallas du för de olika momenten i prövningen av den lärare som ska bedöma dina kunskaper och förmågor i kursen.
Inom vuxenutbildningen i Flen går validering till så att man ansöker om att få gå en utbildning (kurspaket) inom det yrkesområde man har kunskap om/vill validera inom.

Har du kunskaper inom kurserna som ingår i kurspaketet kan dina kunskaper valideras och din totala utbildningstid blir då kortare.

Läs mer här: Mer om validering
 • Vem kan söka?

  Grundläggande och gymnasiala kurser
  • Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år.
  • Du är yngre än 20 år, men har fullföljt gymnasiestudierna och har gymnasieexamen eller studiebevis.
  • Är du skriven i annan kommun ansöker du via din hemkommun.
  Utbildning i Svenska för invandrare
  • Vara folkbokförd i Flens kommun.
  • Ha ett svenskt personnummer.
  • Inte ha svenska som modersmål.
  • Vara över 16 år. Du som är upp till 18 år har rätt att gå och lära dig svenska på ungdomsgymnasiet.

  Frågor & Svar

 • Vad kan jag läsa?

  • Vi erbjuder ett brett urval av kurser på grundläggande och gymnasienivå. 
  • Har du en förvärvad hjärnskada eller funktionsnedsättning kan du läsa på Lärvux, särskild utbildning för vuxna. 
  • Du kan också läsa en yrkesutbildning, enstaka kurser eller en lärlingsutbildning. 
  • Du med ett annat modersmål kan läsa Svenska för invandrare.