Frågor & svar

Elev med skyddad id (sekretessmarkering)
Har du skyddad id ska du inte göra din ansökan via ansökningswebben. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för mer information. Ansökningsblankett finns på Lärcenters hemsida.
Kan jag studera i Falköping om jag bor i en annan kommun?
Om du är folkbokförd i annan kommun och vill läsa kurser på gymnasial nivå ska du skriva ut och skicka din ansökan direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun som måste godkänna kurserna du sökt. Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun skall yttra sig.
Vem får studera på grundläggande och gymnasial nivå på Lärcenter?
  • Du som är folkbokförd i Falköping.
  • Du som fyller 20 år under året får börja studera fr o m den 1 juli
  • Du som är under 20 år och har gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasieskolan.
Får jag läsa om kurser för att höja mina betyg?
För dig som redan har kunskaper i en kurs eller vill höja dina betyg anordnas prövningar. Avgiften för prövning är 500 kr/kurs. Har du ett F/IG betyg är prövningen kostnadsfri. På Skolverkets webbplats Ämnesplaner - Skolverket kan du läsa om kursmål och betygskriterier för kurserna.
Kan jag anmäla mig till kurser efter sista ansökningsdag?
Nej, när ansökan är stängd ta kontakt med studievägledare.
Kan jag söka flera kurspaket?
Nej, du kan bara ansöka till ett kurspaket, dvs göra ett förstahandsval.
Kan jag göra andrahandsval av kurser?
Nej, du gör endast förstahandsval av kurser/kurspaket.
Hur mycket behöver jag läsa för att få heltidsstudier?
Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

StudietaktPoäng per vecka
100%20
75%15 - 19
50%10 - 14
Kostar det något att studera?
All undervisning på Lärcenter är kostnadsfri.
Kurslitteratur som används i undervisningen och kopieringsavgift bekostar du själv.
När får jag besked om jag kommit med på sökta kurser?
Antagningsbesked till kurser skickas till dig senast 2 veckor före kursstart. Du hittar information om din ansökan genom att logga in och gå till Översikten.