Vi har löpande kursstarter för gymnasiala kurser på distans och du studerar via NTI-skolan.
Tänk på att ansöka 2 veckor innan önskat startdatum för att vi ska hinna handlägga din ansökan.
Du kan söka yrkeskurser på distans inom följande kategorier i vårt kursutbud: Barn- och Fritid, Vård och Omsorg samt Handel och administration. Övriga yrkeskategorier är du välkommen att söka genom valfri kommuns kursutbud.
Glöm inte att skicka en kopia av din ansökan till Ekerö Vuxenutbildning då det är din hemkommun som handlägger din ansökan.

OBS! Vi erbjuder inga klassrumskurser - istället är du välkommen att göra din ansökan via valfri kommun (t.ex. Komvux i Nacka, Stockholm, Sundbyberg, Solna).
Du anmäler ditt intresse för prövning direkt till NTI-skolan. Uppge vilken kurs det gäller samt dina kontaktuppgifter. E-post: provning@nti.se
Du som ska börja studera på distans eller redan har påbörjat dina studier och behöver stöd och anpassning under studierna ska kontakta NTI-skolans specialpedagog. Du kan bl.a. få tillgång till hjälpmedlet inläsningstjänst, om behovet finns.
E-post: specialpedagog@nti.se
Efter avslutad kurs på NTI-skolan kan du begära ut ditt betyg. Maila vår administration: vuxadmin@ekero.se
 • Vem kan söka?

  Vem får studera inom Ekerö Vuxenutbildning?

  • Du som är folkbokförd i Ekerö kommun.
  • Du får studera från och med den 1 juli det år du fyller 20 år.
  • Du som har gymnasieexamen/ slutbetyg eller studiebevis från gymnasieskolan får dock studera innan fyllda 20 år . 

            Du som är folkbokförd i
            annan 
  kommun måste få 
            din ansökan 
  beviljad
            av din hemkommun. 

  Frågor & Svar

 • Vad kan jag läsa?

  Kurslitteratur för distanskurs
  När du ansöker om distanskurs i Självservice kommer din skola att erbjuda dig att köpa kurslitteraturen direkt från dom. Du kan även beställa själv eller låna på biblioteket.
  Här hittar du kurslitteraturlistan

  Kurser på gymnasial nivå i klassrum & kurser på grundläggande nivå i klassrum/distans                                                                                                       Ekerö kommun har endast upphandlat teoretiska kurser på distans samt VO- och BF-kurser på distans. Övriga kurser inom vuxenutbildningen är du välkommen att söka i valfri kommun och du väljer själv vilken skola du vill studera vid. Ansöker gör du via annan kommuns kursutbud.
  Glöm inte att skicka din ansökan till Ekerö Vuxenutbildning.