Frågor & svar

Ansökan

Vem kan studera grundläggande och gymnasial vuxenutbildning?
Du är behörig att delta i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli det år du fyller 20 eller om du har fullföljt ett gymnasieprogram. Du ska dessutom sakna de kunskaper som utbildningen ska ge samt ha förutsättningar att klara av utbildningen.

Du kan studera för att få grundläggande och särskild behörighet till eftergymnasiala studier.
Hur ansöker jag om att göra prövning?
Du kan göra prövning i alla kurser i vårt kursutbud.
Mer information hittar du på vår hemsida.
Välj "Ansökan och antagning" och därefter "Prövning & validering".
Där hittar du även information om våra prövningstillfällen och sista ansökningsdag.
Hur visar jag att jag har förutsättningarna att klara av kursen?
För att bli antagen till en kurs behöver du visa på att du har förutsättningar att klara kursen som du har sökt.
Detta kan du visa på olika sätt och beror på vad du har sökt för kurs.
Du kan bifoga betyg, bedömning av utländsk utbildning från UHR, kursintyg, arbetsgivarintyg eller andra dokument som visar att du har förkunskaperna som krävs för att klara av kursen.

Du kan komplettera med dokument och nivåtest även efter att du gjort din ansökan, senast sista ansökningsdagen.
Du bifogar dokument på ”Min sida” och ”Dokument”.

Kontakta studie- och yrkesvägledare för att boka tid för nivåtest.

Om du inte bifogat tillräckligt med information till din ansökan kontaktar vi dig.
Nivåtest
Om du saknar underlag, intyg, betyg eller motsvarande för en kurs kan du göra ett nivåtest. Nivåtestet visar vilken kurs som rekommenderas utifrån dina förkunskaper.

Vi erbjuder nivåtester varje vecka. Tänk på att du behöver ha gjort ditt nivåtest innan sista ansökningsdag om du planerar att använda nivåtestet för att söka kurser.

Vi har nivåtest i följande ämnen:
SFI
Svenska (grundläggande/gymnasial nivå)
Svenska som andraspråk (grundläggande/gymnasial nivå)
Engelska (grundläggande eller gymnasial nivå)
Matematik (grundläggande - Matematik 1)
Naturkunskap (grundläggande/gymnasial nivå)

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för att boka in dig på ett testtillfälle.
Hur laddar jag upp dokument?
Du laddar upp ett dokument genom att logga in på ansökningssidan.
Därefter väljer du fliken "Min Sida" och "Dokument".
Scanna in ditt dokument och välj vilken typ av dokument du laddar upp.
Här kan du även se dina andra dokument, så som ansökan, studieplan och dokument som du laddat upp tidigare.
Hur ansöker jag med skyddat personnummer, samordningsnummer eller tillfälligt personnummer?
Om du har ett skyddat personnummer, samordningsnummer eller ett tillfälligt personnummer kan du inte ansöka digitalt via webbansökan utan behöver göra en pappersansökan.

Studieformer

Hur kan jag studera?
På Komvux Burlöv erbjuder vi kurser på schemalagd dagtid och flex.

I schemabundna dagkurser har du lektioner på dagtid enligt ett fast schema. Vi har kontinuerligt intag var 5e vecka till våra schemabundna dagkurser. Kurserna planeras på 20 veckor, men eventuella jul- och sommaruppehåll. Schemalagda dagkurser ligger planerade från kl 8.00 till 16.30.

I flexibla kurser har vi inte lektioner, utan den består av självstudier och handledningstillfälle en gång i veckan. På handledningstillfället får du hjälp av dina lärare. Vi har kontinuerligt intag till våra flexibla kurser var 5e vecka.
Vilken studietakt ska jag välja?
Studietakten påverkar både hur mycket du förväntas studera samt hur mycket studiemedel du kan söka hos CSN.

Studietakt:

Heltid 100% = 20 poäng/vecka
Deltid 75% = 15 poäng/vecka
Deltid 50% = 10 poäng/vecka
Deltid 25% = 5 poäng/vecka

Exempel: För heltidsstudier krävs 400 poäng för studier planerade på 20 veckor.

Heltid 100% motsvarar 40 timmar studier i veckan
Deltid 75% motsvarar 30 timmar studier i veckan
Deltid 50% motsvarar 20 timmar studier i veckan
Deltid 25% motsvarar 10 timmar studier i veckan

Studierna sker via självstudier, lektionstid och/eller handledning beroende på vald studieform.

Betyg

Hur studerar jag till en examen?
Beroende på dina tidigare betyg gäller olika regler för grundläggande behörighet till eftergymnasiala studier.
Du kan studera för en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.
Fram till och med 1 juli 2020 kan slutbetyg utfärdas med äldre betyg.
Läs mer om vad som krävs för en examen från vuxenutbildning på www.antagning.se - gymnasial vuxenutbildning.

För att sätta ihop en examen krävs originalbetyg på alla kurser som ska vara med i en examen samt att ett underlag planeras tillsammans med en studie- och yrkesvägledare.
Kan jag läsa samma kurs flera gånger?
Har du godkänt betyg i samma eller motsvarande kurs är du inte behörig till att läsa kursen igen. Du kan dock göra en prövning för att höja ett betyg.
Får jag betyg i alla kurser?
Om du läser en orienteringskurs får du intyg.
Om du läser en kurs på grundläggande eller gymnasial nivå får du betyg efter slutförd kurs.
Läraren sätter betyg när kursen är slut.

I SFI får du kursbetyg efter varje avslutad kurs.

Du behöver meddela att du vill ha ett betygsdokument efter slutförd kurs.
Hur får jag mitt betyg eller examen?
Om du vill få ut ditt betyg kan du beställa det på "Min sida" efter avslutad kurs. Skriv vilket eller vilka betyg det är du vill ha.
Om du planerat för att göra klart en examen så välj "Slutbetyg/Examensbevis".

Observera att alla betyg på de kurser som du vill ha med i din examen behöver styrkas med betygsdokument och vara avslutade.
Betyg skickas vid beställning inom två veckor och slutbetyg/examensbevis kan ta längre tid.

Studera i annan kommun

Jag är folkbokförd i Burlöv, hur ansöker jag till en annan kommun?
Om du är folkbokförd i Burlövs kommun och vill studera en kurs eller kurspaket som vi inte erbjuder kan du ha rätt att läsa den via en annan kommun.
En ansökan till en annan kommun går till såhär:

1.Du ansöker till kursen/kurspaketet genom en annan kommuns hemsida som erbjuder kursen. Spara en kopia av dina ansökan.

2.Kontakta en studie- och yrkesvägledare och komplettera din ansökan senast 3 veckor före start med din kopia av ansökan samt betyg, samt eventuellt kompletterande uppgifter.

3.Komvux Burlöv beviljar eller avslår din ansökan och skickar beslutet till den kommun du sökt utbildning i. Därefter behandlar den kommun du sökt till din ansökan och skickar ett beslut till dig.

Från annan kommun

Jag är folkbokförd i annan kommun, hur ansöker jag till Komvux Burlöv?
Om du är folkbokförd i en annan kommun men vill studera på Komvux Burlöv gör du en ansökan på vår sida och tar med din en kopia på din ansökan till din hemkommun. Du hittar din ansökan på "Min sida", "Dokument" och väljer filen som heter "Ansökan".

Din hemkommun tar därefter beslut om du får studera kursen och skickar beslutet till Komvux Burlöv. När vi fått beslutet från din hemkommun behandlar vi din ansökan och skickar ut ett beslut till dig.

SFI

När kan jag börja SFI?
Du blir antagen i turordning efter det datum du ansökt.
Kan jag kombinera SFI med andra kurser på Komvux?
Ja det kan du, det är individuellt vilka kurser som du kan läsa. Boka tid med en studie- och yrkesvägledare.
Kan jag arbeta och studera SFI samtidigt?
Ja det kan du. Beroende på ditt schema kan vår flexkurs passa bäst för dig. Kontakta studie- och yrkesvägledare för att planera dina studier.
Jag har haft ett uppehåll från SFI, kan jag prata med min lärare och börja igen?
Nej det kan du inte, du behöver ansöka igen och sättas i kö.

Studiemedel

Kan jag söka studiemedel hos CSN när jag läser på Komvux?
Studier på grundläggande och gymnasial nivå på är studiemedelsberättigade, men det finns flera regler och krav kring studiemedel.
Du hittar mer information på www.csn.se.

Studier på SFI ger inte rätt till studiemedel.

Observera att du själv har ansvar för att uppgifterna i din ansökan stämmer.
Om du sökt CSN måste du själv meddela eventuella ändringar i dina studier (utifrån din CSN ansökan) till CSN, så som avbrott, förlängningar eller förkortningar av dina studier.
Vilka regler gäller för Studiestartsstöd?
Du som är mellan 25-56 år och saknar grundskole- eller gymnasiebetyg kan ansöka om Studiestartsstöd om du under de tre senaste åren inte fått något studiemedel genom CSN. Du måste ha varit inskriven på Arbetsförmedlingen minst sex månader vid ansökningstillfället.

För mer information se https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiestartsstod.html. För ansökan kontakta studie- och yrkesvägledare.

Antagning

Hur vet jag om jag blivit antagen?
Efter sista ansökningsdag behandlas alla ansökningar. Därefter får du besked via post eller mail beroende på vilket sätt du valt att bli kontaktad.

För att din ansökan ska bli behandlad behöver du ha skickat in en komplett ansökan eller kompletterat med uppgifter senast sista ansökningsdag.

Tillsammans med ditt antagningsbesked skickas även information inför starten.

Du kan även se status på din ansökan och antagningsbesked på "Min Sida".
Varför blev jag ej antagen?
Det kan bero på att du inte har de förkunskapskrav som ställs, att du redan är antagen till samma kurs eller redan har betyg i kursen du sökt.
Om du sökt en kurs som du redan studerar kommer den söka kursen inte bli godkänd.
Du kan även ha sökt för en för hög sysselsättningsgrad, ha valt flera studieformer på en kurs eller ha sökt kurser som motsvarar varandra.
I de fallen får du ett meddelande om att redigera din ansökan.
Om du inte redigerar din ansökan blir du i första hand antagen till kurser i klass och kurser som motsvarar din önskade studietakt.
Det kan också bero på att du fått meddelande om att du ska komplettera med vissa dokument (exempelvis betyg), men att du ännu inte gjort detta.

Vid för få sökande finns risk att kursen inte startar och om det finns många sökande till varje plats sker urval enligt gällande förordning.