Frågor & svar

Vem får studera inom Botkyrka Vuxenutbildning?
  • Du som är folkbokförd i Botkyrka.
  • Du som fyller 20 år under året får börja studera fr o m den 1 juli
  • Du som är under 20 år och har slutbetyg/examen eller studiebevis från gymnasieskolan.
Kan jag läsa i Botkyrka kommun om jag bor i en annan kommun?
Om du är folkbokförd i annan kommun och vill läsa kurser på grundläggande och gymnasial nivå ska du skriva ut och skicka din ansökan direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun som måste godkänna kurserna du sökt. Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun skall yttra sig.
Får jag läsa om kurser för att höja mina betyg?
Fr o m januari 2007 är det inte längre möjligt att läsa om kurser med betyg G eller högre. För att höja betyg hänvisas du att göra prövning. Prövning kan du göra hos de utbildningsanordnare vi har avtal med. För mer information om vilka de är klicka på länken Utbildningsanordnare/skolor
Kan jag anmäla mig till kurser efter sista ansökningsdag?
Nej, det finns inga restplatser. Vi har fem ansökningsperioder/år. Efter sista ansökningsdag till grundläggande och gymnasiala kurser är du istället välkommen att söka till nästa period.
Kan jag söka flera kurspaket?
Ja, men det är viktigt att du rangordnar dina val, dvs göra ett förstahandsval.
Kan jag göra andrahandsval av kurser?
Ja, men det är viktigt att du rangordnar dina val.
Hur mycket behöver jag läsa för att få heltidsstudier?
Det beror på hur många poäng dina kurser omfattar och under hur många veckor du kommer att studera. 20 poäng i veckan motsvarar heltid.
Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

StudietaktPoäng per vecka
100%20
75%15 - 19
50%10 - 14
Kostar det något att studera?
All undervisning som söks via oss är kostnadsfri.
Kurslitteratur som används i undervisningen bekostar du själv.
När får jag besked om jag kommit med på sökta kurser?
Antagningsbesked skickas till dig från den skola du blivit antagen till senast 1 vecka före kursstart med information om schema och kurslokal. Om du inte blir antagen får du besked från Botkyrka vuxenutbildning/Antagningsenheten. Om någon av dina sökta kurser inte startar får du särskilt besked från skolan. Du hittar information om din ansökan genom att logga in och gå till Översikten.